Πάτρα: Φωτιά σε οικοπεδικό χώρο στη Βορείου Ηπείρου

16.05.2021 / 11:37
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
ÁÑÃÏÓ- ÖùôéÜ åêäçëþèçêå áðü Üãíùóôç ìÝ÷ñé óôéãìÞò áéôßá óå õðüãåéï êáôáóôÞìáôïò êáëëõíôéêþí óôï êÝíôñï ôïõ ¶ñãïò.Óôï óçìåßï ãéá ôçí êáôÜóâåóç Ýöôáóáí Üìåóá 5 ï÷Þìáôá êáé 15 Üíäñåò ôçò ÐõñïóâåóôéêÞò Õðçñåóßáò .
Åãêáßñùò áðïìáêñýíèçêáí ðåëÜôåò  êáé åñãáæüìåíïé ÷ùñßò íá êéíäõíÝøåé êáíåßò.
ÆçìéÝò õðÝóôç ìïíü ôï õðüãåéï ôïõ êáôáóôÞìáôïò. (Eurokinissi-ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ ÂÁÓÉËÇÓ)

Φωτιά σημειώθηκε σε οικοπεδικό χώρο στη Βορείου Ηπείρου στην Πάτρα, το πρωί της Κυριακής.

Στο σημείο έσπευσαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα οι οποίοι έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά, αποτρέποντας τον περαιτέρω κίνδυνο δεδομένου ότι το συμβάν εκδηλώθηκε στον αστικό ιστό.

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα