Δήμος Πύργου: Μείωση τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε Α.με.Α

08.03.2021 / 13:01
dav

    Με την με αριθμό  266/23.12.2020   απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου αποφασίσθηκε ο Καθορισμός συντελεστών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2021  , τα οποία παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με το 2020 , με σημαντική εξαίρεση την μείωση αυτών στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.  

         Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δημήτριος Μεσσαλάς  ανέφερε :

      Όπως είναι γνωστό τα  τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα, άρα  , τα έσοδα τα οποία ο Δήμος εισπράττει από τους δημότες είναι αυτά με τα οποία οφείλει  να καλύπτει   τις υποχρεωτικές δαπάνες για τη  λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας και   ηλεκτροφωτισμού   .

    Παρά τις αντίξοές συνθήκες   που βιώνει η κοινωνία μας   και κατά συνέπεια και η τοπική αυτοδιοίκηση  ,ο Δήμαρχος Πύργου κ. Αντωνακόπουλος και  η Δημοτική Αρχή επιδίωξε και κατάφερε την μη αύξηση τους και την διατήρηση τους στα ίδια επίπεδα με το 2020 αλλά ταυτόχρονα  και την μείωσης τους σε συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα και συγκεκριμένα στα άτομα με ειδικές ανάγκες  ( ΑΜΕΑ)   .

    Συγκεκριμένα αποφασίσθηκε στα άτομα με ειδικές ανάγκες και με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ,  η απαλλαγή τους από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού κατά ποσοστό 50 %  , με τις εξής προϋποθέσεις :

  1. Το ετήσιο  οικογενειακό  εισόδημα να είναι  μικρότερο  των  12.000,00  €, κατά  το  προηγούμενο  της  αίτησης   φορολογικό  έτος, στο οποίο  δεν  προσμετρούνται  τα  πάσης  φύσεως  επιδόματα αναπηρίας     και
  2. Η πρώτη και κύρια κατοικία του δικαιούχου να βρίσκεται εντός των ορίων του  Δήμου Πύργου .

    Τέλος,  ο κ. Μεσσαλάς ανέφερε  ότι οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται  στο Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών ( τηλ. 26213662-628-603 -606) προσκομίζοντας την αίτηση τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που είναι :

 1. Πρόσφατος Λογ/σμός ΔΕΗ  του ακινήτου.

2. Για την πιστοποίηση της αναπηρίας  :

  Απόφαση του ΚΕ.ΠΑ. στην οποία και βεβαιώνεται το ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η αναπηρία  αυτή ή  Γνωματεύσεις των Ανωτάτων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος,  ή  όσοι έχουν ήδη πιστοποιητικό δια βίου αναπηρίας άνω των 80% προηγούμενων Υγειονομικών Επιτροπών ή αποφάσεις ασφαλιστικών φορέων για δια βίου χορήγηση  σύνταξης λόγω αναπηρίας άνω του 80%.

3. Συμβόλαιο κυριότητας της κατοικίας  ή εφόσον πρόκειται για  δωρεάν παραχώρηση  να προσκομίζονται σχετικά αποδεικτικά στοιχεία ή εάν  είναι μισθωμένη ,συμβόλαιο σε ισχύ θεωρημένο από την αρμόδια  Δ.Ο.Υ.

4. Υπεύθυνη  δήλωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου, αν είναι μισθωμένη, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι συμφωνεί με την μεταβολή των τ.μ. του ακινήτου στη ΔΕΗ με μειωμένα τα τ.μ. προς όφελος του δικαιούχου μισθωτή. Επίσης να δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση  για επανακαθορισμό των πραγματικών τ.μ. στο Δήμο μας, σε περίπτωση  αλλαγής ενοικιαστή.  

5. Βεβαίωση πρώτης κατοικίας, η  οποία  θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση αντιγράφου πρόσφατης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.

 6. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

7. Νέο πιστοποιητικό  ΚΕ.ΠΑ. σε περίπτωση που έχει λήξει η χρονική περίοδος ισχύος  του, εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.  και Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος ,την οποία  θα προσκομίζει κάθε χρόνο  από την  1η έως 31η  Οκτωβρίου (ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στην υπηρεσία για ενημέρωση της  ΔΕΗ πριν την έναρξη του νέου έτους) και θα γνωστοποιεί στο Δήμο αν έχει γίνει οποιαδήποτε μεταβολή ή μη, όσων έχουν δηλωθεί αρχικά.  

8. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν απαιτηθεί   σε περίπτωση που κάτι δεν προκύπτει σαφώς από τα προηγούμενα ή για περιπτώσεις που δεν μπορούν να προβλεφθούν.

      Ο Δήμος Πύργου αποδεικνύει  για άλλη μια φορά τον κοινωνικό του χαρακτήρα και δεν σταματά  να υπερασπίζεται τα δίκαια αιτήματα των δημοτών του και να επιδιώκει την επίλυση των προβλημάτων  που καθημερινά ανακύπτουν στην πόλη μας. 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

Δημήτριος Μεσσαλάς

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα