• Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το check-up

    Με τον ξενόγλωσσο όρο “check up” εννοούμε τον “προσυμπτωματικός” έλεγχος. Δηλαδή την διαδικασία κατά την οποία προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε τυχόν «διαταραχή» ή όποιο άλλο πρόβλημα στην υγεία μας, προκειμένου να ...