ΝΕΤ ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΝΕΤ ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ & ΚΑΝΑΚΑΡΗ 184 – ΠΑΤΡΑ ΤΚ 26221

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΦΜ: 997991698
ΔΟΥ: ΠΑΤΡΩΝ
ΑΡ.ΓΕΜΗ : 123752416000
Τηλ: 2610229100
emailnetprovolh@gmail.com
Νόμιμος εκπρόσωπος: Αικατερίνη Καραγεωργοπούλου
ΙδιοκτησίαΝΕΤ ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ EΠE

Διευθύντρια: Αικατερίνη Καραγεωργοπούλου
Διαχειρίστρια ιστοσελίδας: Αικατερίνη Καραγεωργοπούλου
Διευθυντής Σύνταξης: Ελένη Παρασκευοπούλου

Δικαιούχος DomainΝΕΤ ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ EΠE
Διαχειριστής Domain: ΝΕΤ ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ EΠE