Απόφαση Δημάρχου Καλαβρύτων για τα σχολεία του Δήμου

17.01.2021 / 16:43
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
31s1sxoleioaithousa

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94, παρ. 4 του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87
  Α’/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
  Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με το οποίο συμπληρώθηκαν οι διατάξεις του
  άρθρου 75, παρ. Ι, υπό τον τομέα ΣΤ’ «Αρμοδιότητες – Παιδείας, Πολιτισμού και
  Αθλητισμού» του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α’/08.06.2006) «Δημοτικός και
  Κοινοτικός Κώδικας».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 4 του π.δ. 79/2017 (Φ.Ε.Κ. 109
  Α’/01.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων».
 3. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που επικρατούν στο Δήμο μας από τις
  16.01.2021 και τα οποία θα συνεχισθούν και τις επόμενες ημέρες (πυκνή
  χιονόπτωση, ολικός παγετός), σύμφωνα με την ενημέρωση από την Αυτοτελή
  Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
 4. Την επικοινωνία με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, τον
  Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας και το Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  Αχαΐας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη διακοπή των μαθημάτων, για τη Δευτέρα 18 και την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021,
σε όλες τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του

ΑΔΑ: 9Η9ΗΩΕ9-6Τ8

Δήμου Καλαβρύτων, καθώς και την διακοπή λειτουργίας του Δημοτικού Παιδικού
Σταθμού Καλαβρύτων, για το ίδιο χρονικό διάστημα, λόγω των έκτακτων και
ακραίων καιρικών συνθηκών (πυκνή χιονόπτωση, ολικός παγετός), που επικρατούν
στην περιφέρεια του Δήμου μας, από τις 16.01.2021 και οι οποίες θα συνεχιστούν
και κατά τις επόμενες ημέρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αθανάσιος Παπαδόπουλος

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα