Στιγμές από το παρελθόν: Η υπηρέτρια βρέθηκε ένοχη

27.12.2021 / 12:57
style-26-jun-19061

Επιμέλεια: Φάνης Βγενόπουλος

Στην Πάτρα της αρχής του 20ου αιώνα η πρόσληψη και η απασχόληση μιας κοπέλας, μιας υπηρέτριας, για  τις δουλειές του σπιτιού, αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της τότε αστικής τάξης. Οι υπηρέτριες της εποχής προέρχονταν από φτωχές οικογένειες της υπαίθρου, που έστελναν τα κορίτσια τους στα σπίτια των αστών για να δουλέψουν και να ζήσουν.

Υπηρέτρια είναι η «ηρωίδα» της σημερινής ιστορίας, που συνέβη στα 1906 στην Πάτρα. Μια υπηρέτρια η οποία σύμφωνα με το ρεπορτάζ έκλεψε 4.500 δραχμές, ποσό διόλου ευκαταφρόνητο.

Το περιστατικό

Ιδού πως παρουσιάζει ο «Νεολόγος» των Πατρών, στο φύλλο της 24ης Δεκεμβρίου 1906 το συμβάν:

«Σοβαρά κλοπή 4.500 δραχμών» μας πληροφορεί ο «Νεολόγος» των Πατρών και συνεχίζει με τα εξής:

«Κλοπή σοβαρά κατηγγέλθει χθες εις την αρμοδίαν αρχήν υπό του κ. Διονυσίου Σ., ήτις διεπράχθη εις βάρος του. Ο κ. Σ. εφιλοξενείτο από οκτώ ημερών εις την οικίαν του φίλου του και γνωστού συμπολίτου μας κ. Ευαγγ. Π., ένθα είχεν αφήσει δερμάτινον μικόν ταξειδιωτικόν σάκκον περιέχοντα διάφορα πολύτιμα κοσμήματα ως και δέσμην χαρτονομισμάτων εκ τεσσάρων χιλιοδράχμων και ενός πεντακοσιοδράχμου. […] Χθες όμως, όταν ο κ. Σ. ήνοιξε τον σάκκον παρετήρησεν έκπληκτος, ότι τα μεν κοσμήματα ευρίσκοντο εν αυτώ άθικτα, είχον πετάξει όμως τα 4 χιλιόδραχμα και το πεντακοσάρικο. Το γεγονός ανήγγειλεν ο κ. Σ. εις τον κ. Π. όστις έμεινε κατάπληκτος προς της θρασύτητος της κλοπής, ήτις έλαβε χώραν εν τη οικία του και εις βάρος του φιλοξενούμενού του.

Πρώτη ύποπτη

Θορυβημένοι από την κλοπή αποφασίζουν να καταγγείλουν το γεγονός στην Αστυνομία, η οποία συλλαμβάνει την υπηρέτρια. Ιδού πως εκτυλίχθηκε η ιστορία, όπως τη μεταφέρει ο συντάκτης του «Νεολόγου» των Πατρών: «Πάραυτα ο κ. Π. κατήγγειλε την πράξην μετά του κ. Σ. εις την αστυνομικήν αρχήν η οποία και προέβη εις την σύλληψιν της υπηρέτριας της οικίας Π., Ελένης Μ. ονόματι. Κατά της υπηρέτριας αυτής στρέφονται αι υπόνοιαι της αστυνομίας, καθότι ουδείς άλλος πλην αυτής διαμένει εις την οικίαν Π. και μόνον αυτή εγνώριζε τα της οικίας. Η αστυνομία εστράφη και καθ΄ ενός υπαλλήλου του κ. Π., αλλ’ απεδείχθη, ότι ούτος τυγχάνει λίαν έμπιστος εις τον κ. Π. και πάντοτε τιμίως διαχειρίσθη τα του τραπεζικού του γραφείου, ώστε να μην εμφυλοχωρή η ελάχιστη υπόνοια περί ενοχής».

Πως βρέθηκαν ένοχος και χρήματα

Την επόμενη ημέρα, στις 25 Δεκεμβρίου 1906 οι αναγνώστες πληροφορούνται για την εξέλιξη της υπόθεσης. Το ρεπορτάζ έχει τίτλο «Ανεύρεσις υπεξαρεθέντων χρημάτων» και σε αυτό καταγράφεται το τέχνασμα του Εισαγγελέα που ανέλαβε την υπόθεση, ώστε να βρεθεί ο ένοχος της κλοπής. Όπως γράφει ο συντάκτης του «Νεολόγου» των Πατρών: «Χθες όμως δια της καταλλήλου ενέργειας του Εισαγγελέως κ. Τραπεζουντίου, παρεδόθησαν την πρωίαν τα κλαπέντα χρήματα υπό της υπηρέτριας Ελένης Μ., ήτις είχεν αποκρύψει αυτά εις απόκρυφον τι μέρος της οικίας, ενώ ο συλληφθείς μετ’ αυτής υπάλληλος απεδείχθη τελείως αθώος των υπονοιών αίτινες είχον εγερθή κατ’ αυτού εν αρχή υπό της αστυνομίας. Τα ανακαλυφθέντα χρήματα επεστράφησαν εις τον κ. Σ., ενώ κατά της υπηρέτριας απηγγέλθη η κατηγορία επί υπεξαιρέσει».

Το τέχνασμα

Ο συντάκτης του «Νεολόγου» περιγράφει και το κόλπο που μεταχειρίστηκε ο Εισαγγελέας της υπόθεσης, ώστε να αποκαλυφθεί ο ένοχος. «Ο κ. Εισαγγελεύς όπως επιτύχη την ανεύρεσιν των χρημάτων απέλυσε το εσπέρας της προχθές την υπηρέτριαν Μ. επί τω όρω όπως μεταβή εις την οικίαν Π. και ερευνήση αυτή προς ανεύρεσιν των εξαφανισθέντων χρημάτων. Η υπηρέτρια φοβηθείσα, έσπευσε χθες την πρωίαν και ανέφερε εις τον κ. Εισαγγελέα, ότι εύρε τα χρήματα».

*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Νεολόγος» των Πατρών

  • Φωτογραφία αρχείου

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα