Συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης την Πέμπτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων

10.09.2021 / 14:24
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Σας καλούμε σε συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950/03.09.2021 (ΦΕΚ 4054/04.09.2021 τεύχος Β’), που θα πραγματοποιηθείτην 16η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

1)      Έγκριση κάλυψης εξόδων για τη νομική υποστήριξη πρώην αιρετού (κας Γεροπαναγιώτη Αικατερίνης) του Δήμου Πατρέων σε ασκηθείσα ποινική δίωξη δυνάμει του υπ’ αριθ. Ε.Φ. 719-720/2019 κλητηρίου θεσπίσματος

2)      Έγκριση κάλυψης εξόδων για τη νομική υποστήριξη πρώην αιρετού (κ. Στάμου Παύλου) του Δήμου Πατρέων σε ασκηθείσα ποινική δίωξη δυνάμει του υπ’ αριθ. Ε.Φ. 719-720/2019 κλητηρίου θεσπίσματος.

3)      Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Επουλώσεις λάκκων 2018» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

4)      1) Έγκριση του από 08/09/2021 αριθ.5 Πρακτικού του γνωμοδοτικού οργάνου και 2) Κατακύρωση μέρους (Ομάδας ΣΤ)της αριθ.41/2019 Μελέτης της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού Έργου Η/Μ για την «Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων LED Οδικού Φωτισμού και Ηλεκτρολογικού Υλικού Μηχανολογικού Εξοπλισμού» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)

5)      1) Έγκριση του από 2-8-2021 πρακτικού, για την παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών (δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνική προσφορά) αξιολόγησης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, 2) Έγκριση του από 19-8-2021 πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, 3) Έγκριση του από 7-9-2021 πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και 4) Ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλων για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Πατρέων», με συνολικό προσφερόμενο ποσό 55.800,00€ (πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% 13.392,00 €) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

6)      Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Κοινότητας Καμινίων, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)

7)      Διαγραφή οφειλών από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμου παραβάσεων Κ.Ο.Κ., ποσού 720,00€ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

8)      Διαγραφή οφειλής (Αντωνακόπουλος Νικόλαος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

9)      Διαγραφή οφειλής (Δήμας Ευστάθιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

10)  Διαγραφή οφειλής (Ζαρούλιας Νικόλαος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

11)  Διαγραφή οφειλής (Κανελλόπουλος Αντώνιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

12)  Διαγραφή οφειλής (Καραχάλιος Αθανάσιος, Καραχάλιου Μαρία) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

13)  Διαγραφή οφειλής (Κουτσουμπελίτης Χαράλαμπος, Κουτσουμπελίτη Ιωάννα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

14)  Διαγραφή οφειλής (Κυριαζής Ιωάννης) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

15)  Διαγραφή οφειλής (Λυκουργιώτη Ανδριάνα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

16)  Διαγραφή οφειλής (Παπαγεωργίου Βασιλική) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

17)  Διαγραφή οφειλής (Σερέτης Κυριάκος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

18)  Διαγραφή οφειλής (Χρυσανθακοπούλου Μαρία) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

               Ο Πρόεδρος     της Οικονομικής Επιτροπής
 
   
       ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα