Παρασκευή, 19.08.2022, 11:37 μμ

Έντυπο Ε13: Άνοιξε η εφαρμογή για ντελίβερι και διανομείς, οδηγίες συμπλήρωσης

17.12.2020 / 8:20
delivery

Διαθέσιμη είναι πλέον στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ η εφαρμογή για την υποβολή του εντύπου Ε13 για διανομείς προϊόντων και αντικειμένων προστίθενται το οποίο πρέπει να υποβληθεί από τους εργοδότες μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2020.

Ειδικότερα στην υποβολή νέου εντύπου υποχρεούται οι εργοδότες του Ε13 για κάθε μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα που θα χρησιμοποιείται από εργαζόμενό του, κατά την εκτέλεση της εργασίας του, για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων.

Το έντυπο Ε13 υποβάλλεται από τους υπόχρεους εργοδότες έως και 20-12-2020, για μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α΄ 57), που: i) χρησιμοποιείται ήδη ή ii) θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά, έως και την 20η-12-2020, για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων από εργαζόμενό του.

Ειδικότερα όπως αναφέρεται ο υπόχρεος εργοδότης υποβάλλει αντίστοιχα στο έντυπο Ε13, για κάθε μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα, τη λήξη της χρήσης αυτής από εργαζομένους του, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων, εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που θα διακοπεί η χρήση αυτή.

Η πρόσβαση στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ πραγματοποιείται από την ιστοσελίδα https://eservices.yeka.gr, με τους κωδικούς πρόσβασης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του e-ΕΦΚΑ (ΟΠΣ e-ΕΦΚΑ). Επιλέξτε το μενού [ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ] > [Δηλώσεις Χρήσης Μοτοποδηλάτου-Μοτοσυκλέτας] > [Εισαγωγή].

Στη συνέχεια, αφού επιλέξετε το [Παράρτημα] και ως [Είδος Εντύπου] το «Δήλωση εργοδότη χρήσης από εργαζομένους του, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας» κάντε κλικ στο κουμπί [Εισαγωγή].

Τέλος, συμπληρώστε τα στοιχεία των Ενοτήτων → ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ → ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ –ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ → ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗ/ΜΗΧΑΝΩΝ Το Έντυπο Ε13 «Δήλωση εργοδότη χρήσης από εργαζομένους του, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας» αφού υποβληθεί, λαμβάνει Αρ. Πρωτοκόλλου και Ημερομηνία και μπορεί να εκτυπωθεί ή να αποθηκευτεί ως αρχείο pdf.

Το έντυπο «E13:Δήλωση εργοδότη χρήσης από εργαζομένους του, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας» υποβάλλεται με τη διαδικασία της πλήρους συμπλήρωσης στοιχείων με επιλογή από την αρχική σελίδα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του μενού [ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ] – [Δηλώσεις Χρήσης Μοτοποδήλατου – Μοτοσυκλέτας] – [Εισαγωγή] ή [Για να καταχωρήσετε Δηλώσεις Χρήσης Μοτοποδήλατου – Μοτοσυκλέτας, πατήστε εδώ:]. Τα πεδία «Α.Φ.Μ.», «ΕΠΩΝΥΜΙΑ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ», συμπληρώνονται αυτόματα μέσω της διαλειτουργικότητας με το ΟΠΣ e-ΕΦΚΑ.

Το πεδίο [ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ] λαμβάνει αυτόματα την τιμή «Ναι» – όταν τα πεδία [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ] και [ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ] για ένα η περισσότερα οχήματα του εντύπου αναφέρονται σε χρόνο προγενέστερο από τον χρόνο υποβολής, ο οποίος καταγράφεται από το σύστημα στο πεδίο [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ], είτε – όταν το πεδίο [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ] για ένα η περισσότερα οχήματα του εντύπου αναφέρεται σε χρόνο προγενέστερο και μεγαλύτερο των τριών ημερών από τον χρόνο υποβολής ([ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ]).

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα