Πάτρα: Δύο συνεδριάσεις της δημοτικής επιτροπής την Τρίτη

25.05.2024 / 9:55
3837469-850x460-1

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, την Τρίτη 28 Μαΐου 2024, ώρα 09:30, με τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση πληρωμής με ίδιους πόρους μη πιστοποιηθέντων δαπανών της Πράξης με τίτλο: «Δομή προώθησης πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων» και κωδικό MIS 5074689 (εισηγητής: Α. Αγγελής – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου, Αρμ. Δ/ντής)
 2. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την «Παραχώρηση της Ανάπτυξης, διαχείρισης και λειτουργίας δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Πατρέων» (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής)
 3. 1) Έγκριση του από 23/05/2024 πρακτικού του αρμόδιου Γνωμοδοτικού Οργάνου που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Πατρέων για το έτος 2024, προϋπολογισμού δαπάνης 297.674,40€ (συμπερ/νου του Φ.Π.Α.24%), σύμφωνα με την αριθ. 3/2024 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου και 2) Ανάδειξη οριστικού αναδόχου (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Δ. Σπηλιοπούλου, Αρμ. Δ/ντές)
 4. Έγκριση ή μη κοπής δέντρου (κυπαρίσσι) που φύεται στο Κοιμητήριο Ρίου (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 5. Έγκριση μετατόπισης περιπτέρου σε υπό κατάργηση θέση κενωθέντος περιπτέρου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας – Αρμ. Δ/ντής)
 6. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν σε έξοδα για εκτυπώσεις δικαστικών αποφάσεων, πρακτικών κ.λ.π. στο Δικαστικό Μέγαρο (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια)
 7. Συγκρότηση Γνωμοδοτικού οργάνου (επιτροπή διαγωνισμού), Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών κατά την εκτέλεση των Συμβάσεων, Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών και Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Διοίκησης Διασύνδεσης Πολιτισμικής & Οικονομικής Διαχείρισης, για το έτος 2024 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια)
 8. Διαγραφή οφειλής (ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)
 9. Διαγραφή οφειλής (ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)
 10. Διαγραφή οφειλής (ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)
 11. Διαγραφή οφειλής (ΜΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)
 12. Διαγραφή οφειλής (ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)

Συνεδριάζει σε ειδική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, την Τρίτη 28 Μαΐου 2024, ώρα 09:00, με μοναδικό θέμα:

 1. Υποβολή Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα Δήμου Πατρέων έτους 2023 για έγκριση (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

                                                         Ο Πρόεδρος

                                                         της Δημοτικής Επιτροπής

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

πρωτοσέλιδα