Παρασκευή, 23.04.2021, 5:55 πμ

Σπύρος Μπιμπίλας : Οι καταγγελίες έρχονται καθημερινά στο ΣΕΗ

28.02.2021 / 21:47
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
Ï ðñüåäñïò ôïõ Óùìáôåßïõ ôùí Çèïðïéþí Óðýñïò Ìðéìðßëáò êÜíåé äçëþóåéò óôïõò äçìïóéïãñÜöïõò ìåôÜ ôçí êáôÜèåóÞ ôïõ óôïí ÅéóáããåëÝá Êþóôá Óðõñüðïõëï, ôçí ÄåõôÝñá 22 Öåâñïõáñßïõ 2021. Ï Óðýñïò Ìðéìðßëáò åß÷å êëçèåß íá ðáñáäþóåé óôïí åéóáããåëéêü ëåéôïõñãü üóåò êáôáããåëßåò ãéá óïâáñÝò ðñÜîåéò óåîïõáëéêÞò âßáò Ý÷åé óõëëÝîåé óôï ðëáßóéï ôçò ðåéèáñ÷éêÞò Ýñåõíáò ðïõ äéåíåñãåßôáé åíôüò ôïõ ÓÅÇ.
(EUROKINISSI/ÂÁÓÉËÇÓ ÑÅÌÐÁÐÇÓ)

Δεν έχουν τέλος οι καταγγελίες στον καλλιτεχνικό χώρο και στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, με ηθοποιούς να καταγγέλλουν συναδέλφους τους για ανάρμοστη συμπεριφορά.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA , ο Σπύρος Μπιμπίλας, πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, σημείωσε ότι οι καταγγελίες των ηθοποιών στο Σωματείο είναι καθημερινές και εξετάζονται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο.

«Υπάρχουν καταγγελίες που έρχονται καθημερινά. Το πειθαρχικό συμβούλιο είναι ανοιχτό».

Σύμφωνα με τον κ. Μπιμπίλα, «υπάρχουν γενικά διαμαρτυρίες για κακότροπη συμπεριφορά», με το Σωματείο και το Πειθαρχικό του Συμβούλιο να συγκεντρώνει όλες τις καταγγελίες και να τις παραδίδει στη Δικαιοσύνη.

«Μπορεί να μην είναι όλες οι πράξεις αξιόποινες».

«Υπάρχει φόβος»
Παρά τον μεγάλο αριθμό των καταγγελιών, ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, τονίζει ότι υπάρχει ακόμη φόβος και δισταγμός όσον αφορά τις καταγγελίες.

«Υπάρχει ακόμη και τώρα ταμπού, η αίσθηση ότι αν κάποιος πει κατά μπορεί να χάσει τη δουλειά του. Προσπαθούμε να διώξουμε τον φόβο από τους συναδέλφους μας».

«Δεν πρόκειται να απαντήσω στο σχόλιο του Λιγνάδη»
Σχετικά με το σχόλιο του Δημήτρη Λιγνάδη κατά του ιδίου, ο Σπύρος Μπιμπίλας επισήμανε ότι αν και έμεινε με την απορία γιατί έκανε μια τέτοια δήλωση ο σκηνοθέτης, δε θα δώσει βάση στο σχόλιο.

«Καθόλου δε με ενδιαφέρει και δεν πρόκειται να απαντήσω. Απάντησε όλη η Ελλάδα, όλοι μου οι συνάδελφοι, οπότε εγώ δεν χρειάζεται να πω τίποτα παρά σιωπή, είπε ο κ. Μπιμπίλας.

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα