Βουλή: Η Αλίκη Μαρκάκη και ο Σπυρίδωνας Παπαγιαννόπουλος σύμβουλοι στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

10.07.2024 / 8:19
vouli.jpg

Θετική γνώμη διατύπωσε, κατά πλειοψηφία, η επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τον διορισμό ως συμβούλων στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων της Αλίκης Μαρκάκη, επίτιμης εφέτη διοικητικών δικαστηρίων, και του Σπυρίδωνα Παπαγιαννόπουλου, επίτιμου αντιπροέδρου του ΝΣΚ. Θετική γνώμη εξέφρασαν οι βουλευτές της ΝΔ.

«Παρών» δήλωσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με εξαίρεση την «Πλεύση Ελευθερίας» και τους «Σπαρτιάτες», που δήλωσαν αρνητική γνώμη.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, είπε ότι μετά τις αιτήσεις που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο ανοιχτής συμπληρωματικής πρόσκλησης εκδήλωσης, και την εισήγηση του υπουργού Δικαιοσύνης, είχαν υποβληθεί τρεις αιτήσεις για τις δύο θέσεις και ότι η τρίτη αίτηση ήταν εκπρόθεσμη.

Με βάση τα βιογραφικά και την επιστημονική κατάρτιση των δύο προσώπων και τη δικαστηριακή και νομική τους εμπειρία, με αντικείμενα και υποθέσεις που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με όλο το εύρος του δημοσίου δικαίου και προεχόντως του δικαίου δημοσίων συμβάσεων, ο Χρ. Σταϊκούρας είπε ότι ο ίδιος εισηγείται την πλήρωση των δύο θέσεων συμβούλων στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, από την Αλίκη Μαρκάκη και τον Σπυρίδωνα Παπαγιαννόπουλο.

Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας, είπε ότι η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, που είναι αρμόδια για το σύνολο των δημοσίων συμβάσεων, αποτελεί πλέον τον κεντρικό φορέα συντονισμού και εποπτείας του τομέα των δημοσίων συμβάσεων και ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή, απολαύει λειτουργικής, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας. Ενόψει δε των αυξημένων απαιτήσεων και της πληθώρας των δημοσίων συμβάσεων, η λειτουργία της Αρχής αναδεικνύεται ιδιαιτέρως κρίσιμη, δεδομένου ότι είναι αυτή που θα εξασφαλίσει την απαιτούμενη ασφάλεια δικαίου και διαφάνεια, ενώ επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ζήτημα της ταχείας και ασφαλούς ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων. Ο Ιωάννης Μπούγας είπε ότι στις θέσεις του προέδρου και των συμβούλων της Αρχής, επιλέγονται αφυπηρετήσαντες συνταξιούχοι δικαστές και συνταξιούχοι πρόεδροι, αντιπρόεδροι ή νομικοί σύμβουλοι του ΝΣΚ, με εμπειρία στο αντικείμενο των δημοσίων συμβάσεων, οι οποίοι, λόγω της ιδιότητας και της εμπειρίας τους, δύνανται να εξασφαλίσουν την ορθή και συνεπή αφομοίωση και υιοθέτηση των δεδομένων της νομολογίας, κατά τη λήψη των αποφάσεων της Αρχής επί των προδικαστικών προσφυγών.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασής τους, η Αλίκη Μαρκάκη είπε ότι υπήρξε πολλά χρόνια διοικητική δικαστής και ότι τα τελευταία δέκα χρόνια υπηρέτησε στο διοικητικό εφετείο Χανίων και ασχολήθηκε με διοικητικές διαφορές, κυρίως του προσυμβατικού σταδίου. «Νομίζω ότι έχω αποκτήσει αρκετή εμπειρία να ασχοληθώ με το ίδιο αντικείμενο μέσα στην Αρχή, ώστε να επιλύονται οι διαφορές, ει δυνατόν, μέσα στα πλαίσια της Αρχής, και να μην έχουμε τις χρονοβόρες διαδικασίες των δικαστηρίων», είπε η κ. Μαρκάκη.

Ο Σπυρίδωνας Παπαγιαννόπουλος, είπε ότι έχει διενεργήσει προσυμβατικό έλεγχο πολλών διοικητικών συμβάσεων, μεταξύ των οποίων η τηλε-εκπαίδευση των μαθητών στην περίοδο του κορονοϊού. Ιδίως για τη θητεία του στο ΝΣΚ, αναφέρθηκε στην απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου για τον ΟΑΣΘ που «για πρώτη φορά εισήγαγε νοικοκύρεμα στα οικονομικά του οργανισμού και επέφερε νέο μισθολόγιο». Επίσης συμμετείχε και στην απόφαση του ΣτΕ «που έκρινε συνταγματικό το μνημόνιο», και «αυτό ήταν κατ΄ανάγκη, διότι είχε ασκηθεί προσφυγή από τον δικηγορικό σύλλογο και ορισμένους συνδικαλιστές από τη ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ. Η απόφαση αυτή έθεσε τις βάσεις για πολλές μεταγενέστερες αποφάσεις και αφορά τη σύμβαση που συνήφθη μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των μελών κρατών της ευρωζώνης».

Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης χαρακτήρισε σημαντική την εξέταση των προδικαστικών προσφυγών από την Αρχή, διότι «αν οι αποφάσεις της Αρχής επί των προδικαστικών προσφυγών είναι ορθές και αιτιολογημένες, αποφεύγεται η προσφυγή στα δικαστήρια και έτσι αποφεύγεται και η ματαίωση σύναψης σύμβασης και βεβαίως αντλούνται πόροι και κατασκευάζονται τα έργα».

Ο βουλευτής της ΝΔ Σταύρος Καλαφάτης είπε ότι ο ρόλος της Αρχής είναι πολύ σημαντικός και ο στόχος δεν είναι μόνο η ασφάλεια των συναλλασσόμενων, αλλά και η εδραίωση της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στους θεσμούς της πολιτείας και του πολιτικού συστήματος.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοδώρα Τζάκρη, αναφέρθηκε στις καταγγελίες για το αδιάβλητο της διαδικασίας των δημοσίων συμβάσεων, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), καθώς και στις καταγγελίες για μη σύννομες διαδικασίες κατά τους διαγωνισμούς και για υπερτιμολογημένες προκηρύξεις, που εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, είπε ότι η χώρα έχει καταστεί στόχος δημοσιευμάτων για το γεγονός ότι 2,5 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης «πήγαν με την πρακτική των απευθείας αναθέσεων σε δέκα εταιρείες, με αδιαφανείς διαδικασίες και μάλιστα αυτό ελέγχεται, τόσο από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, όσο και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Ο βουλευτής του ΚΚΕ, Μανώλης Συντυχάκης, είπε ότι τα πρόσωπα δεν έχουν κάτι επιλήψιμο, αλλά το κόμμα του διαφωνεί με τον ρόλο και τον προσανατολισμό αυτών των Αρχών.

Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, αναφέρθηκε στις καταγγελίες για μη σύννομες διαδικασίες κατά τους διαγωνισμούς, εξέφρασε την απορία της για το κριτήριο, τα προς διορισμό πρόσωπα να είναι συνταξιούχοι δικαστικοί ή μόνο καθηγητές της Νομικής. Επισήμανε εξάλλου, ότι ο κ. Παπαγιαννόπουλος διετέλεσε νομικός σύμβουλος στο γραφείο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη την περίοδο που ήταν πρωθυπουργός και σχολίασε ότι για την κ. Μαρκάκη δεν υπάρχει κάτι εντυπωσιακό στο βιογραφικό της, πλην της καταγωγής της.

Η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ελένη Καραγεωργοπούλου, είπε ότι η επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δεν πρέπει να έχει μόνο διεκπεραιωτικό χαρακτήρα και ότι η ακρόαση Αρχών πρέπει να προηγείται των διορισμών. Επίσης, ότι δεν νοείται να διακινείται ως υπόσχεση σε ανθρώπους που έχουν διατελέσει στο δικαστικό σώμα ή σε άλλες υψηλόβαθμες θέσεις, ο διορισμός σε τέτοιες θέσεις.

Ο βουλευτής των «Σπαρτιατών» Πέτρος Δημητριάδης, είπε ότι το κόμμα του διαφωνεί να δίνονται θέσεις ανεξαρτήτων αρχών σε αφυπηρετήσαντες συνταξιούχους δικαστικούς.

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

πρωτοσέλιδα