Το ΠΓΝΠ στα πρότυπα νοσοκομεία στη μάχη κατά των νοσοκομειακών λοιμώξεων και της μικροβιακής αντοχής

05.08.2021 / 12:57
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
84-nosokomeio-rio_patra

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, Βασίλη Κοντοζαμάνη ορίζονται τα δέκα νοσοκομεία  που θα συμμετέχουν στο 5ετες Πρόγραμμα Πρόληψης, Εκπαίδευσης και Ελέγχου των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΝΛ) και της Μικροβιακής Αντοχής (ΜΑ) που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Επισημοποιήθηκε η λίστα με τα 10 δημόσια νοσοκομεία που θα καταστούν πρότυπα στους τομείς της πρόληψης και του ελέγχου των νοσοκομειακών λοιμώξεων (ΝΛ) και της Μικροβιακής Αντοχής (ΜΑ),  μέσω του σχετικού πενταετούς Εθνικού Προγράμματος, που υλοποιείται με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ύψους 5 εκατ ευρώ, στο πλαίσιο της «Πρωτοβουλίας για την ενίσχυση και αναβάθμιση της Υγείας στην Ελλάδα».

Στις χώρες του ΟΟΣΑ εκτιμάται ότι το 15% της συνολικής νοσοκομειακής δραστηριότητας και δαπανών είναι άμεσο αποτέλεσμα ανεπιθύμητων ενεργειών, που συνδέονται με παροχή επισφαλούς φροντίδας υγείας (μια από τις 10 κύριες αιτίες θανάτου και αναπηρίας, συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομειακών λοιμώξεων και της αντοχής στα αντιβιοτικά.

«Σύμφωνα με στοιχεία του 2019 η Ελλάδα παραμένει πρώτη χώρα σε κατανάλωση αντιβιοτικών μεταξύ των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ. Ωστόσο, τα προβλήματα των νοσοκομειακών λοιμώξεων και της μικροβιακής αντοχής μπορούν να προληφθούν μέσω υλοποίησης μέτρων βελτίωσης της ποιότητας με χαμηλό σχετικά κόστος. Γι’ αυτό είναι σημαντική η μέριμνα για την ανάπτυξη προτύπων και διαδικασιών ποιότητας για την ασφάλεια των ασθενών, η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, η ανάπτυξη κουλτούρας μέτρησης δεικτών και αναφοράς λαθών, η υποχρεωτική τήρηση των διαδικασιών και η διασφάλιση της συμμόρφωσης στα πρότυπα και τις διαδικασίες», είχε δηλώσει η Πρόεδρος του ΟΔΙΠΥ Δάφνη Καϊτελίδου.

Τα δέκα, λοιπόν, πρότυπα νοσοκομεία, τα οποία καλούνται να συνάψουν άμεσα, σε διάστημα 15 ημέρων, Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Ο.ΔΙ.Π.Υ και το Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων ΑΜΚΕ, που έχει ορισθεί από το Νόμο ως Διαχειριστής του έργου, είναι τα εξής:

 1. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ (ΟΡΓΑΝΙΚΉ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (1η ΥΠΕ).
 2. ΓΕΝ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ” (1η ΥΠΕ)
 3. Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ “ΠΑΝ. & ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ” (1η ΥΠΕ)
 4. Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ “Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” (1η ΥΠΕ)
 5. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟ» (2η ΥΠΕ)
 6. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ “ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ” (3η ΥΠΕ)
 7. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (4η ΥΠΕ)
 8. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ (5η ΥΠΕ)
 9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» (6η ΥΠΕ)
 10. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (7η ΥΠΕ).

Στο πλαίσιο του προγράμματος και εντός ενός μηνός θα πραγματοποιηθεί η τοποθέτηση και η ανάληψη υπηρεσίας των Νοσηλευτών Επιτήρησης Λοιμώξεων (ΝΕΛ), που έχουν προσληφθεί από το Πρόγραμμα.

Για την επιλογή των νοσοκομείων επιλέχθηκαν νοσοκομεία με τη μεγαλύτερη ανάγκη, βάσει κριτηρίων όπως η δυναμικότητα κλινών, η βαρύτητα των περιστατικών που νοσηλεύουν, οι μονάδες εντατικής θεραπείας, οι ογκολογικές και οι χειρουργικές μονάδες που περιλαμβάνουν, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα και τη βέλτιστη γεωγραφική κατανομή ώστε να καλύπτεται κατά το δυνατόν το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Μεταξύ των στόχων του Προγράμματος είναι:

 • Η ενίσχυση των Επιτροπών Λοιμώξεων στα παραπάνω νοσοκομεία με πρόσθετο νοσηλευτικό προσωπικό, ειδικά εκπαιδευμένο στον έλεγχο των λοιμώξεων, με στόχο να υπάρχει τελικά αναλογία ενός (1) νοσηλευτή λοιμώξεων ανά 250 κλίνες, σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.
 • Η ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος παρακολούθησης λοιμώξεων που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη και συστήματος παρακολούθησης ΜΑ, που θα παρέχει σε υποδομές υγείας, αρμόδιες τοπικές και εθνικές Αρχές και συνολικά στη χώρα τα δεδομένα που απαιτούνται για τον εντοπισμό προβληματικών περιοχών, την παρακολούθηση της προόδου των πολιτικών πρόληψης και, τελικά, για την εξάλειψη λοιμώξεων που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη και για τη μείωση της ΜΑ.
 • Η δημιουργία Εθνικού Προγράμματος εκπαίδευσης και κατάρτισης, με διαπίστευση, πάνω στις βασικές αρχές πρόληψης και ελέγχου των ΝΛ και της ΜΑ.

Με βάση το σχετικό χρονοδιάγραμμα, κατά το πρώτο έτος υλοποίησης του Προγράμματος, πέρα από τα διοικητικά / οργανωτικά θέματα (εκπαιδεύσεις, προκηρύξεις θέσεων εργασίας για νοσηλευτές, μνημόνια συνεργασίας με νοσοκομεία, προσλήψεις Νοσηλευτών Λοιμώξεων, συγκρότηση Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής κ.λπ.) θα ολοκληρωθούν και:

Α. Η προετοιμασία για τη δημιουργία Ενιαίου Εθνικού Συστήματος Καταγραφής για την επιτήρηση των ΝΛ και της ΜΑ, που προβλέπει, μεταξύ άλλων:

 • Σχεδιασμό πρωτοκόλλου καταγραφής και επιλογή εργαλείων για τη συλλογή δεδομένων
 • Δημιουργία βάσης καταχώρησης δεδομένων
 • Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τους Νοσηλευτές Λοιμώξεων που θα συμμετέχουν στο Εθνικό Σύστημα Καταγραφής

Β. Ο σχεδιασμός Εθνικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος, με πιστοποίηση, βασικών αρχών πρόληψης και ελέγχου, που θα υλοποιηθεί από το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

 • Σχεδιασμό διδακτικών ενοτήτων και επιλογή πλατφόρμας εκπαίδευσης
 • Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού
 • Παράδοση έτοιμης πλατφόρμας για την έναρξη των κύκλων του Προγράμματος

Παράλληλα, ήδη από το πρώτο έτος δρομολογούνται οι διαδικασίες υλοποίησης των παραπάνω και ειδικότερα:

 • η συλλογή δεδομένων από τους Νοσηλευτές Λοιμώξεων, με διαρκείς ελέγχους για την εξασφάλιση της ορθής συλλογής,
 • η καταχώρηση σε πραγματικό χρόνο (real-time) των δεδομένων στο Σύστημα,
 • ο έλεγχος ποιότητας των δεδομένων,
 • η ανάλυσή τους,
 • η δημιουργία εκθέσεων προς τα νοσοκομεία και προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες Υγείας,
 • η υλοποίηση εκπαιδευτικών κύκλων του προγράμματος e-learning και η συλλογή δεδομένων μετά την ολοκλήρωση κάθε κύκλου κ.ά.

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα