Στιγμές από το παρελθόν: Η Πάτρα υποδέχεται τον νέο Μητροπολίτη Πατρών Αντώνιο Παράσχη

23.01.2022 / 21:23
Created from a TIFF image using ClibPDF/Premium - www.fastio.c

Επιμέλεια Φάνης Βγενόπουλος

Στην αυγή του 20ου αιώνα στον θρόνο της τότε Αρχιεπισκοπής Πατρών βρίσκεται ο αρχιεπίσκοπος Ιερόθεος Μητρόπουλος, ο οποίος φεύγει από το ζωή το 1903. Από το θάνατο του Ιεροθέου τον Μάρτιο του 1903 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 1906 ο θρόνος των Πατρών παρέμεινε κενός, οπότε εξελέγη αρχιεπίσκοπος ο Αντώνιος Παράσχης.

Την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 1907, ο «Νεολόγος» των Πατρών κυκλοφορεί με κεντρικό θέμα την επικείμενη άφιξη του νέου ποιμενάρχη. «Ο Ερχόμενος» είναι ο τίτλος της εφημερίδας, η οποία αναγγέλλει την άφιξη και εγκατάσταση στην πόλη του αρχιεπισκόπου των Πατρών. Μάλιστα, η εφημερίδα φιλοξενεί και τη φωτογραφία του Πατρών Αντώνιου Παράσχη, κάτι σπάνιο για την εποχή.

Created from a TIFF image using ClibPDF/Premium – www.fastio.c

Ο μακροβιότερος μητροπολίτης

Στο ίδιο φύλλο της εφημερίδας οι Πατρινοί πληροφορούνται και τα βιογραφικά στοιχεία του νέου μητροπολίτη τους. Ο Αντώνιος Παράσχης γεννήθηκε στην Ζάκυνθο το 1857. Στην Πάτρα έρχεται από το Λονδίνο που υπηρετούσε ως εφημέριος. 

Συνεχίζοντας, συμπληρώνουμε, ότι το 1916, λόγω της συμμετοχής του στο ανάθεμα εναντίον του Ελευθερίου Βενιζέλου καταδικάστηκε σε έκπτωση από το θρόνο του, αλλά

 αποκαταστάθηκε  το 1923. Ο Αντώνιος ποίμανε την τοπική Εκκλησία συνολικά τριάντα οκτώ χρόνια μέχρι το 1944, αναδεικνυόμενος ως ο μακροβιότερος μέχρι σήμερα ποιμενάρχης.

Η προετοιμασία

Την επόμενη ημέρα, την Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 1907, η εφημερίδα καταγράφει λεπτομερώς τη χθεσινή άφιξη του νέου Ποιμενάρχη και την θερμότατη υποδοχή που του επιφύλαξαν οι πιστοί. «Πάνδημος υποδοχή σ. Αρχιεπισκόπου» είναι ο κεντρικός τίτλος της του «Νεολόγου» των Πατρών, που συνεχίζει με τα εξής: «Από Αιγίου μέχρι Πατρών – Προσφωνήσεις και αντιφωνήσεις – Η λαοπλημμύρα».

«Μεθ’ όλην την επικρατούσαν ακαταστασίαν του καιρού και την πίπτουσαν λεπτήν βροχήν ο κόσμος όλων των Πατρών προητοιμάσθη ενωρίς όπως δεξιωθή τον Ποιμενάρχην του. Από της μεσημβρίας οι κώδωνες των ηχούν πανηγυρικώς, ενώ από της πρωίας το Δημαρχείον πρωτίστως, τα δημόσια καταστήματα, τα ιδιωτικά και αι οικίαι των οδών Μαιζώνος και αγίου Νικολάου ήσαν σημειοστόλιστοι. Από της 2 μ.μ. ώρας από κάθε συνοικίαν, από κάθε γειτονιάν έσπευδον γέροντες και γραιαί, νέοι και νεανίδες, παιδιά, όπως καταλάβωσι χώρον εις την πλατείαν των Τριών Συμμάχων και εις τας οδούς δι’ ων θα διήρχετο η πανηγυρική πομπή. Τα καταστήματα της πόλεως ήταν κεκλεισμένα, παράθυρα δε και εξώσται των οικιών των κειμένων εις τας οδούς αγίου Νικολάου και Μαιζώνος ήσαν ασφυκτικώς πεπληρωμένα κόσμου […] και εις τας στέγας τινών οικιών είχον αναρριχηθεί οι περίεργοι».

Η υποδοχή στο Αίγιο και η συνέντευξη

Ο «Νεολόγος» των Πατρών παρακολουθεί όλη τη διαδρομή του νέου Ποιμενάρχη, ο οποίος φτάνει στην Αχαΐα με το τρένο, από το Αίγιο μέχρι και την Πάτρα. Να σημειωθεί ότι στον σταθμό του Ψαθόπυργου η πόλη έχει στείλει ειδική αμαξοστοιχία στην οποία επιβιβάζεται ο Αντώνιος για να φτάσει στην Πάτρα. Όπως περιγράφει ο συντάκτης του «Νεολόγου» ο αρχιεπίσκοπος Πατρών τυγχάνει ιδιαίτερης υποδοχής, επισήμων και πιστών, στον σταθμό του Αιγίου, παρά τη βροχή, με προσφωνήσεις από τους εκεί επισήμους και ανάλογη αντιφώνηση από τον νέο Επίσκοπο.

Μετά την υποδοχή στο Αίγιο, ο συντάκτης του «Νεολόγου» επιβιβάζεται στην αμαξοστοιχία και καταφέρνει να πάρει συνέντευξη από τον Αντώνιο, ο οποίος μεταξύ άλλων δηλώνει ότι «Την πορείαν μου θέλει οδηγήσει ο χρόνος».

Στους σταθμούς

Το νέο της άφιξης του νέου Μητροπολίτη έχει διαδοθεί σε όλη την περιφέρεια και οι πιστοί, σπεύδουν στους σταθμούς του τρένου να δουν από κοντά τον Αντώνιο. Όπως περιγράφει ο συντάκτης στον σταθμό Μουρλά, Σελιανιτίκων και Καμαρών οι χωρικοί συγκεντρώνονται πέριξ του τρένου, οι άνδρες βγάζουν σε ένδειξη σεβασμού τα καπέλα τους και φωνάζουν: «Ευγάτε Σεβασμιώτατε να σας δούμε», με τον Αντώνιο συγκινημένο να τους ευλογεί και να τους απαντά :«Καλώς σας  εύρηκα παιδιά μου!».

Τα προεδρεία και τα συμβούλια των συλλόγων και των σωματείων περιμένουν τον Αντώνιο στον σταθμό του Ψαθόπυργο. Και εδώ έχουμε προσφωνήσεις και αντιφώνηση και όλοι μαζί επιβιβάζονται στο ειδικό τρένο που θα τους φέρει στην Πάτρα.

Η άφιξη στην Πάτρα

Από τον Ψαθόπυργο μέχρι την Πάτρα δεν σταματά σε κανέναν ενδιάμεσο σταθμό, ωστόσο οι κάτοικοι των περιοχών προσεγγίζουν τη γραμμή και χαιρετούν τον νέο τους Επίσκοπο «σειόντες τους πίλους τους». Από τον σταθμό του Αγίου Διονυσίου μέχρι και τον κεντρικό σταθμό «γυναίκες, γέροντες, νέοι, παιδία, έτρεχον παρακολουθούντες την αμαξοστοιχίαν, ήτις διαρκώς εσφύριζε, ενώ από του βαγονίου όρθιος ο σεπτός Ιεράρχης με την ποιμαντορικήν ράβδον εις χείρας ηυλόγει τα συνωστιζόμενα πλήθη».

Όπως έχει περιγραφεί πλήθος κόσμου αναμένει τον Αντώνιο στον σταθμό της Πάτρα και ιδού τι ακολούθησε όταν ο Ιεράρχης πάτησε το πόδι του στην πόλη:

«Όταν ο Σεβασμιώτατος κατήλθε της αμαξοστοιχίας, τι επηκολούθησε δεν περιγράφεται. Ο συνωστισμός ήτο πρωτοφανής. Αδύνατον να προχωρήση ο Σεβασμιώτατος μέσω της ανθρωπομάζης εκείνης. Αρχαί, πολίται, αξιωματικοί, αστυφύλακες, ιερείς, παιδιά, γυναίκες, γέροντες όλοι αναμίξ. Προχωρούν δια μέσου της πλατείας των Τριών Δυνάμεων καταπατούμενοι και συνωθούμενοι. Είνε τοιούτος ο συνωστισμός ώστε αι αρχαί αναγκάζονται να σταματήσουν δις τον Αρχιεπίσκοπον… […] Εν τούτοις ο Σεβασμιώτατος προχωρεί βραδέως ευλογών πάντοτε τα πλήθη των πιστών. Εισέρχονται εις την οδό αγίου Νικολάου σημαιοστόλιστον μέχρι της οδού Μαιζώνος. […] Μετά από 20 λεπτά της ώρας φθάνουσιν εις τον Μητροπολιτικόν ναόν, όστις είνε πλημμυρισμένος από κόσμον.

Ο συντάκτης του «Νεολόγου» των Πατρών καταγράφει αναλυτικά τα όσα έγιναν στον Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελίστριας, όπου τον νέο Επίσκοπο προσφώνησε ο δήμαρχος της πόλης Δημήτριος Βότσης και ο νέος Αρχιεπίσκοπος Πατρών εκφώνησε τον ενθρονιστήριο λόγο του.

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

πρωτοσέλιδα