15

Τι δεν πρέπει να φοράτε αν θέλετε προαγωγή

Σε έναν ιδανικό κόσμο, δεν θα έπρεπε να κρινόμαστε με βάση την εμφάνιση. Δυστυχώς όμως, η επαγγελματική επιτυχία συχνά συνοδεύεται και με μια «επαγγελματική» εμφάνιση. Δείτε στο παρακάτω γράφημα, ποιοι ...