Πάτρα: Συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

22.11.2020 / 12:46
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
dimarxeio_Patras-1

Συνεδριάζει μέσω Τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020  εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. που θα πραγματοποιηθεί την 24η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 το πρωί.

 • 1) Έγκριση του από 13-11-2020 πρακτικού του Γνωμοδοτικού Οργάνου του Συνοπτικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ζωοτροφών για την σίτιση αδέσποτων ζώων συντροφιάς» συνολικού προϋπολογισμού 32.488,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%), CPV:15713000-9 και 2) Κατακύρωση του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος  – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση 1ου πρακτικού του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα – κατασκευή συρματοκιβωτίων και τοίχων αντιστήριξης» (Προσωρινός μειοδότης) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Α) Έγκριση του από 05-11-2020 Πρωτοκόλλου αντικατάστασης υλικών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, β) Απόφαση να χορηγηθεί στον προμηθευτή «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΕ» προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών, με την προϋπόθεση να κατατεθεί εκ των προτέρων η απαιτούμενη από το νόμο χρηματική εγγύηση, προκειμένου να αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν, με υλικά που θα πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθ. 19437-28/05/2020 Σύμβασης (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης, ειδών γραφείου, φωτοαντιγραφικού χαρτιού, φακέλων αλληλογραφίας και αναλώσιμων (μελάνια-τύμπανα) για εκτυπωτές-πολυμηχανήματα για τις ανάγκες του Δήμου Πατρέων» CPV:30192700-8, 30192000-1, 30197643-5, 30199710-0, 30192110-5, 30125000-1, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 499.913,49 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου, Χ. Θεοδωρόπουλος  – Αρμ. Δ/ντές)
 • Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΤΣΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΘΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Έργα Υποδομής Κινητών Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Συγκρότηση Επιτροπής διερευνήσεως τιμών της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Απαλλαγή του Προέδρου της Κοινότητας Καμινίων, κ. Ιωάννη Πανίτσα, από υπόλογο παγίας προκαταβολής έτους 2020 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου Δημοτικού υπαλλήλου για πληρωμή τελών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Διαγραφή οφειλής (Αντωνάτος Κωνσταντίνος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Μισύρης Χρήστος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Τσιώνη Κωνσταντίνα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα