Συμμετοχή του Δήμου στο διακρατικό πρόγραμμα των «Φιλικών προορισμών για παιδιά»

21.12.2020 / 12:20
Logo Adrion Enviroment WONDER

Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας συμμετέχει στο διακρατικό πρόγραμμα
WONDER – Child friendly destinations (Προορισμοί φιλικοί προς τα
παιδιά). Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην αύξηση της
ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας των προορισμών της
Αδριατικής θάλασσας και του Ιονίου πελάγους με προϋπολογισμό
1,697 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας θα
απορροφήσει 174.930 ευρώ.

Τα πλήρη στοιχεία του προγράμματος έχουν ως εξής:
Πρόγραμμα: «Interreg V-B Adriatic-Ionian (ADRION)
Εταιρικό σχήμα:
 Δήμος Fano, Ιταλία (επικεφαλής εταίρος)
 Δήμος Velenje, Σλοβενία
 Οργανισμός Τουρισμού Herceg Novi, Μαυροβούνιο
 Δήμος Δυτικής Αχαΐας, Ελλάδα
 Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα των Παιδιών και των Νέων,
Αλβανία
 Πόλη του Novigrad–Cittanova, Κροατία
 Κέντρο Ανάπτυξης Novo Mesto, Σλοβενία
 Δήμος Cervia, Ιταλία
 Αναπτυξιακός οργανισμός της πόλης του Dubrovnik (DURA),
Κροατία
 Δήμος Πρέβεζας, Ελλάδα
Συνδεδεμένοι φορείς:

 Healthy City Association, Κροατία
 Αλβανικός Οργανισμός Ανάπτυξης Επενδύσεων (AIDA)
 Επιμελητήριο Αχαΐας, Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 1.697.000,00 €
Προϋπολογισμός Δήμου Δυτικής Αχαΐας: 174.930,50 €
Διάρκεια έργου: 01/02/2020 – 31/03/2022
Το έργο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Interreg ADRION και
χρηματοδοτείται κατά 85% από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης -ERDF και Μηχανισμός Προενταξιακής
Βοήθειας -IPA II) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.
Κεντρικός στόχος του έργου WONDER είναι να αυξήσει την ελκυστικότητα και
την ανταγωνιστικότητα τουριστικών προορισμών της Περιφέρειας Αδριατικής-
Ιονίου χάρη σε μια «φιλική προς τα παιδιά» προσέγγιση, εστιασμένη στην
ενίσχυση της βιωσιμότητας των πόλεων και της τουριστικής προσφοράς
(διακυβέρνηση, περιβάλλον και υπηρεσίες) μέσω της ανάπτυξης νέων και
καινοτόμων συμμετοχικών μεθόδων.
Υπό αυτήν την έννοια, τα αναμενόμενα αποτελέσματα θα είναι:

 • Ανάπτυξη νέων τουριστικών παροχών, απευθυνόμενων σε παιδιά και
  οικογένειες, μέσω καινοτόμων συμμετοχικών μεθόδων.
 • Βελτιωμένη συνεργασία σε τοπικό και διεθνές επίπεδο μεταξύ του
  τουριστικού τομέα, τοπικών αρχών, οργανώσεων της κοινωνίας των
  πολιτών και κατοίκων/παιδιών.
 • Μία σαφώς καθορισμένη διακρατική ταυτότητα και αύξηση της
  ευαισθητοποίησης σχετικά με τον «φιλικό προς τα παιδιά» τουρισμό
  στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου.
  Τα προαναφερθέντα αποτελέσματα θα επιτευχθούν μέσα από την υλοποίηση
  των δύο κύριων παραδοτέων του έργου:
 1. Το Σχέδιο Δράσης WONDER (WONDER Action Plan) το οποίο στοχεύει στη
  συλλογή των δράσεων και των στρατηγικών που πρέπει να υιοθετήσουν οι
  πόλεις ώστε να γίνουν "Προορισμοί Φιλικοί προς τα Παιδιά".
 2. Το Διακρατικό Δίκτυο Προορισμών Φιλικών προς Τα Παιδιά – WONDER
  (WONDER – Transnational Network of Child-Friendly Destinations), το οποίο
  απευθύνεται σε διαφορετικές ομάδες από το ευρύ κοινό
  (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών), εκπαιδευτικά ιδρύματα, κοινωνία των
  πολιτών και ΜΚΟ, δημόσιους φορείς και αρχές, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα,
  συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα.
  Το έργο WONDER συνδυάζει μία προσέγγιση «από πάνω προς τα κάτω»
  (αποφάσεις και στρατηγικές σε επίπεδο τοπικών αρχών) με μια προσέγγιση
  «από τη βάση προς τα πάνω» (παιδιά, κοινωνία των πολιτών, επιχειρηματικός
  τομέας, συμμετοχή των μέσων ενημέρωσης) για την ανάπτυξη μιας καινοτόμου

διαδικασίας για τη δημιουργία προορισμών φιλικών προς τα παιδιά. Η
συνεργασία μεταξύ των εταίρων και η διακρατική προσέγγιση θα είναι
στρατηγικής σημασίας παράγοντες προκειμένου να αναπτυχθεί μια πλήρης και
ολοκληρωμένη πολιτική εστιασμένη στα παιδιά, τόσο ως κατοίκους, όσο και ως
τουρίστες, δημιουργώντας ένα διακρατικό δίκτυο προορισμών φιλικών προς τα
παιδιά που θα διακρίνονται από ένα αναγνωρίσιμο κοινό σήμα.
Οι δραστηριότητες του έργου ομαδοποιούνται σε 4 πακέτα εργασίας ως εξής:
 WP1: Διαχείριση Έργου
 WP2: Δημιουργία «WONDER» προορισμών
 WP3: WONDER-Διακρατικό Δίκτυο Προορισμών Φιλικών προς τα Παιδιά
 WP4: Επικοινωνία-διάδοση
Περισσότερες πληροφορίες: Child Friendly Destinations – WONDER
(adrioninterreg.eu)

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα