Πάτρα: Χωρίς δικαιώματα έχουν μείνει χιλιάδες απόφοιτοι πρώην τμημάτων ΤΕΙ που καταργήθηκαν

19.10.2021 / 21:17
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
PTYXIOYXOI

Του Θάνου Χριστιακόπουλου

Στον «αέρα» βρίσκονται τα επαγγελματικά δικαιώματα χιλιάδων αποφοίτων πολλών τμημάτων πρώην ΤΕΙ. Οι απόφοιτοι των  τμημάτων αυτών, εκατοντάδες εκ των οποίων από την Πάτρα, λαμβάνουν εδώ και χρόνια από τις κυβερνήσεις υποσχέσεις ανωτατοποίησης και ισοτίμησης των πτυχίων τους, χωρίς όμως πρακτικά τίποτα ουσιαστικό να έχει συμβεί έως τώρα.

Αντιθέτως με δεδομένη την πρόθεση της παρούσας κυβέρνησης να δοθούν ουσιαστικά επαγγελματικά δικαιώματα σε αποφοίτους ξένων κολεγίων φοβούνται ότι εκείνοι θα εξελιχθούν σε πτυχιούχους… τρίτης κατηγορίας. Το πρόβλημα αφορά αρκετούς επαγγελματικούς κλάδους όπως Λογοθεραπευτές, Δασοπόνους, Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Ακτινολόγους, Γεωπόνους, Οικονομολόγους, Οπτικούς, Τεχνολόγους Ιατρικών Εργαστηρίων, Επιστήμονες Τροφίμων, Φυσικοθεραπευτές, Συντηρητές Αρχαιοτήτων κ.α.

Οι επαγγελματίες αυτοί χάνουν διαγωνισμούς, πληρώνονται λιγότερο από άλλους συναδέλφους τους των ΑΕΙ και αντιμετωπίζουν μια σειρά άλλων προβλημάτων που τους δυσκολεύουν την ζωή. Σε μια προσπάθεια να λάβουν συγκεκριμένες απαντήσεις από την κυβέρνηση και την Υπουργό Παιδείας 30 και πλέον σύλλογοι που τους εκπροσωπούν ένωσαν τις δυνάμεις τους υποβάλλοντας στην Πολιτεία συγκεκριμένες προτάσεις για την εξίσωση των πτυχίων τους, χωρίς όμως ακόμα να υπάρχει καμία ανταπόκριση.    

Το πρόβλημα

Όπως εξηγούν η κατάργηση των ΑΤΕΙ δημιούργησε δυσεπίλυτα προβλήματα στους απόφοιτους και τους φοιτητές των καταργηθέντων τμημάτων. Στόχος της προσπάθειάς τους είναι η αυτοδίκαιη σύνδεση των Πτυχιούχων των καταργηθέντων Ιδρυμάτων και Τμημάτων Τ.Ε.Ι. με τα Πανεπιστημιακά Τμήματα, ίδιου ή σχετικού επιστημονικού πεδίου, όπως ακριβώς έχει συμβεί στο παρελθόν σε όμοιες ή και αντίστοιχες περιπτώσεις.

Οι πτυχιούχοι των καταργηθέντων Τ.Ε.Ι. δεν «συνδέθηκαν» με τα νέα συναφή ή ομοειδή τμήματα Πανεπιστημίων μέσω μεταβατικών διατάξεων, γεγονός που θα τους έδινε το δικαίωμα να ακολουθήσουν διαδικασίες αντιστοίχισης του ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης πτυχίου τους με πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Έτσι όπως επισημαίνεται, η ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπει διέξοδο για τους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι., με αποτέλεσμα να τους ωθεί στις κατατακτήριες εξετάσεις ώστε να σπουδάσουν για δεύτερη φορά στις σχολές από τις οποίες αποφοίτησαν. Επιπροσθέτως, στέκονται στην περίπτωση της μη ένταξης των εν ενεργεία φοιτητών Τ.Ε.Ι. που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών στα νέα Πανεπιστημιακά Τμήματα.

Οι προτάσεις-διεκδικήσεις  

Σύμφωνα με την έκθεση που υπέβαλλαν στον Πρωθυπουργό και την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως οι σύλλογοι των αποφοίτων, ζητούν:

– Αντιστοίχιση πτυχίων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. με πτυχία που χορηγούν τετραετούς φοίτησης Τμήματα Πανεπιστημίων, ως εξής:

1. Για τα καταργηθέντα τμήματα Τ.Ε.Ι. τετραετούς φοίτησης με όμοια και προϋπάρχοντα τμήματα Πανεπιστημίου, προτείνεται η αυτόματη αντιστοίχιση των παλαιών τμημάτων Τ.Ε.Ι. με τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα.

2. Για τα καταργηθέντα τμήματα Τ.Ε.Ι. τα οποία διαθέτουν αντίστοιχη ή σχεδόν αντίστοιχη ειδικότητα με νέα τμήματα Πανεπιστημίων, προτείνεται η αυτόματη αντιστοίχιση με τα πτυχία Πανεπιστημίων.

