Ινκόγκνιτο στο Παναχαϊκό

23.03.2024 / 8:00
16273526675_cc0a6310f4_b

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Πριν ο Παύλος χριστεί Βασιλιάς της Ελλάδας και ένα χρόνο πριν το γάμο του με τη Φρειδερίκη, περιμένοντας υπομονετικά την στιγμή της στέψης, γυρνούσε περιοδείες ανά την Ελλάδα και στις 29 Μαρτίου του 1937 μια αιφνιδιαστική (;) νυχτερινή του επίσκεψη στο Παναχαϊκό φιγουράρει ως κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο του «Ν».

Με πανσέληνο στο καταφύγιο

Το ρεπορτάζ ξεκινά με το απρόσμενο της παρουσίας. «Η Α.Β.Υ. αφίκετο όλως απροόπτως και υπό αυστηρόν ινκόγκνιτο την 7.45’ εσπερινήν του Σαββάτου δι’αυτοκινήτου συνοδευόμενος υπό του σμηναγού κ. Ποταμιάνου και τεσσάρων ανδρών της ασφαλείας. Τα περί του ταξειδίου του πρίγκιπος εγνώριζεν εξ επισήμου πηγής ο ενταύθα ευρισκόμενος συμπολίτης μας κ. Θάνος Πετραλιάς. Ο Διάδοχος κατέλυσεν εις την οικίαν του κ.Πετραλιά, όπου εφιλοξενήθη προκειμένου τη νύκτα ν’αναχωρήση δι’αναβάσιν εις το Καταφύγιον του Παναχαϊκού. Την 11ην νυχτερινήν ανεχώρησε δια το Καταφύγιον, συνοδεύομενος υπό του υπασπιστού του και ορειβατικής ομάδας που αποτελέσθη εκ του προέδρου του Ορειβατικού Πατρών κ. Σ. Γεροκωστοπούλου, των κ. κ. Α. Τζίνη, Π. Παρασκευόπουλου, Ι. Τασσόπουλου και του ιδίου. Η πριγκιπική συνοδεία κατευθύνθη δι’αυτοκινήτου μέχρι Ζαστόβης εκείθεν δε πεζή έφθασε την 1ην μεταμεσονύκτιον εις το Καταφύγιον όπου ο διάδοχος και οι συνόδεύοντες αυτόν διανυκτέρευσαν»

Στην «Παλαβή» κορυφή και μετά το καθιερωμένο τσιμπούσι

«Την 8ην π.μ. ο Διάδοχος ανήλθεν εις την υψηλότερην κορυφήν Παναχαϊκού (Παλαβού Πύργος ύψος 1927μ.) και εξεδήλωσε την εξαιρετικήν του ευχαρίστησιν δια την μαγευτικήν θέαν η οποία παρέχεται από του σημείου εκείνου και ήτις χθες ήτο απόλυτος λόγω της καλής ορατότητας. Έκθαμβος από τας φυσικάς καλλονάς αι οποίαι εναλλάσονται προ του θεατού εις ένα θείον πανόραμα, παρέμεινεν επί εν τέταρτον της ώρας επί της κορυφής ταύτης και έλαβε σειρά φωτογραφιών των συνορειβατών του και των γύρω τοπίων. Ακολούθως, χωρίς να εκδηλώση την παραμικράν κούρασιν, εσυνέχισε την ορειβασίαν ανελθών επί της κορυφής Βωδηάς, εκείθεν δε επέστρεψεν την μεσημβρίαν εις το καταφύγιον και παρεκάθησεν εις γεύμα το οποίον παρετέθη προς τιμήν του. Το γεύμα ήτο πλουσιότατον «λουκουλειοτάτον» καθώς το ονόμασεν ο Διάδοχος. Ιδιαίτερα προτίμησεν τα χορταρικά και τα πορτοκάλια. Μαζί του είχε φέρει εξ Αθηνών μέλι και βούτυρο, από τα οποία προσέφερεν εις τους συνοδούς του. Επίσης έφαγεν με ευχαρίστησιν μπακλαβά. Το γεύμα διεξήχθη εν εγκαρδιότι και απλότητι κατ’αυτό δε ηγέρθησαν και προπόσεις.»

Έρωτας με το Παναχαϊκό

«Ο διάδοχος εκθέτων τις εντυπώσεις του από την εκδρομήν δεν έπαυε να εκδηλώνη τον ενθουσιασμόν του δια την ανάβασιν εις Παναχαϊκόν και την διαδρομήν μέχρι του Καταφυγίου η οποία εγένετο την νύκτα του Σαββάτου υπό ωραίαν σελήνην. Επίσης εξεφράσθη με ενθουσιασμόν δια το Καταφύγιον και εγκαινίασε νέο βιβλίο επισκεπτών με ολίγας σχετικάς λέξεις και την υπογραφήν του αφού εξήτασεν επισταμένως τα προηγούμενα βιβλία και διεπίστωσε την ιακνοποιητικήν κίνησιν του Καταφυγίου. Ο Διάδοχος εζήτησε να του σταλή λεύκωμα φωτογραφιών του Παναχαϊκού, εδήλωσε δε ότι θα στείλη και αυτός αντίτυπα των φωτογραφιών τας οποίαν έλαβε ο ίδιος. Καθώς δε ήτο γοητευμένος από το Παναχαϊκόν τροποποίησε το πρόγραμμα της αναχωρήσεώς του και ενώ ανεμένετο εις την πόλιν μας την 4.30 απογευματινήν χθές, την ώραν αυτήν δεν είχε εγκαταλέιψη το Καταφύγιον»

Η κάθοδος

Η ινκόγκνιτο ανάβαση του Παναχαϊκού φτάνει στο τέλος της. «Ο πρίγκιψ μετά της συνοδείας του ανεχώρησε την 4.45 μ.μ ίνα επιστρέψη εις Πάτρας, φθάσας εις Ζάσταβαν μετά μιαν ώραν και 15΄. Υπό των συνοδών του, οι οποίοι είνε εξασκημένοι ορειβάται, εθαυμάσθη δια την δεινήν ορειβατικήν του ικανότητα, την αντοχήν και τον επιτευχθέντα χρόνον. Κατά την διαδρομήν του Διαδόχου από Ζάσταβας μέχρι Πατρών εγένετο ούτος αντικείμενον αυθορμήτων και ενθουσιωδών εκδηλώσεων των χωρικών, οι οποίοι συγκεντρωμένοι εκατέρωθεν της οδού τον επευφήμησαν. Ο Διάδοχος διέταξε να ανοιχθή το κουπέ αυτοκινητόν του δια να απολαμβάνει τας φυσικάς καλλονάς. Όταν η πριγκιπική συνοδεία επλησίασεν εις τα Σύνορα και ακριβώς όταν έφθασεν εις την θέσιν του εξοχικού κέντρου Βάκρου, όμιλος νεανίδων απέκλεισαν την οδόν και εσταμάτησαν το αυτοκίνητον του Διαδόχου εις τον οποίον προσέφεραν ωραιοτάτην ανθοδέσμην». Το ερώτημα που γεννάται μιας που το ρεπορτάζ συνεχίζεται με επαφές του διαδόχου στη πόλη, είναι λογικό: Πόσο ινκόγκνιτο ήταν τελικά η επίσκεψη;

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

πρωτοσέλιδα