TEE-TΔΕ: Να περιοριστούν τα λάθη στους δασικούς χάρτες-Να επεκταθεί ο χρόνος ενστάσεων | dete

TEE-TΔΕ: Να περιοριστούν τα λάθη στους δασικούς χάρτες-Να επεκταθεί ο χρόνος ενστάσεων

Η ανάρτηση των δασικών χαρτών και η σχετική προβλεπόμενη διαδικασία που ξεκίνησε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τις Δασικές Υπηρεσίες της Χώρας και έχει ήδη δρομολογηθεί σε Αχαΐα και Ηλεία, απασχόλησαν τη συνάντηση του κ. Βασίλη Αϊβαλή, Προέδρου του Τ.Ε.Ε./Τμ. Δυτικής Ελλάδας με τον κ. Διονύση Παναγιωτόπουλο, Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

«Η διαδικασία ανάρτησης των δασικών χαρτών, τα παράβολα, τα πρόδηλα λάθη και ο ασφυκτικός χρονικός περιορισμός των δυο μηνών για τις αντιρρήσεις που πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι δημιουργεί τεράστια αναστάτωση και προβλήματα στους πολίτες, πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις, μείωση της καλλιεργήσιμης αγροτικής-παραγωγικής γης, υπονόμευση κάθε προοπτικής ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα και νέο πλήγμα για την τοπική οικονομία. Είναι σαφές ότι το Δασολόγιο πρέπει να αποτελεί κατάκτηση και αναπτυξιακό εργαλείο σε μια ευνομούμενη κοινωνία» υπογράμμισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΔΕ, Βασίλης Αϊβαλής.

Σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό και συνεργατικό κλίμα συμφωνήθηκε, μετά από πρόταση του Προέδρου του ΤΕΕ/ΤΔΕ, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση που έχει αναλάβει το δύσκολο αυτό έργο της ανάρτησης των δασικών χαρτών και το ΤΕΕ να προβούν στις παρακάτω άμεσες ενέργειες:

–              Να αποσταλεί επιστολή προς το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος προκειμένου να συμπεριληφθούν από την ΕΚΧΑ Α.Ε. όσο το δυνατόν περισσότεροι οικισμοί στους αναρτημένους Δασικούς Χάρτες, καθώς και να διορθωθούν πιθανά σφάλματα.

–              Να γίνει ενημέρωση του κοινού από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη μη απαίτηση υποβολής αντιρρήσεων στις περιπτώσεις που υπάρχει χαρακτηρισμός έκτασης ΑΑ, αλλά η περιοχή έχει κριθεί αναδασωτέα.

–              Να ζητηθεί σημαντική παράταση ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων.

–              Να συμμετάσχει, ως μέλος,  εκπρόσωπος του ΤΕΕ στην Τεχνική Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων.

–              Να γίνουν εκείνες οι απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις, έτσι ώστε οι Δασικοί Χάρτες να αποτελούν ένα δυναμικό σύστημα της Χώρας.

–              Να λάβει χώρα εντός του επόμενου δεκαημέρου κοινή ενημερωτική ημερίδα από το ΤΕΕ/ΤΔΕ, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και εάν είναι δυνατόν, από εκπρόσωπο του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, τόσο για τους συναδέλφους  Μηχανικούς, όσο και για τους ενδιαφερόμενους πολίτες.

«Το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Ελλάδας με υψηλό αίσθημα ευθύνης υπερασπίζεται την αναγκαιότητα κατάρτισης ορθών δασικών χαρτών, ως προϋπόθεση για τον χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος αποτελεί τη βάση των αναπτυξιακών προοπτικών της Χώρας, για την προάσπιση και προστασία του φυσικού

περιβάλλοντος, καθώς και για τη διαφύλαξη του δημόσιου και ιδιωτικού συμφέροντος. Ταυτόχρονα, το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε. μένει αταλάντευτο πως η κύρωση των δασικών χαρτών δεν μπορεί να αποτελεί μία ακόμη, υψηλή οικονομική επιβάρυνση για το μέσο πολίτη που δοκιμάζεται καθημερινά»  κατέληξε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΔΕ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης, τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε., τα προεδρεία των Συλλόγων των Πολιτικών Μηχανικών και των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, ο κ. Α. Κανταρτζόπουλος, Γενικός Δ/ντης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και ο κ. Γ. Παναγιωτόπουλος, Γενικός Δ/ντής Δασών Αχαΐας.