Συλλήψεις και πρόστιμα 135.000 ευρώ για παραβάσεις των μέτρων κατά του κορωνοϊού

20.11.2021 / 20:30
5278659

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Παρασκευή 19.11.2021 συνολικά 83.862 ελέγχους και κατέγραψαν 343 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 134.800€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε συνολικά ένδεκα (11) επιχειρήσεις.

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων

2.Μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος

3.Παραβίαση καραντίνας

4.Εξυπηρέτηση πελατών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς την κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή διαγνωστικού ελέγχου για την covid 19

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

• Η Ε.Α.Δ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 300€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (φούρνος) λόγω μη ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο των κανόνων λειτουργίας της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ στον προσωρινά υπεύθυνο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας για εξυπηρέτηση τριών (3) πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Επιπλέον, επιβλήθηκαν στους εν λόγω πελάτες πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ (3×300€).
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

• Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημαυγειονομικού ενδιαφέροντοςγια εξυπηρέτηση υπεράριθμων πελατών.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

• Η Ε.Α.Δ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος διότι εξυπηρετούσε σε εσωτερικό χώρο πελάτη που δεν διέθετε έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού.

• Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη του προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας για εξυπηρέτηση υπεράριθμων πελατών.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1.800€ (6×300€) σε έξι (6) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη ανάρτηση πινακίδας μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Επιπλέον, επιβλήθηκε στον εν λόγω πελάτη πρόστιμο ύψους 300€.
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα ύψους 30.000€ (6×5.000€) σε έξι συνολικά άτομα για παραβίαση των υγειονομικών πρωτοκόλλων κατά την είσοδό τους στη χώρα.

Περιφέρεια Ηπείρου

• Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2×300€) για δυο παραβάσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη ανάρτηση πινακίδας μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

διοικητικό πρόστιμο 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας για εξυπηρέτηση τριών (3) πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Επιπλέον, επιβλήθηκαν στους εν λόγω πελάτες πρόστιμα συνολικού ύψους 900€.
Περιφέρεια Θεσσαλίας

• Η Ε.Α.Δ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κέντρο Διασκέδασης) διότι διαπιστώθηκε υπέρβαση του ποσοστού πληρότητας (100%) πελατών που εξυπηρετούσε στον εσωτερικό του χώρο.

• Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη του προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας για εξυπηρέτηση υπεράριθμων πελατών.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Επιπλέον, επιβλήθηκε στον εν λόγω πελάτη πρόστιμο ύψους 300€.
Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η Ε.Α.Δ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 300€ σε επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος, λόγω μη χρήσης μάσκας από εξωτερικό συνεργάτη (dj) της εν λόγω επιχείρησης, όπου προσέφερε υπηρεσίες μουσικής κάλυψης. Επιπροσθέτως, επιβλήθηκε πρόστιμο 300€ στο εν λόγω φυσικό πρόσωπο.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 300€ σε επιβάτη οχήματος για στέρηση των απαραίτητων πιστοποιητικών.

Περιφέρεια Κρήτης

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας, για εξυπηρέτηση δυο (2) πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Επιπλέον, επιβλήθηκαν στους εν λόγω πελάτες πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2×300€).

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

• Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας για εξυπηρέτηση ενός (1) πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Επιπλέον, επιβλήθηκε στον εν λόγω πελάτη πρόστιμο ύψους 300€.

Επικράτεια

Το Λιμενικό διενήργησε 6.609 ελέγχους από τους οποίους δεν προέκυψε καμία παράβαση.
Τα κλιμάκια της ΕΑΔ έλεγξαν πεντακόσια δεκαπέντε (515) φυσικά πρόσωπα για χρήση μάσκας και τήρηση των αποστάσεων. Επιπλέον σε αμιγείς χώρους αποκλειστικά για εμβολιασμένους ή νοσήσαντες, ελέγχθηκαν και τα σχετικά πιστοποιητικά χιλίων τριακοσίων έξι (1306) φυσικών προσώπων μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free GR
Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε τέσσερις (4) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.
Βεβαιώθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ τρεις (3) παραβάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτες.
Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι έλεγχοι με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων για την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε δομές υγείας και προνοιακές δομές, επιπλέον γίνονται εντατικοί έλεγχοι για την κατοχή και εξακρίβωση της γνησιότητας των πιστοποιητικών εμβολιασμού/νόσησης/ διαγνωστικών ελέγχων.

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

πρωτοσέλιδα