Ταμείο Ανάκαμψης: Η Ευρωπαική ένωση άναψε πράσινο φως για εκταμίευση €3,6 δισ. στην Ελλάδα

28.02.2022 / 18:21
komision

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη Δευτέρα τη θετική προκαταρκτική αξιολόγησή της για το πρώτο αίτημα πληρωμής, ύψους 3,6 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης (Next GenerationEU) που υπέβαλε η Ελλάδα διά του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Θεόδωρου Σκυλακάκη, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Η Ελλάδα είναι η τέταρτη χώρα που υπέβαλε (29.12.2021) αίτημα πληρωμής, μετά την πλήρη επίτευξη των ορόσημων και στόχων που επιλέχθηκαν στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου για την πρώτη δόση. Σημειώνεται ότι, συνολικά, μόλις πέντε χώρες έχουν καταθέσει αίτημα πληρωμής, από τις 26 που έχουν υποβάλει Σχέδιο στην Κομισιόν. Υπενθυμίζεται ότι στις 29 Δεκεμβρίου 2021, η Ελλάδα υπέβαλε στην Επιτροπή αίτημα πληρωμής με βάση την επίτευξη των 15 ορόσημων που επιλέχθηκαν στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου για την πρώτη δόση. Καλύπτουν μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στους τομείς τής ενεργειακής απόδοσης, της ηλεκτρικής κινητικότητας, της διαχείρισης απορριμμάτων, της αγοράς εργασίας, της φορολογίας, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, της υγειονομικής περίθαλψης, των δημόσιων συγκοινωνιών, καθώς και του συστήματος ελέγχου της Ελλάδας για την εφαρμογή του RRF. Η υποβολή της πρώτης αίτησης πληρωμής από την Ελλάδα ακολούθησε μια περίοδο στενής συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών αρχών και της Επιτροπής για την προετοιμασία των στοιχείων που αποδεικνύουν την ικανοποιητική εκπλήρωση των ορόσημων που περιλαμβάνονται στην αίτηση πληρωμής. Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα ορόσημα που επιτεύχθηκαν καταδεικνύουν τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας και του ευρύτερου μεταρρυθμιστικού της προγράμματος. Περιλαμβάνουν σημαντικά μέτρα, όπως η θέσπιση του πλαισίου για τη Δανειακή Διευκόλυνση και η έναρξη του δανεισμού μέσω εμπορικών τραπεζών και διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, που αναμένεται να διοχετεύσει σημαντική ρευστότητα σε ιδιωτικές επενδύσεις την επόμενη πενταετία, την έναρξη σημαντικών επενδύσεων, όπως ένας νέος γύρος ανακαινίσεων κτιρίων κατοικιών που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση και την έναρξη ισχύος της νέας εργατικής νομοθεσίας, ενός νέου νομικού πλαισίου για την οργάνωση της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων και του νέου νόμου για τη διαχείριση απορριμμάτων. Με το αίτημά τους, οι ελληνικές αρχές παρείχαν λεπτομερή και ολοκληρωμένα στοιχεία που αποδεικνύουν την εκπλήρωση των 15 ορόσημων. Η Επιτροπή αξιολόγησε διεξοδικά αυτές τις πληροφορίες προτού υποβάλει τη θετική προκαταρκτική αξιολόγηση της αίτησης πληρωμής. Η Κομισιόν απέστειλε την αξιολόγηση στην Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή (EFC), αιτούμενη τη γνωμοδότησή της, εντός τεσσάρων εβδομάδων, όπως ορίζει ο σχετικός Κανονισμός. Λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της EFC, η Κομισιόν θα εκδώσει, στη συνέχεια, την τελική απόφασή της για την εκταμίευση της δόσης των 3,6 δισ. ευρώ του ελληνικού προγράμματος. Η γνώμη της EFC, η οποία θα εκδοθεί εντός τεσσάρων εβδομάδων κατ’ ανώτατο όριο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση της Επιτροπής. Μετά τη γνώμη της EFC, η Επιτροπή θα εκδώσει την τελική απόφαση για την εκταμίευση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης. Μετά την έκδοση της εν λόγω απόφασης, θα γίνει η εκταμίευση προς την Ελλάδα. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει περαιτέρω αιτήματα πληρωμής από την Ελλάδα με βάση την εκπλήρωση των μεταγενέστερων ορόσημων και στόχων που περιγράφονται στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου, αντανακλώντας την πρόοδο στην υλοποίηση των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων. Από αυτά τα χρήματα, τα 1,72 δισ. ευρώ αφορούν επιχορηγήσεις και το υπόλοιπο 1,85 δισ. ευρώ σε δάνεια. Υπενθυμίζεται ότι το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» περιλαμβάνει ένα συνεκτικό σύνολο μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, που διαρθρώνεται σε τέσσερις πυλώνες: 1. Πράσινη μετάβαση, 2. Ψηφιακή μετάβαση, 3. Απασχόληση, δεξιότητες, κοινωνική συνοχή, 4. Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας. Ο προϋπολογισμός του συνολικού Σχεδίου ανέρχεται, σήμερα, σε 30,50 δισ. ευρώ (17,77 δισ. ευρώ επιχορηγήσεις και 12,73 δισ. ευρώ δάνεια). Εξ αυτών, το 13% (3,96 δισ. ευρώ) εκταμιεύτηκε στην Ελλάδα, ως προχρηματοδότηση, στις 9 Αυγούστου του 2021 (2,31 δισ. ευρώ επιδοτήσεις και 1,65 δισ. ευρώ δάνεια). Η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε: «Η Ελλάδα είναι έτοιμη να λάβει την πρώτη της πληρωμή από το NextGenerationEU. Μόλις τα κράτη-μέλη δώσουν το πράσινο φως, θα εκταμιεύσουμε 3,6 δισ. ευρώ στην Ελλάδα. Η χώρα έχει σημειώσει καλή πρόοδο στην εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης, μέσω μεταρρυθμίσεων στην ηλεκτρική κινητικότητα, στη ρύθμιση της αγοράς εργασίας και εφαρμογής του πλαισίου δανειακής διευκόλυνσης. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ελλάδα στη φιλόδοξη πορεία της ανάκαμψης».

Από την πλευρά του, ο επίτροπος Οικονομικων Υποθέσων Πάολο Τζεντιλόνι δήλωσε: «Η Ελλάδα έκανε μια καλή αρχή στην εφαρμογή του φιλόδοξου σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τα δεκαπέντε ορόσημα που συνδέονται με το πρώτο της αίτημα πληρωμής. Στον τομέα του κλίματος και του περιβάλλοντος, αυτά σχετίζονται με ανακαινίσεις για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων κατοικιών, τη δημιουργία σημείων φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα και έναν νέο νόμο για τη διαχείριση απορριμμάτων. Η νέα εργατική νομοθεσία και η μεταρρύθμιση του ΟΑΕΔ, των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης της Ελλάδας, θα πρέπει να δώσουν ώθηση στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η ψηφιακή μετάβαση θα υποστηριχθεί μέσω ενός νέου εργαλείου ΤΠ για την παρακολούθηση της αγοράς εργασίας και τα βήματα για την προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων στην ψηφιοποίηση και την καινοτομία. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, η Ελλάδα έχει δρομολογήσει τη νέα δανειακή διευκόλυνση, η οποία θα παρέχει σημαντική ρευστότητα στον ιδιωτικό τομέα τα επόμενα πέντε χρόνια». Ο σντιπρόεδρος της Επιτροπής, Βάλντις Ντομπρόβσκις, αρμόδιος για θέματα Οικονομίας δήλωσε: «Μπράβο στην Ελλάδα που πέτυχε τα πρώτα 15 ορόσημα στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Το εθνικό σχέδιο θα τη βοηθήσει να μπει στον δρόμο της ανάκαμψης», τονίζοντας ότι τώρα πρέπει να διασφαλιστεί ότι το σχέδιο θα εφαρμοστεί πλήρως και ότι αυτή η καλή πρόοδος θα συνεχιστεί. Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε: «Με τη θετική προκαταρκτική αξιολόγηση της Κομισιόν μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την εκταμίευση, εντός Απριλίου, της πρώτης δόσης του “Ελλάδα 2.0”, ύψους 3,6 δισ. ευρώ. Αυτή η σημαντική ενίσχυση, που θα δώσει ώθηση στην οικονομία της χώρας, είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς. Καταθέσαμε το Σχέδιό μας δεύτεροι, λάβαμε την έγκριση από τους πρώτους, υποβάλαμε από τους πρώτους αίτημα πληρωμής, το οποίο προχωράει με επιτυχία. Συνεχίζουμε το έργο μας, με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Μειώνουμε τη γραφειοκρατία και επιταχύνουμε τους ρυθμούς υλοποίησης του ελληνικού προγράμματος, με όρους διαφάνειας».

Πηγή: Protagon.gr

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα