Quantcast

Στις 29 Μαΐου 1908, ο Γεώργιος Α΄ φτάνει στην Πάτρα και γίνεται δεκτός με ενθουσιασμό

27.05.2023 / 20:30
King_Georges_Portrait_by_Georgios_Iakovidis

Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ

Στην πόλη έχει σημάνει συναγερμός για την υποδοχή του υψηλού προσκεκλημένου ο οποίος παραμένει στην πόλη για έξι ημέρες

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΑΝΗΣ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

Το απόγευμα της 29ης Μαΐου του 1908 στην Πάτρα επικρατεί αναστάτωση. Όλοι οι κάτοικοι της πόλης, ο κλήρος, οι πολιτικές και οι στρατιωτικές αρχές έχουν συγκεντρωθεί πέριξ του σιδηροδρομικού σταθμού και περιμένουν την άφιξη μιας έκτακτης αμαξοστοιχίας από την Αθήνα, η οποία μεταφέρει έναν υψηλό προσκεκλημένο. Στο τρένο επιβαίνει ο βασιλιάς Γεώργιος Α’, ο οποίος καταφθάνει στην πόλη για να θέσει το θεμέλιο λίθο του νέου ιερού ναού του Αγίου Ανδρέα. Ο Γεώργιος, συνδυάζει την τελετή της θεμελίωσης με την παραμονή του στην Πάτρα για έξι ημέρες, όπου φιλοξενείται στο αρχοντικό σπίτι του Διονύση Φραγκόπουλου. Όλες τις προηγούμενες ημέρες στην Πάτρα επικρατεί αναβρασμός καθώς οι τοπικές αρχές προετοιμάζουν την υποδοχή του βασιλιά.

Οι καμπάνες

Όπως διαβάζουμε στον «Νεολόγο» της Πάτρας εκείνης της εποχής, η βασιλική αμαξοστοιχία ξεκίνησε από την Αθήνα στις 9.20’ το πρωί και επρόκειτο να φτάσει στην Πάτρα στις 4 το απόγευμα. Μάλιστα, όπως μας πληροφορεί ο συντάκτης της εφημερίδας ο καιρός ήταν δροσερός και επέτρεψε σε πολλούς Πατρινούς να κατέβουν για να υποδεχθούν τον Γεώργιο Α’. Ο κόσμος αρχίζει να συγκεντρώνεται στην πλατεία Τριών Συμμάχων από τις 3 το μεσημέρι, ενώ ήδη οι στρατιώτες έχουν πάρει τη θέση τους, ενώ οι αστυφύλακες και οι λιμενικοί μεριμνούν για την τοποθέτηση του πλήθους. «Εν τω μεταξύ οι κώδωνες των εκκλησιών ήρχισαν ηχούντες. Προειδοποιούν τον λαόν περί της επικείμενης αφίξεως του Βασιλέως και εκαλούν αυτόν προς δεξίωσιν. Και εξ όλων των διευθύνσεων κατήρχοντο εις την παραλίαν πλήθη κόσμου, ενώ οι εξώσται των πέριξ οικιών, εφ’ ων πλείσται σημαίαι ήσαν ανηρτημέναι, κατελαμβάνοντο υπό αντιπροσώπων του ωραίου φύλου», μας πληροφορεί ο «Νεολόγος» των Πατρών στην επομένη ημέρα, όπου φιλοξενεί αναλυτικότατο ρεπορτάζ για όλες τις κινήσεις του Γεωργίου, υπό τον τίτλο «Ο Βασιλευς εν Πάτραις». Γύρω στις 3.30’ αρχίζουν να καταφθάνουν οι επίσημοι μεταξύ των οποίων, ο δήμαρχος Βότσης ο νομάρχης Χρίστος Παλαμάς, αδελφός του εθνικού ποιητή Διονύση Παλαμά και ο αρχιεπίσκοπος Πατρών Αντώνιος.

Με καθυστέρηση η άφιξη

Καθώς η ώρα πήγε 4, το συγκεντρωμένο πλήθος άρχισε να αναρωτιέται πότε θα φτάσει το βασιλικό τρένο, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα πληροφορείται ότι ο βασιλιάς θα αφιχθεί στις 4.20’. Ιδού πως περιγράφει τη σκηνή της άφιξης ο «Νεολόγος» των Πατρών: «Αίφνης περί την 4ην και 20 λεπτά αναφαίνεται μακρόθεν ο λευκός καπνός της ατμομηχανής της βασιλικής αμαξοστοιχίας. Η Φιλαρμονική μουσική αμέσως προχωρεί και σταθμεύει εις το δεξιόν μέρος της παρατάξεως πλησίον των σαλπιγκτών του παρατεταγμένου στρατού. […] Ο Σεβασμιώτατος Επίσκοπος λαμβάνει θέσιν μεταξύ του κ. Δημάρου και του κ. Νομάρχου πλησίον δε αυτών ο Πρόεδρος των Εφετών, το δικαστικόν εν γένει σώμα, το Δημοτικόν Συμβούλιον και αρχαί. Ολίγα λεπτά και το τραίνον καταφθάνει. Το σώμα των αστυφυλάκων παραμερίζει το συνωστιζόμενον πλήθος και η αμαξοστοιχία σφυρίζουσα προχωρεί βραδέως προς το Λιμεναρχείον. Η ατμάμαξα σύρει πέντε εν όλω βαγόνια. Του πρώτου επιβαίνει ο Επιθεωρητής του σιδηροδρόμου κ. Χαρίτος και η υπηρεσία του Βασιλέως, του δευτέρου επιβαίνει ο φουστανελλοφόρος ακόλουθος του Βασιλέως και τινες των αυλικών, του τρίτου βαγονίου του και βασιλικού, όπερ τυγχάνει πολυτελέστατον και ΄φερει επί των πλευρών το Ελληνικόν στέμμα, επιβαίνει ο Βασιλεύς. Επί της βαθμίδος αυτού ίστανται εις ενωματάρχης της αστυφυλακής και δυο ασφοφύλακες. Όλα τα βλέμματα καρφώνονται επί του βασιλικού αυτού βαγονίου και αναζητούν ανυπομόνως τον Βασιλέα. Η αμαξοστοιχία προχωρεί βραδύτατα και σταθμεύει προ του Λιμεναρχείου. Την στιγμή εκείνην η Α.Μ. ο Βασιλεύς όστις ήτο ενός του βαγονίου μετά του αρχηγού του στρατιωτικού Του οίκου κ. Παπανδιαμαντοπούλου, εξέρχεται εις τον εξώστην και στρατιωτικών χαιρετά το πλήθος, ενώ η Φιλαρμονική μουσική ανακρούει το βασιλικόν ύμνον, αι σάλπιγγες του στρατού ηχούσι και οι αξιωματικοί λευκάζοντες με τας λινάς στολάς των ίστανται καρφωμένοι εις τας θέσεις των και χαιρετώσι τον Βασιλέα. Από τους κατάφορτους εξώστας και τα παράθυρα των απέναντι οικιών, το ωραίον φύλον χαιρετά μειδιών και σείον μανδύλια».

«Αργά, αργά να πηγαίνη το αμάξι»

Μετά την υποδοχή από τις αρχές της Πάτρας και την επιθεώρηση του στρατεύματος ο Γεώργιος επιβιβάζεται στην άμαξα που τον περιμένει και στην οποία επιβαίνουν: «Ο κ. Παπαδιαμαντόπουλος και ο κ. Δήμαρχος, όστις και κάθηται εις τα αριστερά του Βαιλέως. Παρά τον αμαξηλάτην ανέρχεται ο φουστανελλοφόρος ακόλουθος του Βασιλέως» και συνεχίζει την περιγραφή του ο συντάκτης του «Νεολόγου» με τα εξής: «Η βασιλική άμαξα ετοιμάζεται όπως εκκινήση, ότε το συνωστιζόμενον επί της πλατείας και των πέριξ πλήθος ζητωκραυγάζει υπέρ του Βασιλέως, χειροκροτεί και αποκαλύπτεται. Ο Βασιλεύς μειδιών χαιρετά στρατιωτικώς το πλήθος, μεθ’ ο στρέφεται και λέγει προς τον κ. Παπαδιαμαντόπουλον.

– Αργά, αργά να πηγαίνει το αμάξι.

[…] Η διά της οδού Αγίου Ανδρέου διέλευσις της Βασιλικής αμάξης ενείχε τι το μεγαλοπρεπές και το γραφικόν. […] Όταν η Βασιλική άμαξα διήρχετο βραδέως την οδόν αυτήν το πλήθος επί των πεζοδρομίων απεκαλύπτετο και από των εξωστών και παραθύρων αι του ωραίου φύλου αντιπρόσωποι εχαιρέτων δια μανδυλίων και μειδιαμάτων, ενώ οι παρατεταγμένοι επί των πεζοδρομίων μικροί μαθηταί των Σχολείων εζητωκραύγαζον υπέρ του Βασιλέως σείοντες μικράς Ελληνικάς σημαίας. Όντως η διέλευσις αυτή της Βασιλικής αμάξης εκ της οδού του Αγίου Ανδρέου, παρουσίαζε μιαν από τας ωραίας εκείνας εικόνας βασιλικής πομπής».

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

πρωτοσέλιδα