«Επλημμύρισεν ο Γλαύκος»

27.01.2024 / 8:00
sqhgcctjsc5bf461eaeb9a4

Επιμέλεια : Μιχάλης Παπαγεωργίου

Θα φάνταζε αστείο αλλά δυστυχώς δεν ήταν ποτέ. Τα κλισέ και η καταγραφή γεγονότων παραμένει αναλλοίωτη στο χρόνο λες και οι ίδιοι άνθρωποι κάνουν το ρεπορτάζ και καταγράφουν τις ειδήσεις ανά δεκαετία. Ο Γλαύκος και οι υπερχειλίσεις του πάντα έρχονται στο νου. Και όταν πέφτουν και δυνατές βροχές, γίνονται θέμα.

Υδάτινη εισβολή

Τρίτη πρωί 27 Ιανουαρίου 1931. Οι δυνατές βροχές του Σαββατοκύριακου οδήγησαν σε πλημμύρες προερχόμενες από τον Γλαύκο. Το ρεπορτάζ του «Ν», αναφέρει: «Εξ αιτίας των από της εσπέρας του παρελθόντος Σαββάτου συνεχιζομένων ραγδαίων βροχών, ο χείμαρρος Γλαύκος πλημμυρήσας εισέβαλεν εις το χωρίον Μπεγουλάκι προξενήσας αρκετάς ζημίας. Ούτω κατά τας εκείθεν πληροφορίας ενταθείσαι ιδιαιτέρως από της εσπέρας της παρελθούσης Κυριακής, έχεν ως συνέπειαν να κατακλυσθή το χωρίον. Τα ύδατα του Γλαύκου αφού κατέστρεψαν τινάς πέριξ του χωρίου εσπαρμένους αγρούς, ετράπησαν προς την κατεύθυνσιν του σχολείου του οποίου κατέστρεψαν τον κήπον. Η διδασκάλισσα αντιληφθείσα τον εκ των υδάτων κίνδυνον, έκλεισε το σχολείον και παραλαβούσα τους μαθητάς προσεπάθει δι’αυτών να κατασκευάση πρόχειρα προχώματα διά λίθων και ξύλων, ούτως ώστε να ανακοπή η ορμή των υδάτων».

Όταν χτύπαγαν καμπάνες

«Οι κάτοικοι του χωρίου προ του κινδύνου καταρρεύσεως των οικιών των,ήρχισαν καλούντες εις βοήθειαν, εκτύπων δε και τον κώδωνα της εκκλησίας του χωρίου καλούντες τους μακρόν της όχθης του χειμάρρου ευρισκομένους να σπεύσουν προς βοήθειάν των. Πράγματι κατέφθασεν αρκετό πλήθος, πλην λόγω της ορμητικότητας των υδάτων, δεν ηδυνήθη ουδείς να παράσχη βοήθειαν και ως εκ τούτου τα έπιπλα και τα λοιπά σκεύη των κατοίκων έμειναν εντός των υδάτων υποστάντα σημαντικάς ζημίας. Εκ της πλημμύρας υπέστησαν ζημιάς σημαντικοτάτας πλην του σχολείου και αι οικίαι των Κ. Ξυπολιά, Ν.Σιδέρη, Κ. Αναγνωστοπούλου, Μιχ.ιερέως Σχινά, Ευφρος. Γερμενίτη κτλπ. Το εσπέρας χθες εγνώσθη ότι ο χείμαρρος πλημμυρήσας και πάλιν, εισέβαλεν ορμητικώτερος εις το χωρίον, προξενήσας μεγάλες καταστροφές, υπάρχουν δε και φόβοι καταρρεύσεως αρκετών οικιών. Λόγω της νυκτός δεν υπήρχον νεώτεραι ειδήσεις».

Παρένθεση ιστορικών στοιχείων

Κατά το παρελθόν ο Γλαύκος έχει προκαλέσει πολλές πλημμύρες δημιουργώντας πολλές καταστροφές αλλά και θανάτους. Χαρακτηριστικά στην πλημμύρα του 1886 πλημμύρισε το σχολείο του Μπεγουλακίου την ώρα του μαθήματος κινδυνεύοντας να παρασυρθούν τα παιδιά στα ορμητικά νερά του. Αναφέρεται ότι η καταστροφή ήταν τόση μεγάλη που το Μπεγουλάκι έμεινε ακατοίκητο αναγκάζοντας τους κατοίκους να ζητήσουν από το δήμο να τους δώσει εκτάσεις σε άλλη περιοχή της πόλης να εγκατασταθούν εκεί. Ανάλογες καταστροφές έγιναν και στις πλημμύρες του 1912 και 1915, μάλιστα αναφέρεται ότι, πριν αλλά και μετά τον 17ο αιώνα εκεί υπήρχαν βάλτοι που σχηματίζονταν από τα νερά του Γλαύκου.

Όλα αυτά γίνονταν συχνά μέχρι τη δεκαετία του ‘70, όταν διευθετήθηκε η κοίτη του με τσιμεντένια τοιχώματα, τουλάχιστον στο πεδινό τμήμα του ρου του. Παρόμοια έργα έγιναν και την περίοδο 2009-2011, έργα ρύθμισης της κοίτης του, με κατασκευή τοιχωμάτων από μπετόν αρμέ και ανακατασκευή του παραποτάμιου δρόμου που τον διασχίζει.

Τα παράπονα στο Νομάρχη

Η είδηση κλείνει με τις απαραίτητες εξηγήσεις και τις υποσχέσεις για αναγκαία μέτρα. «Επιτροπή των κατοίκων Μπεγουλακίου παρουσιασθείσα χθες εις τον κ. Νομάρχην ανέφερε τα της πλημμύρας του χειμάρρου Γλαύκου και των ζημιών αίτινες εγένοντο εις το χωρίον των εκ της αιτίας ταύτης. Η επιτροπή παρεκάλεσεν όπως ληφθούν μέτρα εξασφαλιστικά του χωριού διότι κινδυνεύουν εκ καταρρεύσεως αι περισσότεραι οικίαι τούτου. Ο κ. Καλογερόπουλος, κατόπιν τούτου, ανέθεσεν εις τον μηχανικόν των Δήμων και Κοινοτήτων κ. Καλαντζή, όπως μεταβή επί τόπου μετά του εργοδηγού κα λάβη τα ενδεικνυόμενα μέτρα. Συγχρόνως τω ανέθεσεν όπως συνεννοηθή μετά του επιθεωρητού των δημοσίων έργων κ. Ψυχαλίνου δια την χορήγησιν ποσότητος συρματοπλεγμάτων, προς κατασκευήν προχείρων αντιπλημμυρικών έργων. Επίσης ο κ. Νομάρχης ανέθεσεν εις τον κ. Καλαντζή όπως μεταβή και εις το χωρίον Ζαρουχλέικα και λάβη και δια τούτο ανάλογα εξασφαλιστικά μέτρα, δεδομένου ότι και το εν λόγω χωρίον διατρέχει κίνδυνον εν περιπτώσει εξακολουθήσεως της πλημμύρας του Γλαύκου.»

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

πρωτοσέλιδα