Στις 19 Μαΐου το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας αλλάζει!

18.05.2024 / 11:00
tee-5

*Του Γιώργου Αυγουρόπουλου

Την Κυριακή 19 Μαΐου 2024, θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων αιρετών οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, τόσο για την Κεντρική Αντιπροσωπεία, όσο και για τα Περιφερειακά Τμήματα. Έχοντας συμπληρώσει 100 χρόνια λειτουργίας, το ΤΕΕ είναι ο τεχνικός σύμβουλος της Κυβέρνησης, μελετάει διάφορα επιστημονικά, τεχνικά, τεχνοοικονομικά ή αναπτυξιακά θέματα, γνωμοδοτεί, συλλέγει στατιστικά στοιχεία, συνδράμει πληροφορίες σε αναπτυξιακά έργα, εκπονεί τεχνικά προγράμματα και πραγματογνωμοσύνες, ενημερώνει την κοινωνία και συμμετέχει σε διάφορες ενώσεις και διεθνείς οργανισμούς. Σε σχέση με τα μέλη του, χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος των Μηχανικών, τηρεί μητρώα μηχανικών και τεχνικών εταιρειών, μεριμνά για την είσπραξη των νομίμων αμοιβών τους, φροντίζει για διάφορα θέματα εργασιακά, ασφαλιστικά κλπ των μελών του, εκδίδει ενημερωτικές και επιστημονικές εκδόσεις, ασκεί πειθαρχική εξουσία.

Στην προσεχή εκλογική διαδικασία πρέπει να συμμετάσχουν όλα τα μέλη του ΤΕΕ. Πρέπει να στηρίξουμε το κλάδο μας και να διασφαλιστεί η αναπτυξιακή και οικονομική πορεία της χώρας. Πρέπει να προσέλθουμε στην κάλπη των μηχανικών και να επιλέξουμε ως εκπροσώπους συνδυασμούς και πρόσωπα που έχουν αποδείξει ότι μπορούν να τα καταφέρουν με σχέδιο, συνέπεια και αποτελεσματικότητα! Και η Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών (ΔΚΜ) το έχει αποδείξει! Γιατί με Πρόεδρο τον Γιώργο Στασινό, υπό τη διοίκηση της ΔΚΜ, το ΤΕΕ έχει διεκδικήσει και πετύχει πολλαπλά οφέλη για τους Μηχανικούς και την Κοινωνία.

Το κεντρικό ΤΕΕ κατάφερε τα τελευταία χρόνια, υπό τη διοίκηση της ΔΚΜ, να προασπίσει τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών (όπως: αναγνώριση 5ετών σπουδών Μηχανικών ως επιπέδου Integrated Master, αναστολή της άνευ όρων αναβάθμισης σχολών 3-4ετούς φοίτησης σε 5ετούς), να δημιουργήσει νέες δουλειές για τον κλάδο (όπως: στον προσεισμικό έλεγχο δημοσίων κτιρίων, στην αδειοδότηση έργων ΑΠΕ, στους εκτιμητές ακινήτων, στο Κτηματολόγιο, στα προγράμματα «Εξοικονομώ», κ.α.) και να κάνει πιο εύκολη και ουσιαστική τη δουλειά του μηχανικού, βελτιώνοντας την καθημερινότητά του (όπως με: το e-Άδειες, την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, τα σεμινάρια, το Help Desk για μηχανικούς, τον ενιαίο ψηφιακό χάρτη, κ.α.).

Τα τελευταία χρόνια με Πρόεδρο τον Γιώργο Στασινό, υπό τη διοίκηση της ΔΚΜ, το ΤΕΕ συνεισέφερε καθοριστικά στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας, βοηθώντας την Πολιτεία με νέα εργαλεία, αλλαγές, μεταρρυθμίσεις και έργα-ορόσημα (όπως: ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης, το Εθνικό Μητρώο Υποδομών, τη Ψηφιοποίηση Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας, τα νέα προγράμματα «Εξοικονομώ», το θεσμό Διαπιστευμένου Μηχανικού στο Κτηματολόγιου, κ.α.).

Η ΔΚΜ σημαίνει πυλώνας προοπτικής για τη χώρα. Καλεί όλους τους μηχανικούς να στηρίξουν την προσπάθεια και το έργο που συντελείται τα τελευταία χρόνια υπό την Προεδρία του Γιώργου Στασινού και να ανανεώσουν την εμπιστοσύνη τους για μια νέα δημιουργική αποτελεσματική θητεία προς όφελος όλων των μελών του ΤΕΕ και της αναπτυξιακής πορείας της χώρας.

Εκτός από την Κεντρική Αντιπροσωπεία, τα μέλη του ΤΕΕ-Τμήμα Δυτικής Ελλάδας (ΤΕΕ-ΤΔΕ), θα εκλέξουν και τους αντιπροσώπους τους για το Περιφερειακό Τμήμα. Η ΔΚΜ-ΤΔΕ με Πρόεδρο το Γιάννη Σελίμη, στοχεύει να αλλάξει σελίδα στο περιφερειακό τμήμα του ΤΕΕ στη Δυτική Ελλάδα, να αναλάβει την Προεδρία και να βγάλει το Τμήμα από την αδράνεια, την απραγία, την αδιαφορία, πέρα από κάθε μικροπολιτική σκοπιμότητα. Ακολουθώντας την πολυεπίπεδη, πολυδιάστατη και επιτυχημένη πορεία των τελευταίων χρόνων στην Κεντρική Πανελλήνια Αντιπροσωπεία, υπό τη διοίκηση της ΔΚΜ, είμαστε έτοιμοι να διαμορφώσουμε νέες προτάσεις για ζητήματα που δυσχεραίνουν την καθημερινότητα των συναδέλφων, όπως η γραφειοκρατία και η πολυνομία, να συνεισφέρουμε σε καλύτερο πλαίσιο αμοιβών που αξίζουν οι συνάδελφοι μηχανικοί για την παροχή υπηρεσίας με την επιστημονική τους ιδιότητα, να επαναλειτουργήσουμε και στελεχώσουμε τις μόνιμες θεματικές επιτροπές με την παροχή κινήτρων στα ενδιαφερόμενα μέλη του ΤΕΕ, να συγκροτήσουμε ομάδες εργασίας για την επεξεργασία σημαντικών ζητημάτων που αφορούν τον κλάδο μας αλλά και γενικά την τοπική κοινωνία. Είμαστε έτοιμοι να φέρουμε προς συζήτηση και διαβούλευση με όλους τους συναδέλφους τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις για την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής της Δ. Ελλάδας, αναβαθμίζοντας το ρόλο του Μηχανικού και κερδίζοντας τον σεβασμό που του αρμόζει. Στοχεύουμε στην εξωστρέφεια προς τους νέους συναδέλφους και στην ενημέρωσή τους σχετικά με τις προοπτικές επαγγελματικής τους εξέλιξης στην περιοχή μας αλλά και για τον ρόλο του ΤΕΕ και τη σημασία της εγγραφής τους ως μέλη σε αυτό. Αναζητούμε την εξωστρέφεια και στην τοπική κοινωνία με τη γνωστοποίηση στους πολίτες του ρόλου και των δυνατοτήτων του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, με θετικό αντίκτυπο προς αυτούς. Σχεδιάζουμε δράσεις, όπως επιμορφωτικά σεμινάρια σε συναδέλφους, ενημερωτικές εκδηλώσεις και ημερίδες, καθώς και επισκέψεις σε οργανισμούς, υπηρεσίες και επιχειρήσεις, στα πλαίσια της εξωστρέφειας και της ενημέρωσης. Επιδιώκουμε τον διάλογο και τη συνεργασία με κάθε δημοκρατική παράταξη μηχανικών. Οργανώνουμε ένα δίκτυο συνεργασίας με τους φορείς της περιοχής μας, τους Δήμους, την Περιφέρεια, τα Πανεπιστήμια, τα Ερευνητικά Κέντρα και τις Επιχειρήσεις. Θέλουμε να φέρουμε το Τμήμα της Δυτικής Ελλάδας στο προσκήνιο, να δώσουμε στο Μηχανικό το ρόλο που πρέπει να έχει στην αναπτυξιακή πορεία της Δυτικής Ελλάδας, κάνοντας τον συμμέτοχο, και ταυτόχρονα με τη συνδρομή και της Κεντρικής Αντιπροσωπείας να συμβάλλουμε στη διάχυση όλων των ωφέλιμων δραστηριοτήτων για το επάγγελμα του Μηχανικού και για την τοπική κοινωνία.

Στις 19 Μαΐου το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας αλλάζει!

Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών Δυτικής Ελλάδας

*Ο Γιώργος Αυγουρόπουλος είναι Χημικός Μηχανικός, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών και υποψήφιος για την αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας με τη ΔΚΜ.

*Ο Γιώργος Αυγουρόπουλος είναι Χημικός Μηχανικός, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών και υποψήφιος για την αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας με τη ΔΚΜ.

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

πρωτοσέλιδα