Παρασκευή, 19.08.2022, 8:22 πμ

Πανελλαδικές : Τα πάνω – κάτω με την ελάχιστη βάση εισαγωγής στις σχολές και το «διπλό» μηχανογραφικό

16.12.2020 / 12:27
ÌáèçôÝò óõììåôÝ÷ïõí óôéò ÐáíåëëáäéêÝò ÅîåôÜóåéò óôï 46ï Ãåíéêü Ëýêåéï ÁèÞíáò, ÐáñáóêåõÞ 7 Éïõíßïõ 2019. Ìå ôï ìÜèçìá ôçò ÍÝáò ÅëëçíéêÞò Ãëþóóáò, ùò åßèéóôáé, áíïßãåé óÞìåñá ÐáñáóêåõÞ, ç áõëáßá ôùí Ðáíåëëáäéêþí ÅîåôÜóåùí 2019 ãéá ôïõò õðïøçößïõò ôùí ãåíéêþí ëõêåßùí (ÃÅË) ãéá ôçí åéóáãùãÞ óôçí ÔñéôïâÜèìéá Åêðáßäåõóç. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁëÝîáíäñïò ÂëÜ÷ïò

Ανατροπές σε χιλιάδες υποψηφίους που προετοιμάζονται για τις πανελλαδικές εξετάσεις φέρνουν οι αλλαγές που προωθεί η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας.

Εν μέσω μίας ακόμη δύσκολης σχολικής χρονιάς, όπου οι μαθητές συνεχίζουν την προετοιμασία τους για τις φετινές πανελλαδικές μέσω τηλεκπαίδευσης, το υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα μία σειρά από αλλαγές που προτίθεται να προωθήσει και αφορούν στην εισαγωγή των υποψηφίων στα τμήματα και τις σχολές των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Ειδικότερα, η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως ενημέρωσε χθες τους πρυτάνεις των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων για τις δύο βασικές αλλαγές στις οποίες προτίθεται να προχωρήσει.

Η πρώτη σχετίζεται με τη θεσμοθέτηση ελάχιστης βάσης εισαγωγής η οποία θα καθορίζεται από το κάθε τμήμα ξεχωριστά και η δεύτερη αφορά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου σε δύο φάσεις.

Ανατροπές για χιλιάδες υποψηφίους
Αναφορικά με τη θεσμοθέτηση ελάχιστης βάσης εισαγωγής από τα ίδια τα πανεπιστημιακά τμήματα, πρόκειται να προκαλέσει αναταράξεις σε χιλιάδες υποψηφίους, καθώς αυτομάτως θα ανέβει ο πήχης για την εισαγωγή σε δεκάδες σχολές της ανώτατης εκπαίδευσης.

Η ρύθμιση αυτή δεν θα επηρεάσει τόσο τις υψηλόβαθμες σχολές στις οποίες έτσι κι αλλιώς ο ανταγωνισμός των υποψηφίων βρίσκεται στο «κόκκινο» αλλά τμήματα χαμηλής ζήτησης στα οποία η εισαγωγή γίνεται με βαθμούς κάτω της βάσης.

Σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου , το κάθε πανεπιστημιακό τμήμα θα καθορίζει μία ελάχιστη βάση εισαγωγής η οποία θα προκύπτει από το τον μέσο όρο των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων στο σύνολο των τεσσάρων πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων.

Στόχος του υπουργείου Παιδείας, είναι να διασφαλίζονται οι ακαδημαϊκές προϋποθέσεις της επιτυχούς φοίτησης και της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών αλλά και να ενισχύεται η αυτονομία των ΑΕΙ καθώς και η δυνατότητα κάθε τμήματος να διαμορφώσει το ακαδημαϊκό του προφίλ.

Επιπλέον, σύμφωνα με το υπουργείο με αυτόν τον τρόπο «θωρακίζεται το κύρος των πανεπιστημιακών σπουδών, θωρακίζεται η βάση εισαγωγής από την ευκολία ή δυσκολία των θεμάτων και μειώνεται το ποσοστό μη ολοκλήρωσης των σπουδών».

Μηχανογραφικό σε δύο φάσεις
Η άλλη κομβική αλλαγή του υπουργείου Παιδείας αφορά την κατάθεση του μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους σε δύο διαφορετικές φάσεις.

Αρχικά, θα γίνεται η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου με περιορισμένο αριθμό επιλογών (σε αντίθεση με τον απεριόριστο αριθμό που ισχύει σήμερα) προκειμένου, όπως αναφέρει το υπουργείο, να επιλέξουν οι υποψήφιοι τις σχολές για τις οποίες ενδιαφέρονται πραγματικά.

Στο δεύτερο στάδιο, ακολουθεί η ανακοίνωση των επιτυχόντων της Φάσης Α και συμμετέχουν μόνον οι μη εισαχθέντες κατά την Φάση Α και οι επιλογές τους περιορίζονται σε όσα τμήματα απέμειναν κενές θέσεις από την αρχική διαδικασία κατάθεσης του μηχανογραφικού.

Όπως σημείωσε το υπουργείο, τα παραπάνω προτείνονται ώστε να δοθεί «μεγαλύτερη έμφαση στην εκφρασμένη προτίμηση των υποψηφίων σε πανεπιστημιακό τμήμα εισαγωγής».

Στόχος είναι «η ενθάρρυνση των συνειδητών επιλογών στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, η μείωση του αριθμού επιτυχόντων σε σχολή ‘τυχαίας’ επιλογής, η αναβάθμιση της ποιότητας των σπουδών με συμμετοχή φοιτητών που επιλέγουν στοχευμένα τα εν λόγω τμήματα, η μείωση της ανάγκης μετεγγραφών».

«Φρένο» στην εισαγωγή υποψηφίων με… λευκή κόλλα
Τα τελευταία χρόνια, μετά την ολοκλήρωση των πανελλαδικών και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ξεκινούσε μία συζήτηση για το τι πρέπει να αλλάξει στον τρόπο εισαγωγής των φοιτητών και αν θα πρέπει να επανέλθει ένα βαθμολογικό πλαφόν, ως προϋπόθεση για να περάσουν τις πύλες των ΑΕΙ οι υποψήφιοι.

Η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας φαίνεται να μην επιλέγει σε αυτή τη φάση μία ενιαία ελάχιστη βάση εισαγωγής σε όλα τα τμήματα η οποία αυτομάτως θα άφηνε εκτός ανώτατης εκπαίδευσης εκατοντάδες υποψηφίους, αλλά προκρίνει μία ξεχωριστή βάση εισαγωγής, η οποία θα καθορίζεται από τα ίδια τα πανεπιστημιακά τμήματα.

Αυτή θα προκύπτει από τον μέσο όρο των επιδόσεων όλων των υποψηφίων στο σύνολο των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων σε μία προσπάθεια να σταματήσει το φαινόμενο της εισαγωγής με… λευκή κόλλα.

Πώς θα λειτουργήσει το νέο σύστημα
Μένει να δούμε πως θα λειτουργήσει το νέο σύστημα – το οποίο ενδεχομένως εφαρμοστεί και από τις πανελλαδικές του 2021 – και κατά πόσον θα σταματήσει το φαινόμενο να εισάγονται υποψήφιοι με πολύ χαμηλές βαθμολογίες.

Αρκεί να υπενθυμίσουμε ότι την περσινή χρονιά, στο 42% των τμημάτων η βάση διαμορφώθηκε κάτω από τα 10.000 μόρια, για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων που συμμετείχαν στις εξετάσεις με το νέο σύστημα.

Χαρακτηριστικά ήταν τα παραδείγματα τριών τμημάτων, όπου οι υποψήφιοι χρειάστηκαν κάτω από 1.000 μόρια προκειμένου να θεωρηθούν ως επιτυχόντες.

Πρόκειται για τα τμήματα:

– Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με έδρα στο Καρπενήσι. Βάση εισαγωγής 2020: 625 μόρια.

– Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, με έδρα το Μεσολόγγι. Πτώση: Βάση εισαγωγής 2020: 875 μόρια.

– Περιβάλλοντος, του Ιόνιου Πανεπιστημίου, με έδρα τη Ζάκυνθο. Βάση εισαγωγής 2020: 900 μόρια.

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα