Παρασκευή, 28.01.2022, 1:25 πμ

e ΕΦΚΑ: Ποιες υπηρεσίες παρέχονται ηλεκτρονικά μεσω gov.gr

17.11.2020 / 8:50
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
efka

Δεκάδες ηλεκτρονικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες παρέχονται προς τους ασφαλισμένους μέσω της εθνικής δικτυακής πύλης gov.gr (ενότητα Εργασία και Ασφάλιση, υποενότητα Ασφάλιση) και του δικτυακού τόπου του e-ΕΦΚΑ, προκειμένου οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι να μην μπαίνουν στην διαδικασία να κλείνουν ραντεβού για την εξυπηρέτηση τους

Ειδικότερα, κατόπιν πρόσβασης των ασφαλισμένων με τους κωδικούς του TAXIS.net παρέχεται η δυνατότητα της ηλεκτρονικής έκδοσης/υποβολής:

– Βεβαίωσης Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης έναρξης Ατομικής δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ, σε ασφαλιζόμενους για πρώτη φορά στον e-ΕΦΚΑ Ελ. Επαγγελματίες – Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες. Οι ασφαλισμένοι λαμβάνουν ηλεκτρονικά τη βεβαίωση, την οποία προσκομίζουν στην αρμόδια ΔΟΥ και ακολούθως ο e-ΕΦΚΑ θα ενημερώνεται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ για την έναρξη της δραστηριότητάς τους από την ΑΑΔΕ και θα πραγματοποιείται ένταξή τους στην ασφάλιση Μη Μισθωτών του e-ΕΦΚΑ, χωρίς επίσκεψη σε φυσικό υποκατάστημα.
– Βεβαίωσης Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης μεταβολής/προσθήκης/αφαίρεσης ΚΑΔ Ατομικής δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ, για ασφαλισμένους στον e-ΕΦΚΑ Ελ. Επαγγελματίες – Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες. Οι ασφαλισμένοι λαμβάνουν ηλεκτρονικά τη βεβαίωση, την οποία προσκομίζουν στην αρμόδια ΔΟΥ και ακολούθως ο e-ΕΦΚΑ θα ενημερώνεται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ για την προσθήκη ή αφαίρεση ΚΑΔ, χωρίς επίσκεψη σε φυσικό υποκατάστημα.
– Αίτησης λήξης της ασφάλισης λόγω διακοπής Ατομικής δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ για ασφαλισμένους στον e-ΕΦΚΑ Ελ. Επαγγελματίες – Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες. Οι ασφαλισμένοι αφού διακόψουν κάθε ασφαλιστέα δραστηριότητα στην αρμόδια ΔΟΥ, εισέρχονται στην υπηρεσία και υποβάλλουν το αίτημα λήξης της ασφάλισης. Ακολούθως ο e-ΕΦΚΑ επιβεβαιώνει μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ τα στοιχεία της διακοπής από την ΑΑΔΕ και θα διακόπτει την ασφάλιση, χωρίς επίσκεψη σε φυσικό υποκατάστημα.
– Βεβαίωση Προϋπηρεσίας για χρήση στον ΑΣΕΠ και σε άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να εισέρχονται στη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία και να εκτυπώνουν έγκυρη βεβαίωση για τη μισθωτή τους προϋπηρεσία από 1/1/2002 καθώς και για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο των διατάξεων της παρ.9 αρ.39 του ν.4387/2016.
– Βεβαίωση Απογραφής Μισθωτού. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να λαμβάνουν ηλεκτρονικά Βεβαίωση Απογραφής με τα στοιχεία τα οποία διατηρούνται στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ για κάθε χρήση.

Υπηρεσίες που παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά

● Η εκτύπωση βεβαιώσεων ΑΜΚΑ: www.amka.gr, επιλογή «Έχω ΑΜΚΑ;»
● Η χορήγηση πληροφοριών για την ύπαρξη ή μη ασφαλιστικής ικανότητας: www.atlas.gov.gr, επιλογή «Ασφαλιστική Ικανότητα»
● Η έκδοση Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης: https://apps.ika.gr/eInsuranceStatement/
● Η χορήγηση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας: https://apps.ika.gr/eEHIC
● Η χορήγηση Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας: https://apps.ika.gr/eCertRegistered
● Η παροχή πληροφοριών για την πορεία συνταξιοδοτικών αιτημάτων που έχουν υποβληθεί από 1/1/2017: https://apps.ika.gr/ePensionApplicationProgress/
● Η υποβολή νέων αιτημάτων για κύρια σύνταξη: https://apps.efka.gov.gr/atlas/
● Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πληρωμής Εξόδων Κηδείας: https://apps.ika.gr/eParoxes1
● Η Βεβαίωση Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης έναρξης ατομικής δραστηριότητας: https://www.idika.org.gr/eEfkaServices/registration/
● Η Βεβαίωση Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης μεταβολής/προσθήκης/αφαίρεσης ΚΑΔ ατομικής δραστηριότητας: https://www.idika.org.gr/eEfkaServices/AlterActivity/
● Η Αίτηση Λήξης της ασφάλισης λόγω διακοπής ατομικής δραστηριότητας: https://www.idika.org.gr/eEfkaServices/Instermination/
● Η Βεβαίωση Απογραφής Μισθωτού: https://apps.ika.gr/eInsuredRegistrationCert/
Επίσης:

● Καταβολές καθυστερούμενων οφειλών ή δόσεων ρυθμίσεων: Η καταβολή δόσεων, γίνεται μέσω τραπεζικού συστήματος (web banking ή αυτοπρόσωπη παρουσία στην τράπεζα) με χρήση της ταυτότητας οφειλέτη που λαμβάνεται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Ηλεκτρονική Καρτέλα Οφειλέτη: https://apps.ika.gr/eDebtorTransactions
● Αίτημα για άρση κατάσχεσης: Το αίτημα υποβάλλεται μέσω της πλατφόρμας «Ηλεκτρονικό αίτημα ραντεβού» με επιλογή «Άρση κατάσχεσης» από την κατηγορία αιτήματος.

Ασφάλιση

-Αίτημα προς Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)
-Ασφαλιστική ικανότητα
-Ασφαλιστικό βιογραφικό
-Ατομικά στοιχεία ασφάλισης
-Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης Απασχολουμένων
-Ατομικός λογαριασμός ασφάλισης μισθωτών
-Βεβαίωση απογραφής (eΕΦΚΑ)
-Βεβαίωση προϋπηρεσίας (eΕΦΚΑ)
-Βεβαίωση υποβολής απογραφικής δήλωσης μη μισθωτών (eΕΦΚΑ)
-Εισφορές μη μισθωτών (eΕΦΚΑ)
-Εισφορές μη μισθωτών ΕΤΕΑΕΠ
-Εκκαθάριση μη μισθωτών
-Εύρεση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
-Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας
-Καταβολές μη μισθωτών
-Λήξη ασφάλισης μη μισθωτών (eΕΦΚΑ)
-Μεταβολή δραστηριότητας μη μισθωτών (eΕΦΚΑ)
-Οφειλές μη μισθωτών
-Πιστοποίηση στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)
-Συμβάσεις ασφαλισμένων εργαζόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών σε 1 ή 2 εργοδότες
-Βεβαιώσεις εισφορών
-Βεβαιώσεις εισφορών (eΕΦΚΑ)
-Βεβαιώσεις εισφορών π. ΟΑΕΕ
-Βεβαιώσεις εισφορών π. ΟΓΑ
-Βεβαιώσεις εισφορών π. ΤΣΑΥ
-Βεβαιώσεις εισφορών π. ΤΣΜΕΔΕ
Υπηρεσίες ασύλου
-Εύρεση Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ).

-Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης

Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης, σας παρέχει τη δυνατότητα να υποβάλλετε ηλεκτρονικά αίτηση για απονομή σύνταξης εξ ίδιου δικαιώματος (γήρατος αναπηρίας), ή για απονομή ή μεταβίβαση λόγω θανάτου, στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Μέρος της Υπηρεσίας (Αίτηση Απονομή σύνταξης γήρατος σε Αγρότες και Αίτηση Μεταβίβασης λόγω θανάτου) λειτουργεί πιλοτικά στο πλαίσιο του πληροφοριακού συστήματος «ΑΤΛΑΣ», παρέχοντας μερική αυτοματοποίηση της διαδικασίας απονομής και διαλειτουργικότητα στη συλλογή των δικαιολογητικών.

Για όλες τις περιπτώσεις με την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος, αποδίδεται ηλεκτρονικός αριθμός αίτησης και ηλεκτρονικός αριθμός πρωτοκόλλου που λαμβάνεται υπόψη στην επεξεργασία του συνταξιοδοτικού σας αιτήματος.

-Παρακολούθηση πορείας αίτησης

Για τους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης της πορείας της αίτησης συνταξιοδότησης. Βασική προϋπόθεση είναι η αίτηση να έχει υποβληθεί από 15/10/2012 και εφεξής.

-Εκτύπωση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος

1) Εκτύπωση Ενημερωτικού Σημειώματος Επιστροφής Μειώσεων Συντάξεων
2) Ενημερωτικά Σημειώματα Συντάξεων από 01/01/2019

Μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας, υπάρχει η δυνατότητα πληκτρολογώντας τους κωδικούς TAXIS να ενημερώνεστε σε μηνιαία βάση από 01/01/2019 και μετά για το πώς διαμορφώνεται η μηνιαία πληρωμή της σύνταξης σας αναλυτικά.

-Εκτύπωση ετήσιας βεβαίωσης συντάξεων

Βεβαιώσεις Συντάξεων 2019 ΕΦΚΑ
Βεβαιώσεις Συντάξεων 2019 ΕΦΚΑ Δημοσίου Τομέα
Βεβαιώσεις Συντάξεων 2019 ΟΑΕΕ
Βεβαιώσεις Συντάξεων 2019 ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
Βεβαιώσεις Συντάξεων 2019 ΕΤΑΑ-ΤΑΝ
Βεβαιώσεις Συντάξεων 2019 ΟΓΑ
Βεβαιώσεις Συντάξεων 2018 ΝΑΤ
Βεβαιώσεις Συντάξεων 2018 ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα