Φιλανθρωπία χωρίς σκιές

06.04.2024 / 8:00
1780575

Πολλές φορές στο άκουσμα της λέξης «φιλανθρωπία» υψώνονται φρύδια και επικρατεί δυσπιστία για την πράξη. Είναι πάντα έτσι όμως; Θα πρέπει οι πράξεις γενναιοδωρίας να μένουν στο «σκοτάδι»; Υπάρχει γνήσια φιλανθρωπία ή ο κυνισμός έχει φορέσει μανδύα καχυποψίας; Στις 10 Απριλίου του 1936, μια πράξη από τις πολλές που έκανε ο επιφανής Πατρινός Βασίλης Μαραγκόπουλος βρίσκει χώρο στο πρωτοσέλιδο του «Ν».

Μικρό βιογραφικό για έναν μεγάλο βιομήχανο

Ο Βασίλειος Μαραγκόπουλος (Βραχναίικα, 1874 – Αθήνα, 1944) ήταν Έλληνας βιομήχανος και ευεργέτης των Πατρών. Ανέπτυξε μεγάλη φιλανθρωπική δραστηριότητα, διετέλεσε μέλος της Παναχαϊκής και πρόεδρος του Ν.Ο. Πατρών. Το 1912 στο λιμάνι της Πάτρας βούλιαξε κατά το ήμισυ ένα εμπορικό πλοίο που μετέφερε υφάσματα, το εμπόρευμα βγήκε σε πλειστηριασμό αλλά κανείς δεν το αγόραζε με τον φόβο μήπως έχουν βραχεί τα υφάσματα και έχουν χαλάσει.
Ο Μαραγκόπουλος δανείζεται χρήματα και αγοράζει το εμπόρευμα και στην συνέχεια ξεπλένει τα υφάσματα και τα πουλά κερδίζοντας πολλά χρήματα.

Ο Μαραγκόπουλος ήταν μεγάλος ευεργέτης της Αχαΐας, ανέγειρε το δημοτικό σχολείο των Βραχναιίκων, το σχολείο Παραλίας που τα καλοκαίρια λειτουργούσε σαν κατασκήνωση ΠΙΚΠΑ, αποπεράτωσε το Στρατιωτικό νοσοκομείο Πατρών όπου στην αυλή του σήμερα υπάρχει άγαλμα του. Με προσωπικά του έξοδα περιλθάπτει πρόσφυγες της μικρασιατικής καταστροφής.

Η συνάντηση με τους εργάτες
Ο βιομήχανος «οδεύον προς την λεωφόρον Αμαλίας ευρέθη αντιμέτωπος ουκ ολίγων εργατών εγκατεσπαρμένων εις την παραλίαν. Ήτο προφανές ότι επεδίωκε να έλθη εις επαφήν με προϊσταμένους της εργατικής τάξεως και ρυθμίση τας φιλάνθρωπους διαθέσεις του αναλόγως της εκτάσεως των αναγκών αυτής. Τον κ.Μαραγκόπουλο δεν εβράδυνε να αντιληφθή ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου κ. Αντύπας. Ο κ. Μαραγκόπουλος τω έδωσε την εντολήν όπως τον επισκεφθή στο καταστημά του, φέρων μεθ’αυτών και κατάστασιν εμφάινουσαν τον αριθμόν των εργατών ως στεγάζει το Εργατικό κέντρο.

Πράττοντας το καλό
«Ο κ. Μαραγκόπουλςο ανέλαβε μόνος να παράσχη κρέας και άρτο εις όλους τους άπορους εργάτες 38 σωματείων. Ο κ. Αντύπας έμεινε κατάπληκτος προ της μεγαλειώδους αποφάσεως και εν συγκινήσει ηυχαρίστησε τον γενναιόδωρον συμπολίτην. Ακολούθως ο κ. Μαραγκόπουλος εκάλεσε μερικούς κρεοπώλας εις τους οποίους ετόνισε τα εξής: «Θα ετοιμάσετε εις τας 9 το πρωί του Σαββάτου 3.000 μερίδες κρέατος εκ 1 ½ οκάδος έκαστην. Θα πληρώσω την τιμήν την οποία θα μου ζητήσετε αλλά θα μου δώσετε από το εκλεκτό αρνί γάλατος.» Ακολούθως εκάλεσεν κάποιους αρτοποιούς εις τους οποίους έδωσεν εντολήν να ετοιμάσουν και αυτοί 3.000 μερίδας άρτου λευκού εκ δύο οκάδων εκάστη μερίς, τονίσας και εις αυτούς ότι ο άρτος πρέπει να ήνε καλής ποιότητας και καλώς εψημένος αλλιώς θα τον επέστρεφε.»

Έχουν σημασία τα ποσά;

«Κατά πρόχειρους υπολογισμούς η όλη απαιτηθησόμενη δαπάνη δια την παροχήν τόσου κρέατος και άρτου θα ανέλθη εις 200.000 δραχμές και πλέον ίσως δε προσεγγίση τας 223. 000 λαμβανομένου μάλιστα υπ’ όψει ότι δόθηκε εντολή όπως σταλούν και εις το Μαραγκοπούλειον 140 οκάδες κρέατος και 140 οκάδες άρτου. Η διανομή υα γίνει αύριον Σάββατον από της 1ης μεταμεσημβρινής εις το Στενόν Αρσακείου. Εξετυπώθησαν δε 3.000 δελτία τα οποία θα χρησιμοποιηθούν υπό των εργατών γινομένου εν τω μεταξύ αυστηρού ελέγχου ώστε να τύχουν του μεγάλου ευεργετήματος μόνον οι πραγματικώς πάσχοντες.»

To φως μες τη δυσπραγία

Το ρεπορτάζ της εφημερίδας καταλήγει: «Γενικότερον δε εξεταζομένη η πράξις αυτή, δεν αποτελεί υπηρεσίαν μόνον προς τους πάσχοντας συμπολίτας. Μεγαλειτέρα είνε η υπηρεσίαν η οποία παρέχεται προς συμπάσαν την πόλιν, όταν αναλογιστή τις, οπόσον τραγική θα ήτο η θέσις ενός ογκώδους αριθμού συμπολιτών εις ημέρας τοιαύτας και ποίαι εκ τούτου οι συνέπειαι. Πρέπει να τονισθή εξ αφορμής της θεάρεστου πράξεως του δημοφιλέστερου καταστάντος από της χθες συμπολίτου, οτι ουχί μόνον καθήκον αλλά και συμφέρον έχει η ευπορούσα τάξις της πόλεως να έχη από τούδε υπ’ όψει ενός κεφαλαίου, ικανού να ανακουφίζη τους πράγματι πάσχοντας συμπολίτας, οσάκις αι ανάγκαι είνε επιτακτικαι, όπως σήμερον».

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

πρωτοσέλιδα