ΥΠΟΙΚ: Αυξήσεις και ρυθμίσεις της τελευταίας στιγμής πριν τις εκλογές

11.04.2023 / 8:42
YPOIK

Μέτρα στήριξης των οικογενειών των αποβιωσάντων του σεισμού Σάμου της 30ης Οκτωβρίου 2020 –ανάλογα με εκείνα και των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, ρυθμίσεις οφειλών και για στελέχη που είναι συνυπεύθυνα σε επιχειρήσεις που κλείνουν, αλλά και αυξήσεις των βασικών μισθών στους εργαζόμενους των αστικών συγκοινωνιών (λεωφορείων, τρόλεϊ, Μετρό και τραμ) προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, που κατατέθηκε μετά τα μεσάνυχτα στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, που θα είναι και το τελευταίο που θα ψηφιστεί πριν κλείσει η Βουλή για Πάσχα και για τις εκλογές.

Λόγω της ιδιαιτερότητος του σεισμού στη Σάμου, μεταξύ των θυμάτων του οποίου υπήρξαν ακόμα και μαθητές Λυκείου του νησιού, θεσπίζονται ειδικά μέτρα στήριξης των συγγενών όσων χάθηκαν.

Συγκεκριμένα:

α. διαγράφονται αυτοδικαίως όλες οι ανεξόφλητες, κατά 31η Μαρτίου 2023, ατομικές οφειλές Φορολογική Διοίκηση και στα ασφαλιστικά ταμεία των αποβιωσάντων σεισμό, καθώς και των γονέων και των αδελφών αυτών,

β. παρέχεται δικαίωμα διορισμού Δημόσιο και στο ευρύτερο δημόσιο Τομέα για συγγενείς, μέχρι β΄βαθμού, προσώπων που απεβίωσαν συνεπεία του σεισμού,

γ. εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για ακαδημαϊκό 2023- 2024 υποψήφιοι, των οποίων οι αδελφοί απεβίωσαν συνεπεία του σεισμού, καθ’ υπέρβαση του συνολικού αριθμού εισακτέων,

δ. ορίζονται ως δικαιούχοι νομικής βοήθειας για τις ποινικές και αστικές τους αξιώσεις οι συγγενείς μέχρι βαθμού των αποβιωσάντων σεισμό.

Επιπλέον, και μόνο με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δύναται να καταβάλλεται:

α) έκτακτη οικονομική ενίσχυση στις οικογένειες όσων έχασαν ζωή τους από σεισμό, πυρκαγιές άλλα φυσικά φαινόμενα και εξαιτίας αυτών ή/και

β) τακτική οικονομική ενίσχυση στα τέκνα ή/και αδέλφια όσων έχασαν ζωή τους από τις παραπάνω αιτίες, η οποία καταβάλλεται μηνιαίως και μέχρι την ενηλικίωση ή ολοκλήρωση των πανεπιστημιακών τους σπουδών, ή την ολοκλήρωση της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης σε Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η καταβαλλόμενη έκτακτη και τακτική οικονομική ενίσχυση δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, ορίζεται ως αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη εις χείρας του Δημοσίου και Τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά, δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ, τα ασφαλιστικά Ταμεία, τα πιστωτικά ιδρύματα κλπ, ούτε υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού προνοιακού χαρακτήρα.

Επιπλέον, με την ίδια τροπολογία:

  1. Αυξάνεται από 60 εκατ. ευρώ 77 εκατ. ευρώ το συνολικό ποσό που καταβάλλεται κατ’ ανώτατο όριο ως εκλογική αποζημίωση στο προσωπικό (υπαλλήλου δήμων, Εθνικού Τυπογραφείου κλπ), το οποίο αποδεδειγμένα απασχολείται για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των κάθε είδους εκλογών, καθώς και έκδοση των σχετικών αποτελεσμάτων
  2. Το δημόσιο αναλαμβάνει την καταβολή αποζημιώσεων απολύσεως και των παροχών από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε εργαζομένους της ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΕ. Παράλληλα η εταιρία θα λάβει εκκρεμείς κρατικές ενισχύσεις κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, για εξόφληση υποχρεώσεων της εταιρείας σε παρόχους αγαθών κοινής ωφέλειας.
  3. Παρατείνεται εκ νέου από τότε που έληξε (3.11.2020) και έως οριζόμενη ημερομηνία, η προθεσμία εντός της οποίας οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί πρέπει να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους με τις διατάξεις του ν.4030/2011. Με την ρύθμιση αυτή δίνεται μια τελευταία ευκαιρία στους οικοδομικούς συνεταιρισμούς να επικαιροποιήσουν τα καταστατικά τους, ώστε να μη διαλυθούν σι συνεταιρισμοί αυτοί και μείνουν αναξιοποίητα τα ακίνητά τους.
  4. Απαλλάσσεται από Φ.Π.Α. και η παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών, στο πλαίσιο δωρεάς προς σκοπό ανέγερσης, κατασκευής, επισκευής και επέκτασης χώρων λατρείας ή Θρησκευτικών μνημείων. Αφορά δωρεές στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου, τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας Ελλάδος, την Εκκλησία Κρήτης και Δωδεκανήσου, τις Ιερές Ενορίες και τις Ιερές μονές, τις Ισραηλιτικές Κοινότητες, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο, τις Ισραηλιτικές Κοινότητες Δωδεκανήσου, καθώς και στους δωρητές τους και τους προμηθευτές των δωρητών αυτών
  5. Προβλέπεται η χορήγηση μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης στο προσωπικό των αστικών συγκοινωνιών Ο.ΣΥ. Α.Ε. (Οδικές Συγκοινωνίες), ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΘ, ίση με το 2% στο ποσό που λαμβάνει κάθε εργαζόμενος ως βασικό μισθό.

Ειδικά δε για το προσωπικό που απασχολείται σε βάρδιες, η εν λόγω αύξηση θα φτάνει στο 4% του βασικού μισθού.

Το ύψος της παροχής ανέχεται στα 3,240 εκατομμύρια ευρώ. Η παροχή ξεκινά από τον επόμενο μήνα από την έναρξη ισχύος των διατάξεων. Οι παραπάνω ενισχύσεις καταβάλλονται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων και δεν συμψηφίζονται με το ποσό της προσωπικής διαφοράς.

Αλλαγές επέρχονται και για τις ρυθμίσεις οφειλών, για φυσικά πρόσωπα (στελέχη κλπ) που είναι συνυπεύθυνα σε εταιρίες που έχει τεθεί σε λύση ή εκκαθάριση. Οφειλές προς το Δημόσιο οι οποίες έχουν βεβαιωθεί σε βάρος νομικού προσώπου, δύνανται να ρυθμιστούν με αίτηση του φυσικού προσώπου που έχει εις ολόκληρον την ευθύνη για τις βεβαιωμένες βάρος του οφειλές, Για τον σκοπό αυτό, οι οφειλές της εταιρίας θα απεικονίζονται στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού, στην αίτηση ρύθμισης που υποβάλλουν τα συνυπεύθυνα πρόσωπα.

Τέλος τίθεται ηλικιακό όριο διορισμού (35 έτη) για τους κλάδους ΠΕ και ΤΕ Ηλεκτρονικών Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ενώ ρυθμίζονται θέματα σχετικά κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος.

Πηγή: Newmoney.gr

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα