Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων

24.12.2020 / 12:08
3602268

Συνεδριάζει, μέσω Τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα
με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. την 29 η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα
12:00 το μεσημέρι.
1) Έγκριση της αριθ. 166/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας που αφορά στην
έγκριση των ισολογισμών της οικονομικών ετών 2011, 2012, 2013, 2014 (Εισηγητής Π. Βάης –
Πρόεδρος Δ.Σ)
2) Έγκριση της αριθ. 76/2020 του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός
Οργανισμός Δήμου Πατρέων που αφορά στην έγκριση του Ισολογισμού, Απολογισμού 2019
(εισηγητής: Κατερίνα Γεροπαναγιώτη-Θεοδωρακοπούλου – Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική
Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων)
3) Έγκριση της αριθ. 174/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου
Πατρέων που αφορά στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, στον Πίνακα Στοχοθεσίας, στην
Εισηγητική Έκθεση και στον Οικονομικό Προϋπολογισμό Έτους 2021 του ΝΠΔΔ «Κοινωνικός
Οργανισμός του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης- Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κοινωνικού
Οργανισμού)
4) Έγκριση πρακτικού 3 «Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Κατακύρωση
σύμβασης» της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο:
«ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ 2019 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ»
(εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
5) Έγκριση των από 17-12-2020 και 22-12-2020 Πρακτικών του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου
των Δ/νσεων: α) Διαχείρισης Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας, β) Παιδείας Δια Βίου
Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας και γ) Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων,
διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια
Γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών των Μουσικών Σχολείων του Δήμου Πατρέων
(Γυμνασίου Λυκείου) για το Σχολικό έτος 2020-2021» – CPV: 15894210-6 και ανάδειξη
προσωρινού αναδόχου (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος – Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ.
Δ/ντές)

6) Εξέταση ενστάσεων κατά της απόφασης κατακύρωσης του αποτελέσματος του Ανοικτού
Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού δύο σταδίων για την μελέτη με τίτλο: «Ανάπλαση του
παραλιακού μετώπου της Πάτρας» του Δήμου  Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε.
Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

2
7) Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του έργου: «Ολοκληρωμένη
Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας – Διαδρομή 2 (Κάτω Πόλη) και Διαδρομή 3
(Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων)» με α/α ΄΄93498΄΄ στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος,
Ν. Μωραίτης – Αρμ. Δ/ντής α.α.)
8) Κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΕΧΝΗ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
9) Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ –
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (2014)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου

 • Αρμ. Δ/ντρια)
  10) Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής και Καθορισμός Αποζημίωσης
  Αναδόχου του έργου: «Μετατροπή εγκαταστάσεων ΑΣΟ σε εκθεσιακό χώρο» (εισηγητής: Χ.
  Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
  11) Εξειδίκευση πίστωσης για την κατεπείγουσα προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την
  αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας COVID-19 (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος –
  Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)
  12) Εξειδίκευση πίστωσης για την πληρωμή Ελεγκτή Δόμησης του έργου με τίτλο «Κατεδάφιση
  10 ου Γενικού Λυκείου Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
  13) Έγκριση απόδοσης λογαριασμού, από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής (Ταχυδρομικά τέλη)
  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
  14) Απαλλαγή Προέδρων Κοινοτήτων Ρίου, Αργυράς και Ακταίου από την παγία προκαταβολή
  έτους 2020 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια)
  15) Απαλλαγή Προέδρου Κοινότητας Ελεκίστρας, κ. Δημακόπουλου Δημήτριου, υπόλογου πάγιας
  Προκαταβολής έτους 2020 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια)
  16) Απαλλαγή Προέδρου Κοινότητας Μιντιλογλίου, κ. Αντωνόπουλου Παναγιώτη, υπόλογου πάγιας
  Προκαταβολής έτους 2020 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια)
  17) Διαγραφή οφειλής (Γεωργόπουλος Ιωάννης) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου –
  Αρμ. Δ/ντρια)
  18) Διαγραφή οφειλής (Μενεγάτος Άγγελος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ.
  Δ/ντρια)
  19) Διαγραφή οφειλής (Σαμαρτζής Μιλτιάδης) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου –
  Αρμ. Δ/ντρια)

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα