Στάση εργασίας την Πέμπτη και κινητοποίηση  στην πρυτανεία του Παν. Πατρών

12.06.2023 / 14:28
280775455_546851160209229_3628482754235545280_n

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Για ακόμη μια χρονιά αντιμετωπίζουμε την εκβιαστική πρακτική του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) καθώς τα χρονικά περιθώρια υποβολής των τελικών παραδοτέων σε δύο κύκλους υποτροφιών (Β Κύκλου και «ώριμων διδακτορικών») βαίνουν προς την ολοκλήρωση τους. Το ΙΚΥ επίμονα ζητάει από δεκάδες Υ.Δ. υποτρόφους να έχουν ολοκληρώσει τα διδακτορικά τους έως την 30η Σεπτεμβρίου με την απειλή να διεκδικήσει την επιστροφή του συνόλου των “τροφείων” με δικαστικά μέσα (επιστροφή έως και 36 μηνών δεδουλευμένων).

Πρόσφατα, οι υπότροφοι τόσο του Β’ κύκλου όσο και των «ώριμων διδακτορικών», απέστειλαν υπογεγραμμένες επιστολές προς το ΙΚΥ με αιτήματα α) την οριζόντια παράταση της ημερομηνίας υποβολής του τελικού παραδοτέου, β) τον επαναπροσδιορισμό του τελικού παραδοτέου ούτως ώστε αυτό να μην είναι η διδακτορική τους διατριβή και γ) την κατάργηση του όρου της επιστροφής των “τροφείων” (δηλαδή των δεδουλευμένων τους).

Ο πρόεδρος του ΙΚΥ στις απαντητικές επιστολές απέρριψε όλα τα αιτήματα, επικαλούμενος τόσο την ολοκλήρωση του σχετικού ΕΣΠΑ έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, όσο και το γεγονός ότι οι όροι των υποτροφιών αφενός έχουν «υποχρεωτικό χαρακτήρα» και αφετέρου δεν αποτελεί αρμοδιότητα του ΙΚΥ η τροποποίησή τους καθώς προβλέπονται και στη σχετική ΚΥΑ. Την ίδια στιγμή ωστόσο δεν λαμβάνεται υπόψιν το παγκόσμιο και εγχώριο πλαίσιο όπως δημιουργήθηκε από την πανδημία, το οποίο a priori δημιούργησε συνθήκες μεγάλης δυσκολίας στην έρευνα. Το παραπάνω θεωρούμε ότι είναι ταυτόσημο με τους «λόγους ανωτέρας βίας» που αναφέρονται στις συμβάσεις με το ίδρυμα ως αιτία αναστολής/αναίρεσης των απαιτήσεών του. Η ίδια αυτή πρόβλεψη της σύμβασης έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τους ισχυρισμούς του ΙΚΥ ότι δεν υπάρχουν περιθώρια τροποποιήσεων και μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος των πράξεων. Απαιτούμε από το ΙΚΥ να αναλάβει τις ευθύνες του ως διαχειριστής του έργου και να σταματήσει να μεταθέτει τις ευθύνες στο Υπουργείο.

Ελλείψει κεντρικής κρατικής χρηματοδότησης για τη διεξαγωγή της έρευνας με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, ερευνητές και ερευνήτριες  προσπαθούν “να πιαστούν” από όπου μπορούν για να βρουν πηγή χρηματοδότησης, υποβάλλοντας προτάσεις σε πληθώρα προκηρύξεων. Είναι επίσης προφανές ότι οι υπότροφοι  έχουν επιλεγεί και επί τη βάσει εισοδηματικών κριτηρίων, συνεπώς κανείς δε θα έμπαινε σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο εάν δεν είχε απόλυτη ανάγκη τη διεκδίκηση της χρηματοδότησης. Θεωρούμε απαράδεκτο και κατακριτέο να διεκδικούνται πίσω χρήματα υποτροφίας από οποιονδήποτε συνάδελφο/ισσά μας, χρήματα που αδίκως ονομάζονται “τροφεία” καθώς πρόκειται για δεδουλευμένα. Η ίδια η εργασία μας για τη διδακτορική διατριβή δεν μπορεί να είναι ταυτόσημη με την ολοκλήρωσή της, καθώς αυτό θα απέκρυπτε και θα υποτιμούσε όλα τα προηγούμενα στάδια της εργασίας μας πριν την επιτυχή έκβαση και υποστήριξη: τη βιβλιογραφική έρευνα, τη διαμόρφωση θεωρητικού πλαισίου, την έρευνα πεδίου ή εργαστηρίου, την παρουσία σε επιστημονικά συνέδρια, τις επιστημονικές δημοσιεύσεις και πολλές άλλες διαδικασίες ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των επιστημονικών/ερευνητικών μας πεδίων. Θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο το αίτημα της πλήρους απαλλαγής από το εκβιαστικό πλαίσιο των παραδοτέων υπό την απειλή επιστροφής δεδουλευμένων. Για την πλειοψηφία όσων εκπονούν διδακτορική διατριβή, αυτή είναι η μόνη πηγή βιοπορισμού τους. Ταυτόχρονα, ο όρος της παράδοσης μιας ολόκληρης διατριβής εντός ενός συγκεκριμένου, εξαιρετικά συμπυκνωμένου και περιορισμένου, και πλέον εκβιαστικού χρονικού πλαισίου, είναι εντελώς αντιεπιστημονικός καθώς σε όλα τα επιστημονικά αντικείμενα, και σε όλες τις βαθμίδες, μια πρωτότυπη έρευνα μπορεί να συναντήσει αμέτρητες καθυστερήσεις, για τις οποίες δεν φέρουν ευθύνη όσοι την επιτελούν (πολύ περισσότερο μάλιστα κατά την covid και μετά-covid εποχή).

Εμείς, ως μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, παλεύουμε για συμβάσεις εργασίας με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες στην έρευνα και την τριτοβάθμια εκπαίδευση και επιδιώκουμε να χτίσουμε μια κοινότητα που θα έχει ως σκοπό την παραγωγή επιστημονικής γνώσης, με πρώτο και τελευταίο στόχο τις κοινωνικές ανάγκες.

H εργασία με υποτροφία πρέπει να αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία και να ασφαλίζεται. Δε μας κάνουν χάρη, εργαζόμαστε. Παλεύουμε για σταθερή εργασία με αξιοπρεπείς όρους, ασφάλιση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και δικαιώματα. Ενημερώνουμε το ΙΚΥ ότι ως ΣΕΡΕΤΕ Αχαΐας επιδιώκοντας συντονισμό με άλλα σωματεία εργαζομένων στον κλάδο πανελλαδικά, δεν θα επιτρέψουμε να επιστραφεί ούτε ένα ευρώ από τα δεδουλευμένα για την εκπόνηση της έρευνας μας. Αυτή η υπόθεση είναι προτεραιότητα για εμάς και μέσα από τις συλλογικές μας δράσεις διεκδικούμε να λυθεί το ζήτημα οριζόντια. Για αυτό το λόγο προχωράμε σε στάση εργασίας στις 15 του Ιούνη και σε συγκέντρωση έξω από την πρυτανεία του πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο της απεργίας που έχει προκηρύξει το σωματείο μας στην Αθήνα. Καλούμε τα σωματεία των εργαζομένων στο πανεπιστήμιο, τους φοιτητικούς συλλόγους να στηρίξουν τον αγώνα μας. Προειδοποιούμε το ΙΚΥ πως αποφασίσει να επιχειρήσει την οικονομική εξόντωση των συναδέλφων/ισσών, θα τους παρέχουμε νομική υποστήριξη τους θα μας βρίσκει μπροστά του σε κάθε υπόθεση.

Απαιτούμε:

·        Μέριμνα παράτασης με βάση τις ανάγκες των Υ.Δ.

·        Το ΙΚΥ να δώσει πίσω τις υποτροφίες που στα πλαίσια ενός εκβιαστικού και τρομοκρατικού κλίματος ανάγκασε δικαιούχους Υ.Δ. να του επιστρέψουν, όταν αδυνατούσαν να συνεχίσουν το διδακτορικό τους έργο για  λόγους υγείας, εγκυμοσύνης και ανωτέρας βίας

·        Να  καταργηθεί από κάθε προκήρυξη του ΙΚΥ, η υποχρέωση επιστροφής των “τροφείων”. Για τους ερευνητές και τις ερευνήτριες ισοδυναμεί με την επιστροφή δεδουλευμένων

·        Να καταργηθεί από κάθε προκήρυξη του ΙΚΥ, ο αντιεπιστημονικός και αντεργατικός όρος που αντιμετωπίζει τη διδακτορική διατριβή ως παραδοτέο, και απαιτεί την ολοκλήρωσή και υποστήριξή της εντός αυστηρών χρονικών πλαισίων

·        Αλλαγή της έννοιας του παραδοτέου ώστε να παρουσιάζεται η ίδια η εργασία που έχει γίνει στο χρονικό διάστημα της υποτροφίας με βάση τις εκθέσεις προόδου και όχι η παράδοση της διδακτορικής διατριβής

·        Κατάργηση της υπ’ αρ. 152694/Ζ1/25.11.2021 (ΦΕΚ 5584 Β’) Κοινής Υπουργικής Απόφασης που υποχρεώνει την επιστροφή δεδουλευμένων από τους/τις συναδέλφους/φισσές μας. Καμία διεκδίκηση δεδουλευμένων από το ΙΚΥ και οποιοδήποτε άλλο ίδρυμα, να σταματήσουν άμεσα οι εκβιασμοί.

Παλεύουμε:

·        Για αποκλειστικά κρατική χρηματοδότηση για την κάλυψη των μισθολογικών αναγκών των εργαζομένων στην έρευνα και στη διδασκαλία. Όχι στην εξάρτηση από ΕΣΠΑ και άλλα ανταποδοτικά προγράμματα.

·        Συλλογική σύμβαση εργασίας για όλους τους εργαζομένους στην έρευνα με αυξήσεις στο μισθό, σταθερό ωράριο, ασφάλιση.

ΣΕΡΕΤΕ Αχαΐας 

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

πρωτοσέλιδα