Βελτιώνεται η υγεία του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου – To νέο ανακοινωθέν

27.11.2020 / 22:04
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
ÓõíÜíôçóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý ÁëÝîç Ôóßðñá ìå ôïí áñ÷éåðßóêïðï ÔéñÜíùí, Äõññá÷ßïõ êáé ðÜóçò Áëâáíßáò, ÁíáóôÜóéï(öùôü), ï ïðïßïò âñßóêåôáé óôçí ÁèÞíá óôï ðëáßóéï ôçò óõììåôï÷Þò ôïõ óôç 2ç ÄéåèíÞ ÄéÜóêåøç

Οι μικροβιολογικές εξετάσεις του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου είναι άριστες. Με την πάροδο του χρόνου αναμένεται πλήρης αποκατάσταση της υγείας του, ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, για την πορεία της υγείας του η Εκκλησία της Αλβανίας.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

«Ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ. Αναστάσιος παραμένει εις κατ’ οίκον περιορισμό στην Αθήνα. Οι μικροβιολογικές του εξετάσεις είναι άριστες. Με την πάροδο του χρόνου αναμένεται πλήρης αποκατάσταση της υγείας του. Ευχαριστούμε για το συνεχές ενδιαφέρον των πολυάριθμων φίλων, «τη ελπίδι χαίροντες, τη θλίψει υπομένοντες, τη προσευχή προσκαρτερούντες».

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα