Παραμένει τριψήφια η Αχαΐα με 121 κρούσματα- 184 στη Δυτική Ελλάδα- Αναλυτικά η κατανομή

24.03.2021 / 17:43
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
¸íáò ÷ñüíïò ðÝñáóå áðü ôéò 26 Öåâñïõáñßïõ 2020, ðïõ îåêßíçóå ç ðáíäçìßá Covid-19 óôçí ÅëëÜäá êáé åìöáíßóôçêå ôï ðñþôï êñïýóìá óôçí ÷þñá.Áðü ôüôå ç æùÞ ìáò Üëëáîå.Âñéóêüìáóôå óôï 3ï lockdown êáé ç êáèçìåñéíüôçôá ìáò åßíáé áêüìç åðçñåáóìÝíç áðü ôçí ðáíäçìßá.Óôéãìéüôõðá áðü ìéá èëéâåñÞ åðÝôåéï ðïõ üëïé åõ÷üìáóôå êÜðïéá óôéãìÞ íá áöÞóïõìå ðßóù, ÓÜââáôï 27 Öåâñïõáñßïõ 2021  (ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ/ EUROKINISSI)

Ιδιαίτερα υψηλά, μακριά από το χθεσινό αρνητικό ρεκόρ, αλλά πάνω από 3.000 παραμένουν τα κρούσματα του κοροναϊού στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα 3.062 κρούσματα.

Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα την αρνητική πρωτιά των κρουσμάτων κατακτά η Αττική, στην οποία όσο περνούν οι μέρες αντί να μειώνονται τα κρούσματα αυξάνονται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πάει πίσω ολόκληρος ο σχεδιασμός για άνοιγμα της οικονομίας. Ακολουθεί σταθερά η Θεσσαλονίκη.

Δείτε αναλυτικά:

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα