Μέτρα προστασίας: Τσουχτερά πρόστιμα, λουκέτα, συλλήψεις και στην Δυτική Ελλάδα

06.09.2021 / 18:24
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
¸ëåã÷ïé áðü ôçí ïìáäá ÄÉÁÓ ãéá ôçí ôÞñçóç ôùí ìÝôñùí ôï ðñùß ôçò ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 13  Íïåìâñßïõ 2020, êáèþò ç ÷þñá ìðÞêå åðéóÞìùò óå êáèåóôþò ãåíéêåõìÝíïõ lockdown.

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν το διάστημα 03-05.09.2021 συνολικά 526.653 ελέγχους και κατέγραψαν 910 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων για τον κορονοϊό, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ).

Σε συνέχεια των ελέγχων αυτών, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 418.000€, συνολικά, και κύρωση αναστολής λειτουργίας σε 35 επιχειρήσεις, με την Ελληνική Αστυνομία να επιφορτίζεται με τον κύριο όγκο των ελέγχων (313.788).

Επιπλέον, οι αρχές προχώρησαν σε 21 συλλήψεις για παραβιάσεις «σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων». Αναλυτικά, η ΕΑΔ επισημαίνει τα εξής κατά την τελευταία αποτίμηση των ελέγχων:

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

• Η ΕΛ.ΑΣ., επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 7.000€ σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών στο καθένα για χρήση μουσικής.

• Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη, επέβαλε πρόστιμο 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για παραβίαση ωραρίου.

• Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.800€ σε καταστήματα για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους και πελάτες.

• Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε συνολικά πρόστιμα 35.000€ (5.000€ στον ιδιοκτήτη, 5.000€ στον προσωρινά υπεύθυνο, 25.000€ στην επιχείρηση) και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών, για υγειονομικές παραβάσεις.

• Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ σε καταστήματα για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα