«Ψηφιακή Τεχνολογία ενταγμένη στον συνολικό σχεδιασμό έργων και δράσεων με «μπούσουλα» τις λαϊκές ανάγκες»

04.09.2023 / 15:12
ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ-ΝΙΚΟΣ

Άρθρο του Νίκου Ασπράγκαθου,

Αντιδημάρχου Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Μελετών Έργων Πρασίνου,
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου Πατρέων

Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας, μέσα στα ασφυκτικά πλαίσια της λειτουργίας της Τοπικής
Διοίκησης, προωθεί έναν συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό για την αξιοποίηση των νέων
τεχνολογιών σε όφελος του λαού της Πάτρας, που εφαρμόζεται μεθοδικά από τους
εργαζόμενους του Δήμου παρά τις μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό. Ο Δήμος της Πάτρας
πρωτοπορεί στην εγκατάσταση και λειτουργία των ψηφιακών εφαρμογών, συμπληρωματικά
σε άλλα έργα ανάπλασης και λειτουργίας της πόλης, όπως και των εγκαταστάσεων κοινής
ωφέλειας.
Οι υποψήφιοι δήμαρχοι των άλλων παρατάξεων και στελέχη τους,αραδιάζουνιδέες για
ψηφιακές εφαρμογές χωρίς σχεδιασμό και σύνδεση με άλλα έργα και δράσεις. Κάνουν ότι δεν
γνωρίζουν τα ψηφιακά συστήματα του Δήμου, που είναι σε λειτουργία, υλοποιούνται και
έχουν ενταχθεί για χρηματοδότηση,των οποίων προγραμματίζονται οι διαγωνιστικές
διαδικασίες, ενώ όλα αυτά έχουνεγκριθεί από τα όργανα διοίκησης του Δήμου στα οποία
συμμετέχουν. Κατηγορούνε τη δημοτική αρχή, γιατί δεν αξιοποιεί τις δυνατότητες αύξησης
εσόδων.
Τι σημαίνει αυτό; Θα χρησιμοποιήσουν την ψηφιακή τεχνολογία για να επαναφέρουν τις
εισπρακτικές εταιρείες στην ελεγχόμενη στάθμευση, που παρέδωσε δωρεάν στο λαό αυτή η
Δημοτική Αρχή ή θα γίνει εισπρακτικός φορέας η «νέα Αναπτυξιακή Πάτρας» για την
ιδιωτικοποίηση της συντήρησης και λειτουργίας των ψηφιακών συστημάτων με το
αζημίωτο;Θα γίνουν οι πατρινοί «πελάτες» για την αγορά των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως
κάνουν οι τράπεζες, που μας χρεώνουν για τις διαδικτυακές υπηρεσίες;Θα «αξιοποιήσουν
παραγωγικά τα δεδομένα του Δήμου» με βάση το πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης με το
οποίο συμφωνούν. Δεν μιλάνε για την «ταμπακιέρα», γιατί συμφωνούν με τις κατευθύνσεις

της ΕΕ, που εφαρμόζονται από τις κυβερνήσεις των κομμάτων που τους στηρίζουν ή θα ήθελαν
να έχουν την στήριξη.
Η ανάπτυξη και χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας αποτελεί πεδίο επενδύσεων και χώρο
σκληρού ανταγωνισμού και υψηλής κερδοφορίας για τις χώρες και τους ομίλους που θα
κυριαρχήσουν. Ο λεγόμενος «ψηφιακός μετασχηματισμός» μαζί με την «πράσινη ανάπτυξη»,
αποτελούν την κερδοφόρα διέξοδο από την κρίση για τα συσσωρευμένα κεφάλαια. Από το
Ταμείο Ανάκαμψης θα δοθούν στις επιχειρήσεις πολλά δισ. ευρώ για επενδύσεις σε δίκτυα 5G
και ψηφιακές εφαρμογές, ενώ θα διευρυνθεί απίστευτα ο τζίρος και τα κέρδη τους, αφού ό,τι
κινητό ή ακίνητο επί της γης θα διασυνδεθεί με συνδρομή (Διαδίκτυο Πραγμάτων). Όλα αυτά
θα αποπληρωθούν από την ληστρική φορολογία των εργαζομένων, που πληρώνουν το 95%
των φόρων.


Το λεγόμενο «ψηφιακό κράτος», που περιλαμβάνει και την Τοπική Διοίκηση, αξιοποιεί την
τεχνολογία για την ευέλικτη και αποτελεσματική εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής.
Απολύσεις, ιδιωτικοποιήσεις και άμεση εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών ομίλων αφού
προβλέπεται η «παραγωγική αξιοποίηση των δεδομένων του Δημοσίου». Ο επιστημονικός και
τεχνολογικός πλούτος ανήκει στην κοινωνία, γιατί παράγεται από τους εργάτες του πνεύματος
και του χεριού, όμως ελέγχεται και τον εκμεταλλεύονται οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Σε
αυτό το καθεστώς, ούτε ο εργαζόμενος, ούτε ο επαγγελματίας, ούτε η μικρή επιχείρηση έχει
να κερδίσει από την ψηφιακή τεχνολογία, γιατί η μεγάλη επιχείρηση θα γίνει μεγαλύτερη και
η μικρή θα εξαφανιστεί. Διεκδικούμε αγωνιστικά την αξιοποίηση της τεχνολογίας σε όφελος
των εργαζομένων και της λαϊκής οικογένειας.
Οι επιστήμονες του Δήμου συνεργάζονται με ερευνητές των Πανεπιστημίων της πόλης μας και
αξιοποιούμε την παραγόμενη γνώση και εμπειρία είτε μέσω προγραμματικών συμβάσεων,
είτε με ανάθεση, είτε με κατάθεση κοινών προτάσεων χρηματοδότησης έργων και σε θέματα
ψηφιακής τεχνολογίας.
Δεν θα απαριθμήσουμε αποσπασματικά τις λειτουργούσες, τις υπό εγκατάσταση και τις
χρηματοδοτημένες ψηφιακές εφαρμογές, αλλά παρουσιάζονται παραδείγματα του
ολοκληρωμένου σχεδιασμού και των διεκδικήσεων της αγωνιστικής Δημοτικής Αρχής.
Καλύπτουν όλες τις πλευρές της λειτουργίας του δήμου και της εξυπηρέτησης των δημοτών,
αστική κινητικότητα, εξοικονόμηση ενέργειας, περιβάλλον και πολιτική προστασία, πολιτισμό,
αθλητισμό, τουρισμό και πολλά άλλα. Για να λειτουργήσουν τα ψηφιακά συστήματα,
απαιτείται υποδομή σε ηλεκτρονικό και διαδικτυακό εξοπλισμό, που έχει αναβαθμισθεί σε
πολύ μεγάλο βαθμό στις δύο θητείες αυτής της Δημοτικής Αρχής και ειδικά με την μετατροπή
του Αρσάκειου στο Νέο Δημαρχείο. Σήμερα, ο Δήμος διαθέτει περίπου 20 κεντρικούς
εξυπηρετητές, όπου τρέχουν πάνω από 50 διοικητικές, οικονομικές και τεχνικές εφαρμογές και
περίπου 400 θέσεις εργασίας με συνδεδεμένους υπολογιστές.
Χιλιάδες πατρινοί υποβάλουν αιτήματα μέσω του sensecity για θέματα της γειτονιάς τους και
μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου για περίπου 70 πιστοποιητικά και βεβαιώσεις και
εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες του Δήμου.Προστίθενται νέα αιτήματα στην ιστοσελίδα,
για απομακρυσμένη εξυπηρέτηση και αναβαθμίζεται το sensecity για αμφίδρομη ενημέρωση
των δημοτών σε θέματα της γειτονιάς τους ή γενικότερα.

Πρωταρχικό απαιτούμενο για την επίλυση του κυκλοφοριακού είναι η δημιουργία ενός
δημόσιου συστήματος συνδυασμένων αστικών συγκοινωνιών, που να καλύπτει όλο το δήμο
της Πάτρας με επάρκεια και πολύ φθηνό εισιτήριο και δωρεάν σε ειδικές ομάδες πληθυσμού,
υπογειοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής και ποδηλατοδρόμο, στα οποίο θα λειτουργούν
επικουρικά τα ψηφιακά συστήματα πληροφόρησης, δωρεάν περιορισμένης παρόδιας
στάθμευσης κλπ. Όμως, η ΕΕ και οι κυβερνήσεις προωθούν την απελευθέρωση των
συγκοινωνιών, πεδίο επενδύσεων και κερδοφορίας επιχειρηματικών ομίλων, που θα
πληρώσει ο λαός. Διεκδικούμε αγωνιστικά το δημόσιο σύστημα αστικών μετακινήσεων στην
τρίτη πόλη της χώρας.
Ψηφιακά συστήματα για την προστασία των περιαστικών δασών (Δασύλλιο, Γηροκομειό και
Κεφαλόβρυσο) συνδέονται με την διεκδίκηση χρηματοδότησης και μόνιμου προσωπικού για
την σχεδιασμένη ανάπλαση και προληπτική προστασία του δάσους.
Αποτελεί μοναδική καινοτομία η αντικατάσταση των λαμπτήρων με LED σε όλα τα σχολεία της
Πάτρας και τον οδοφωτισμό από τους εργαζόμενους του δήμου,ενώ σε άλλους μεγάλους
Δήμους γίνεται με εργολάβους. Οι ψηφιακές εφαρμογές είναι συμπληρωματικές για τον
έλεγχο και των εγκαταστάσεων αυτών.
Έχει γίνει η ψηφιοποίηση των σπάνιων και πολύτιμων τεκμηρίων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης
και υλοποιείταιη ηλεκτρονική διαχείριση των βιβλίων και άλλων υλικών, που θα επεκταθεί.
Αυτός ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας είναι μέρος της ανακαίνισης και αναβάθμισης της
Δημοτικής Βιβλιοθήκης, που έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση, ώστε να αποκτήσει η Πάτρα
βιβλιοθήκη αντάξια της τρίτης πόλης της χώρας.
Δεν θα ήταν αρκετό και χρήσιμο το σύστημα για Ηλεκτρονική Διαχείριση του Στόλου
Οχημάτων και Δακτυλίων Καυσίμου, αν δεν είχε συνδυαστεί με τον εκσυγχρονισμό του στόλου
με οχήματα και μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας, χαμηλής κατανάλωσης και περιβαλλοντικής
ρύπανσης,για την ελάφρυνση της χειρωνακτικής εργασίας.
Τα ίδια ισχύουν για τον Τηλεέλεγχο και Τηλεχειρισμό του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑΠ, που
συνδυάζεται με την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης σε περιοχές που παρουσιάζονται
διαρροές καιμε τα νέα έργα δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.
Δώσαμε μάχη για να μην εξαθλιωθεί ο λαός και να υπερασπιστεί τα δίκαια του. Ο Κοινωνικός
Οργανισμός έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο βοήθειας για συμπολίτες, που έχουν ανάγκη,
κατασκηνώσεις, βρεφονηπιακούς σταθμούς. Για την αποτελεσματική διαχείριση των
πολλαπλών δράσεων αναπτύχθηκε με εργαστήριο του Πανεπιστημίου Πατρών το ψηφιακό
σύστημα SafeAmea και θα προστεθεί πλατφόρμα διαχείρισης ευπαθών ομάδων και παιδικών
σταθμών.
Είναι απαραίτητα σήμερα τα «έξυπνα» συστήματα ασφάλειας και διαχείρισης της λειτουργίας
και των εγκαταστάσεων στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο, όπως και ηΨηφιακή Πλατφόρμα
Διαχείρισης κλειστών και ανοικτών χώρων άθλησης, γιατί έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμός
των αθλουμένων και των αθλητικών διοργανώσεων. Με συστηματική, επίμονη εργασία,
ανακαινίστηκαν και εξοπλίστηκαν δεκάδες αθλητικοί χώροι που ήταν εγκαταλελειμμένοι και
καθημερινά αθλούνται είτε ατομικά είτε συλλογικά δωρεάν χιλιάδες πατρινοί. Πέραν αυτού,
στοΠαμπελοποννησιακό φιλοξενούνται διεθνείς (UEFA), πανελλήνιοι και τοπικοί αγώνες.

Το Κέντρο Διαλειτουργικότηταςκαι Ψηφιακών Εφαρμογών θα συμβάλει στην οργάνωση, την
βελτιωμένη αξιοπιστία, την ενίσχυση αποφάσεων στις υπηρεσίες του Δήμου και την ευελιξία
στην υιοθέτηση τεχνολογίας από τις δημοτικές υπηρεσίες, με θετικό αντίκτυπο στην
καθημερινότητα των πολιτών.
Για να λειτουργήσουν και να συντηρούνται όλα τα ψηφιακά συστήματα του Δήμου,
εμπλέκονται όλες οι υπηρεσίες του Δήμου, όμως απαιτείται η πρόσληψη εξειδικευμένου
επιστημονικού προσωπικού και χρηματοδότηση για ανταλλακτικά και αναβάθμιση των
συστημάτων.
Μαζί με το λαό θα οργανώσουμε την αγωνιστική διεκδίκηση, για να μην παραδοθούν στους
επιχειρηματικούς ομίλους, σε μια εισπρακτική λογική και να μην πέσουν τα βάρη του κόστους
της συντήρησης των ψηφιακών και άλλων συστημάτων στους δημότες.
Για όλους αυτούς τους λόγους, είναι αναγκαία η επανεκλογή της Δημοτικής Αρχής της Πάτρας,
με Δήμαρχο τον Κώστα Πελετίδη, καθώς και η ενίσχυση των δυνάμεων της Λαϊκής
Συσπείρωσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με επικεφαλής τον Σωτήρη Παρίση, που θα
αποτελέσουν σύμμαχο σε κάθε αγωνιστική διεκδίκηση της Δημοτικής Αρχής και του
πατραϊκού λαού.

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

πρωτοσέλιδα