3. Εάν υφίσταται καταργηθέν τμήμα Τ.Ε.Ι. που δε διαθέτει ειδικότητα αντίστοιχη ή σχεδόν αντίστοιχη με ένα νέο τμήμα Πανεπιστημίου, τότε προτείνεται να οριστεί ένας μέγιστος αριθμός τεσσάρων (4) εξεταζόμενων μαθημάτων στο πλέον συναφές τμήμα Πανεπιστημίου που έχει δημιουργηθεί, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου αποφοίτου.

Τα μαθήματα αυτά, προτείνεται να πραγματοποιούνται με τη μορφή σεμιναρίων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης

Β. Αντιστοίχιση Τετραετών τμημάτων Τ.Ε.Ι. με Πενταετή τμήματα Πανεπιστημίων Τμήματα Τ.Ε.Ι. τετραετούς φοίτησης με αντίστοιχο νέο ή προϋπάρχον τμήμα Πανεπιστημίου πενταετούς φοίτησης ως εξής: Οι Πτυχιούχοι Τεχνολογικού Τομέα τετραετούς φοίτησης θα έχουν τη δυνατότητα αντιστοίχισης του πτυχίου τους με τα Πτυχία Πανεπιστημιακών Τμημάτων Πενταετούς φοίτησης, ομοειδούς ή συναφούς επιστημονικού πεδίου, με μέγιστο αριθμό εξεταζόμενων μαθημάτων τα 6, χωρίς υποχρεωτική παρακολούθηση, με δωρεάν και εξ αποστάσεως εκπαίδευση σεμιναριακού χαρακτήρα (στα πλαίσια της εκπαίδευσης ενηλίκων), ανεξαρτήτως των εξαμήνων σπουδών και χωρίς χρονικό περιθώριο εξέτασής τους και λήψης του νέου πτυχίου, εφόσον υπάρχει πλήρης συνάφεια με την ειδικότητα του πτυχιούχου.

Εάν δεν υπάρχει συνάφεια, ο αριθμός των εξεταζόμενων μαθημάτων θα είναι 8.  

Οι σύλλογοι προτείνουν για την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) αυτοδίκαια να μετατραπεί σε Πανεπιστήμιο με αντικείμενο την εκπαίδευση λειτουργών της Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης για όλες τις ειδικότητες.

Για τους φοιτητές των τμημάτων Τ.Ε.Ι. που συνεχίζουν να φοιτούν στο πρόγραμμα Τ.Ε.Ι. του Τμήματος που καταργήθηκε, μέσα στο πλαίσιο του νέου Πανεπιστημίου προτείνεται:

Α) Οι φοιτητές που δεν έχουν ξεπεράσει τα ν+2 έτη σπουδών μπορούν αυτόματα να μεταπηδήσουν στο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών.

Β) Οι φοιτητές που έχουν ξεπεράσει τα ν+2 έτη σπουδών να έχουν το δικαίωμα με αίτηση τους να μεταπηδήσουν στο νέο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών, χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις. Επιπροσθέτως να αναγνωρίζονται όλα τα μαθήματα και η πρακτική άσκηση που εμπεριέχονται στα 4 έτη σπουδών (ανεξαρτήτως αν έχουν 9 κατοχυρωθεί από τους εν ενεργεία φοιτητές που έχουν ξεπεράσει τα ν+2 έτη σπουδών).

Ο φόβος των κολεγίων

Για το θέμα μίλησε στον «Ν» η πρόεδρος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων-Λογοθεραπευτών (ΣΕΛΛΕ), Φανή Βελιοπούλου σημειώνοντας ότι το πρώτο Τμήμα που δημιουργήθηκε ήταν αυτό της Πάτρας από το οποίο το 2000 υπήρξαν οι πρώτοι απόφοιτοι.

Όπως εξηγεί οι απόφοιτοι, μετά την κατάργησης της βαθμίδα ΤΕ ουσιαστικά βρίσκονται στον αέρα. Στην περίπτωση των Λογοθεραπευτών δεν υπήρχε πανεπιστημιακός τίτλος για να αντιστοιχηθούν κι έτσι, παρά τους μεταπτυχιακούς τίτλους που κατέχουν αρκετοί απόφοιτοι, ακόμα θεωρούνται ΤΕΙ. «Διεκδικούμε, χωρία άλλη κίνηση, την αναγνώρισή μας, ως πανεπιστημιακοί απόφοιτοι.

Ακόμα όμως αυτό δεν έχει γίνει δεκτό. Προσπαθούμε νομικά δεν έχει όμως νομοθετηθεί κάτι για να το προσβάλουμε», εξηγεί η κυρία Βελιοπούλου. Τώρα πλέον με την αναγνώριση δικαιωμάτων στους αποφοίτους κολεγίων οι απόφοιτοι των ΤΕΙ φοβούνται ότι όσοι θα τελειώνουν ένα κολέγιο του εξωτερικού θα έχουν περισσότερα επαγγελματικά δικαιώματα και απολαβές από τους κατόχους τίτλων σπουδών των πρώην ΤΕΙ.

(από την εφημερίδα “Νεολόγος”).

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα