Παρασκευή, 2.12.2022, 11:53 πμ

Συνεδριάζει την προσεχή Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων με 17 θέματα

31.01.2021 / 13:41
dimarxeio_Patras-1

Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., την 2α Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι με τα παρακάτω θέματα:

 • Έγκριση ή μη της ήδη ασκηθείσας αντέφεσης (αριθ. καταθ. 3/2021) του Δήμου Πατρέων στην έφεση του Ελληνικού Δημοσίου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου – Νομική Σύμβουλος) 
 • Έκθεση Δ΄ τριμήνου έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΚΑTΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής) 
 • 1) Έγκριση του 2ου πρακτικού κατακύρωσης του έργου: «Αποπεράτωση Δικτύου Οδικού Ηλεκτροφωτισμού Βιοτεχνικού Πάρκου Πατρών», 2) Κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον προσωρινό μειοδότη (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση των πρακτικών του αρμόδιου Γνωμοδοτικού Οργάνου και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Υπηρεσία συντήρησης παιδικών χαρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Έγκριση των πρακτικών του αρμόδιου Γνωμοδοτικού Οργάνου και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα για γήπεδα 5Χ5 και συνθετικού χλοοτάπητα για γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • 1) Έγκριση δωρεάν παραχώρησης, χωρίς αντάλλαγμα, της χρήσης των δύο (2) διώροφων κτιρίων Κ1 και Κ2, που βρίσκονται εντός του κτιριακού συγκροτήματος «Χώρος Παλαιών Σφαγείων», ιδιοκτησίας Δήμου Πατρέων, επί της οδού Ακτή Δυμαίων, στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, εν συντομία «ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας», για ορισμένο χρονικό διάστημα, για έδρα της Κοινωφελούς Επιχείρησης και 2) Εξουσιοδότηση του κ. Κώστα Πελετίδη, Δημάρχου Πατρέων για την υπογραφή της σύμβασης χρησιδανείου (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου: «Πεζοδρόμια και μικρά τεχνικά έργα στο Δήμο Πατρέων (2018)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής) 
 • Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου: «Πυρασφάλεια Μεγάρου Λόγου και Τέχνης», αναδόχου «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ – ΚΑΙΜΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια) 
 • Έγκριση «πρωτοκόλλου παραλαβής με Παρατηρήσεις» για το τμήμα Γ΄ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» της «προμήθειας εξοπλισμού χώρων Παλαιών Σφαγείων του έργου με ακρωνύμιο SPARC», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 06/2020 Μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής) 
 • Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού περί παράτασης ισχύος προσφορών του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Α) ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΙΝΤΙΔΑΣ (ΚΔ – ΗΦ) Β) ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ.) – ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ Ν.Υ.» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • 1) Έγκριση της από 21-01-2021 γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Μηχανολογικού Εξοπλισμού, 2) Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της με αριθ. πρωτ. 5833/06-02-2020 σύμβασης και της 52190/30-10-2020 παράτασής της, μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ, συνολικής δαπάνης 253.800 € (πλέον ΦΠΑ), που αφορά σε μέρος της «Προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρεών – Β’ Γ’ Φάση» και συγκεκριμένα, στην προμήθεια οχήματος πλύσης κάδων και τριαξονικού οχήματος μεταφοράς μηχανημάτων έργου (Τμήματα 1 & 2 αντίστοιχα), 3) Κατασκευαστικές τροποποιήσεις του τριαξονικού οχήματος μεταφοράς μηχανημάτων έργου (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής) 
 • Κατάρτιση των όρων της δημοπρασίας για την εκποίηση κινητού (Σκραπ) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής) 
 • Διαγραφή οφειλής (Λιβιεράτος Αθανάσιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια) 
 • Διαγραφή οφειλής (Μαυρίδης Παντελής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια) 
 • Διαγραφή οφειλής (Παπαγεωργίου Χρήστος, Παπαγεωργίου Βέρρας) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια) 
 • Διαγραφή οφειλής (Σκληρη Μαρία) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια) 

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα