Ποιοι θα δουν περισσότερα χρήματα στον μισθό του Ιανουαρίου

03.01.2021 / 10:23
Óôéãìéüôõðï áðï ôçí ðáñïõóßáóç ôïõ íÝïõ çëåêôñïíéêïý óõóôÞìáôïò óõíôáãïãñÜöçóçò öáñìÜêùí ôïõ ÉÊÁ,óÞìåñá Ôñßôç 16 Ìáñôßïõ 2010 / ÕðÜëëçëïé ôïõ ïñãáíéóìïý (EUROKINISSI / ×ÁÓÉÁËÇÓ ÂÁÚÏÓ)

Από την πρώτη πρώτου του 2021 όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα θα δουν αύξηση στις αποδοχές τους λόγω της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης καθώς και από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Η αύξηση δεν αφορά δημόσιους υπάλληλους και υπαλλήλους κυβερνητικών φορέων.

‘Οσοι έχουν εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ και όχι μόνο οι ιδιωτικοί υπάλληλοι αλλά παράλληλα αγρότες, εισοδηματίες ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν αύξηση των εισοδημάτων τους λόγω της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης.

«Ειδικά για τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης αφορά τα εισοδήματα του 2021 ενώ για όλες τις άλλες κατηγορίες, αφορά εισοδήματα του 2020, διευκρινίζουν φοροτεχνικοί.

Για μεικτό μισθό 1000 θα προκύψει μηνιαία αύξηση 12 ευρώ στις καθαρές αποδοχές και ετήσιο όφελος 168 ευρώ. Εργαζόμενος με μεικτές αποδοχές 1800 ευρώ θα λάβει αύξηση 39 ευρώ και θα ωφεληθεί κατά 546 ευρώ μέσα στο 2021.

  • Παράδειγμα για αύξηση καθαρών αποδοχών με μεικτό μισθό 1000 €

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020: 809 €

ΚΑΘΑΡΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021: 821 €

ΔΙΑΦΟΡΑ: 12 €

ΕΤΗΣΙΟ ΟΦΕΛΟΣ: 168 €

  • Παράδειγμα με μεικτό μισθό 1800 €

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020: 1301 €

ΚΑΘΑΡΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021: 1340 €

ΔΙΑΦΟΡΑ: 39 €

ΕΤΗΣΙΟ ΟΦΕΛΟΣ: 546 €

ΕΡΤ1

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα