Τουρισμός: Ποια αεροδρόμια απογειώθηκαν το 8μηνο

28.09.2023 / 12:10
ka 88

Σε 17,4 εκατ. ανήλθαν οι διεθνείς αεροπορικές και οδικές αφίξεις για το 7μηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου του 2023 ξεπερνώντας τα αντίστοιχα περσινά επίπεδα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,4% ήτοι 1,9 εκατ. αφίξεις.

Ειδικότερα τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 387 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση κατά +117%/+208 χιλ. διεθνείς αφίξεις. Τον Φεβρουάριο καταγράφηκαν 386 χιλ. διεθνείς αφίξεις παρουσιάζοντας άνοδο κατά +73,4%/+164 χιλιάδες. Τον Μάρτιο οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 577 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά +69,5%/+236 χιλ. διεθνείς αφίξεις.

Παρόμοια εικόνα είχε και το Β’ τρίμηνο

Τον Απρίλιο σημειωθήκαν 1,4 εκατ. αφίξεις καταγράφοντας αύξηση +263 χιλ./+23,7%. Τον Μάιο ο ρυθμός της αύξησης επιβραδύνθηκε καθώς διαμορφώθηκε σε +13,9%/+310 χιλ. ενώ οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 2,5 εκατομμύρια. Τον Ιούνιο σημειωθήκαν 3,6 εκατ. αφίξεις καταγράφοντας αύξηση +347 χιλ./+10,7%.

Τον Ιούλιο ο ρυθμός της αύξηση επιβραδύνθηκε καθώς διαμορφώθηκε σε +4,5%/+190 χιλ. ενώ σημειωθήκαν 4,4 εκατ. αφίξεις και τέλος για τον Αύγουστο οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 4,2 εκατ. καταγράφοντας αύξηση +199 χιλ./+5,0%.

Αύξηση παρατηρήθηκε στην κίνηση των επιβατών στα αεροδρόμια

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2023, στο Διεθνές Αεροδρόμιων Αθηνών καταγράφηκαν 4,8 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +1,2 εκατ./+32,4%. Ακολούθησε το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης όπου καταγράφηκαν 1,6 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +290 χιλ./+21,4%.

Στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου καταγράφηκε αύξηση +123 χιλ./+4,9% ενώ οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 2,6 εκατ. και στο αεροδρόμιο των Χανίων οι αφίξεις ανήλθαν σε 1,1 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση +79 χιλ./+8,1%.  Στο αεροδρόμιο της Ρόδου καταγράφηκαν 1,9 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +28 χιλ./+1,5%, στο αεροδρόμιο της Κω καταγράφηκαν 1,0 εκατ. διεθνείς αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +54 χιλ./+6,0%. Στο αεροδρόμιο της Μυκόνου καταγράφηκαν 441 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -25 χιλ./-5,4% και στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης καταγράφηκαν 574 χιλ. διεθνείς αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση –49 χιλ./-7,9%.

Στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 1,4 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση +98 χιλ./+7,5% και στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 774 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση +65 χιλ./+9,1%. Στο αεροδρόμιο του Ακτίου καταγράφηκαν 306 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +18 χιλ./+6,1% ενώ στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς η αύξηση ανήλθε σε +10 χιλ./+3,4% καθώς καταγράφηκαν 293 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις.

Σε 17,4 εκατ. ανήλθαν οι διεθνείς αεροπορικές και οδικές αφίξεις

Αύξηση κατά +23 χιλ./+12,6% καταγράφηκε στο αεροδρόμιο της Σκιάθου με τις αεροπορικές αφίξεις να ανέρχονται σε 209 χιλιάδες. Παρόμοια εικόνα και στα αεροδρόμια της Σάμου και της Καβάλας με την αύξηση να ανέρχεται σε +7 χιλ./+7,4% και +16 χιλ./+19,1% αντίστοιχα καθώς καταγράφηκαν 105 χιλ. και 98 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις.

Στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας σημειώθηκε μείωση -22 χιλ./-19,2% ενώ καταγράφηκαν 95 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Αντίθετα στο αεροδρόμιο του Άραξου οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 51 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση +15 χιλ./+40,2%. Τέλος, στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 44 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση +8 χιλ./+20,8%.

Μειώθηκαν οι αφίξεις

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2023, στις Κυκλάδες σημειώθηκαν 1,0 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -75 χιλ./-6,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Στην Πελοπόννησο καταγράφηκαν 146 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -8 χιλ./- 5,2%. Στη γεωγραφική ενότητα της Κρήτης, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 3,7 εκατ. καταγράφοντας αύξηση κατά +202 χιλ./+5,8%. Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια των Δωδεκανήσων ανήλθαν σε 2,9 εκατ. σημειώνοντας αύξηση +83 χιλ./+2,9%.

Τέλος, στη γεωγραφική ενότητα των Ιόνιων Νήσων καταγράφηκε αύξηση +190 χιλ./+7,4% ενώ καταγράφηκαν 2,8 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Ως προς τις αφίξεις εσωτερικού, την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου, καταγράφηκαν 5,9 εκατ. έναντι 4,9 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20,8%.

Οι οδικές αφίξεις

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2023 καταγράφηκαν 7,7 εκατ. διεθνείς οδικές αφίξεις, έναντι 5,7 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου-Αυγούστου 2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +35,8%/+2,0 εκατ. οδικές αφίξεις.

Ειδικότερα τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 413 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση κατά +243 χιλ./+143% και τον Φεβρουάριο 313 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση κατά +138 χιλ./+79,1%. Η αύξηση συνεχίστηκε και τον Μάρτιο με επιβραδυνόμενο ρυθμό κατά +59,2%/+141 χιλ. ενώ σημειώθηκαν 379 χιλ. αφίξεις.

Τον Απρίλιο καταγράφηκαν 564 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση κατά +245 χιλ./ +76,6%. Τον Μάιο καταγράφηκε μείωση κατά –1,7%/-10 χιλ. ενώ οι οδικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 559 χιλιάδες. Η αύξηση καταγράφηκε τον Ιούνιο κατά +44,4%/+402 χιλ. ενώ σημειώθηκαν 1,3 εκατ. αφίξεις.

Συνεχίστηκε η σταδιακή άφιξη στις οδικές αφίξεις

Τον Ιούλιο η αύξηση συνεχίστηκε με επιβραδυνόμενο ρυθμό +468 χιλ./+30,8% καθώς σημειωθήκαν 2,0 εκατ. οδικές αφίξεις. Παρόμοια εικόνα και τον Αύγουστο με τις οδικές αφίξεις να ανέρχονται σε 2,2 εκατ. καταγράφοντας αύξηση +404 χιλ./+22,7%. Την περίοδο Ιανουαρίου- Αυγούστου 2023, όλοι οι μεθοριακοί σταθμοί κατέγραψαν αύξηση σε σύγκριση με το 2022. Ειδικότερα, ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες διαφορές κατά +971 χιλ./+85,4% με τις οδικές αφίξεις να ανέρχονται σε 2,1 εκατ. ενώ ακολούθησε ο μεθοριακός σταθμός των Κήπων που σημείωσε αύξηση κατά +249 χιλ./+63,2% με τις οδικές αφίξεις να ανέρχονται σε 643 χιλιάδες.

Συμπληρωματικά, στον σταθμό των Ευζώνων οι οδικές αφίξεις ανήλθαν σε 1,8 εκατ. καταγράφοντας αύξηση +97 χιλ./+5,8%. Ακολουθήσαν οι σταθμοί της Κρυσταλλοπηγής και του Ορμένιου με τις οδικές αφίξεις να διαμορφώνονται σε 511 χιλ. και 489 χιλ. σημειώνοντας αύξηση +75 χιλ./+17,3% και +144 χιλ./+41,7%. Οι οδικές αφίξεις της Κακαβιάς ανήλθαν σε 429 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση +54 χιλ./+14,4% και ακολούθησε ο σταθμός της Νυμφαίας με 422 χιλ. αφίξεις σημειώνοντας αύξηση +27 χιλ./+6,9%.

Στον σταθμό της Νίκης οι οδικές αφίξεις ανήλθαν σε 332 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση +143 χιλ./+76,0% και στην Εξοχή η αύξηση ανήλθε σε +91 χιλ./+57,8% με τις οδικές αφίξεις να ανέρχονται σε 247 χιλιάδες. Τέλος, στο σταθμό της Σαγιάδας οι οδικές αφίξεις ανήλθαν σε 229 χιλ. καταγράφοντας αύξηση +56 χιλ./+32,1%.

Η μεγαλύτερη αύξηση σε ποσοστιαίες διάφορες καταγράφεται στο σταθμό των Καστανιών όπου την αναφερόμενη περίοδο οι οδικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 142 χιλ. καταγράφοντας αύξηση +66 χιλ./+86,6%. Αντίθετα, στον σταθμό της Δοϊράνης καταγράφηκε η χαμηλότερη αύξηση με +5,5%/+13 χιλ. ενώ σημειώθηκαν 249 χιλ. οδικές αφίξεις.

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

πρωτοσέλιδα