Παρασκευή, 20.05.2022, 10:20 πμ

Δίκη ψευτογιατρού – «Μας τον σύστησαν από το μοναστήρι» λένε δύο ασθενείς θύματά του

20.01.2022 / 21:39
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
Ï 47÷ñïíïò, ï ïðïßïò åðß óåéñÜ åôþí åìöáíéæüôáí ùò äéáêåêñéìÝíïò ãéáôñüò óå âáñéÜ íïóïýíôåò áóèåíåßò êáé ôéò ïéêïãÝíåéÝò ôïõò, áðïóðþíôáò ìåãÜëá ÷ñçìáôéêÜ ðïóÜ ãéá èåñáðåßåò ðëÞñïõò ßáóçò, ïäçãåßôáé áðü áóôõíïìéêïýò óôïí áíáêñéôÞ ãéá íá áðïëïãçèåß, ôçí ÄåõôÝñá 22 Éïõíßïõ 2020. Ï êáôçãïñïýìåíïò, åßíáé áíôéìÝôùðïò ìå ôéò êáôçãïñßåò ôçò áíèñùðïêôïíßáò êáôÜ óõññïÞ, ôçò áðÜôçò, ôçò áíôéðïßçóçò éáôñéêïý åðáããÝëìáôïò êáé ôçò äéáêßíçóçò íáñêùôéêþí ïõóéþí.
(EUROKINISSI/ÂÁÓÉËÇÓ ÑÅÌÐÁÐÇÓ)

Δύο ακόμα γυναίκες , που νόσησαν με σκλήρυνση κατά πλάκας και έπεσαν και οι ίδιες θύματα του κατηγορούμενου ψευτογιατρού κατέθεσαν σήμερα στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας. Και οι δύο γυναίκες, όπως κατέθεσαν, γνώρισαν τον κατηγορούμενο σε μοναστήρι του Πηλίου, όπου τους εμφανίστηκε ως διάσημος γιατρός.

Όπως κατέθεσε η πρώτη μάρτυρας, είχε διαγνωστεί με σκλήρυνση κατά πλάκας το 2011 και με ενέσιμη αγωγή δεν είχε παρουσιάσει υποτροπές. Μετά τις «θεραπείες» που της έδωσε ο κατηγορούμενος η ασθενής έχει αποκτήσει σοβαρά προβλήματα υγείας.

Κλαίγοντας είπε στο δικαστήριο: «Δεν καταλαβαίνω, γιατί έπρεπε να το υποστώ αυτό; Δεν ξέρω… Τα φάρμακα τα ελαφριά που έπαιρνα δεν με πιάνουν τώρα. Αν δεν έπαιρνα αυτά που μου έδωσε θα ήμουν όπως παλιά.

Τώρα παίρνω πιο βαριά φάρμακα. Μου έχει ξετινάξει όλο το ανοσοποιητικό μου, κάθε 15 μέρες κάνω εξετάσεις, ελέγχω συνεχώς τα μάτια μου για ωχρά κηλίδα. Έχει επιδεινωθεί η κατάστασή μου, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το έκανε αυτό….»

Όπως είπε, το 2016 κατά την επίσκεψή της σε ένα μοναστήρι στο Πήλιο, έμαθε από μια γερόντισσα ότι ένας γιατρός επισκέπτεται τη Μονή και είχε θεραπεύσει μια μοναχή από καρκίνο και πως μπορεί να θεραπεύσει και τη δική της ασθένεια.

Άλλη μάρτυρας η οποία επίσης είχε διαγνωστεί με σκλήρυνση κατά πλάκας, κατέθεσε πως γνώρισε και αυτή το κατηγορούμενο στο μοναστήρι. «Μου είπε ότι είμαι πολύ τυχερή που δεν έχω ξεκινήσει θεραπείες, θα το νικήσουμε το τέρας και πως γρήγορα θα γίνω καλά. Μου έδωσε κάτι σταγόνες και συμπληρώματα διατροφής. Πίστεψα ότι ήταν φοβερός γιατρός, στο μοναστήρι έκαναν ουρές για να τον δουν».

Η μάρτυρας κατέθεσε ότι έδωσε συνολικά 30 χιλιάδες ευρώ στον «ψευτογιατρό» και πως μια φορά του έδωσε χρήματα σε φάκελο σε γραφείο ιδιωτικής κλινικής της Αθήνας. Είπε στο δικαστήριο ότι δεν ένιωσε να χειροτερεύει η κατάσταση της υγείας της, όμως σε πρόσφατες μαγνητικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι έχει παρουσιάσει έναν όγκο. Η δίκη θα συνεχιστεί την Τρίτη 25 Ιανουαρίου.

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα