Ο βουλευτής του ΚΚΕ Γ. Λαμπρούλης ζητά να εργαστεί εθελοντικά στο νοσοκομείο

23.11.2020 / 16:47
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
Ìüíç óõæÞôçóç êáé øÞöéóç åðß ôçò áñ÷Þò, ôùí Üñèñùí êáé ôïõ óõíüëïõ ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ Õãåßáò «Êýñùóç ôçò áðü 24.9.2020 ôñïðïðïßçóçò ôçò áðü 26.7.2018 Óýìâáóçò ÄùñåÜò ìåôáîý ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ, ôïõ Êïéíùöåëïýò Éäñýìáôïò ìå ôçí åðùíõìßá «ÊïéíùöåëÝò ºäñõìá

Επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, Κ. Τασούλα την οποία κοινοποιεί και στον Διοικητή του Νοσοκομείου Λαρίσης απέστειλε ο ΣΤ’Αντιπρόεδρος της Βουλής, βουλευτής του ΚΚΕ, Γιώργος Λαμπρούλης, με την οποία ζητά προσωρινή απαλλαγή από τα καθήκοντά του, προκειμένου να συμβαλλει, όπως λέει, ως γιατρός-πνευμονολόγος στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, ή σε όποια μονάδα κριθεί αναγκαίο στην μάχη κατά του κορονοϊού.

Ο βουλευτής καλεί επίσης τους γιατρούς-εκλεγμένους βουλευτές, να πράξουν αντίστοιχα, ενώ τονίζει παράλληλα τις “τεράστιες έως και εγκληματικές” ευθύνες της κυβέρνησης που δεν αξιοποίησε τον κερδισμένο χρόνο για να θωρακίσει τις δημόσιες μονάδες υγείας.

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα