Πάτρα: 100 χιλιάδες επισκέπτες στο καρναβάλι του 1967

27.02.2023 / 19:40
patrino-karnavali_-3-

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΑΝΗΣ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

Το Καρναβάλι της Πάτρας του 1967 είναι ένα από τα καλύτερα της δεκαετίας. Ο καιρός είναι ανοιξιάτικος, οι επισκέπτες καταφθάνουν κατά χιλιάδες και τα άρματα προκαλούν ενθουσιασμό.

Ο «Νεολόγος» των Πατρών στο φύλλο της Τετάρτης 15 Μαρτίου 1967 φιλοξενεί στην πρώτη του σελίδα ρεπορτάζ από τον απόηχο του Πατρινού Καρναβαλιού υπό τον τίτλο: «Απόλυτον ειτυχίαν εσημείωσαν αι αποκρηάτικαι εκδηλώσεις – Αφίκοντο 100 χιλιάδας επισκέπται». Μάλιστα, η εφημερίδα δημοσιεύει και φωτογραφίες από την παρέλαση της Κυριακής, η οποία εκείνη την περίοδο περιελάμβανε τα άρματα και οχήματα στα οποία επέβαιναν καρναβαλιστές.

Όπως γράφει ο συντάκτης του «Νεολόγου» των Πατρών: «Υπό καιρόν, κατά κυριολεξίαν, ανοιξιάτικον (ούτε ένα συννεφάκι εις τον ουρανόν), υπό όργιον χρωμάτων (στολισμός της πόλεως, αφίσσες εις τους τοίχους, «βροχή» κομφετί και σερπαντίνων, φούσκες, κ.ά) και πανδαιμόνιον θορύβων (καραμούζες, ροκάνες, μουσικές, σκάστρες κτλ) διεξήχθησαν την παρελθουύσαν Κυριακήν αι τελευταίαι εκδηλώσεις του Καρναβαλιού, που τας παρηκολούθησαν εκατοντάδες χιλιάδων συμπολιτών και ξένων. Πολλοί από τους τελευταίους είχον αφιχθή από τας εσχατιάς της χώρας όπως, άλλωστε, προέκυπτεν από τας πινακίδας των τροχοφόρων, με τα οποία μετακινήθησαν και από τας σνδείξεις των εκδρομικών κ.ά. ομίλων που ανεγράφοντο εις πούλμαν, λεωφορεία, κ.λ.π.

Ιδιαίτερον χαρακτηριστικόν του εφετεινού καρναβαλιού ήτο η μέγιστη συρροή ξένων ολίγας μόνον ώρας προ της ενάρξεως της μεγάλης καρναβαλικής παρελάσεως. Αυτό οπωσδήποτε, έχει σχέσιν και με την έλλειψιν επαρκούς αριθμού ξενοδοχειακών κλινών και με την συμφόρησιν που εδημιουργήθη εις την μεγάλην οδικήν αρτηρίαν Αθηνών – Πατρών με τας ατελευτήτους φάλαγγας των τροχοφόρων, που εκινούντο προς την πόλιν μας.»

Όπως προκύπτει από την περιγραφή της εποχής αν και έχουν περάσει 56 χρόνια από τότε, η κατάσταση με τους επισκέπτες της τελευταίας στιγμής, την πληρότητα των καταλυμάτων, αλλά και με το κέφι των καρναβαλιστών λίγο – πολύ παραμένει η ίδια.

Τα καρναβαλικά οχήματα

Στο ίδιο φύλλο του «Νεολόγου» των Πατρών γίνεται αναλυτική περιγραφή και της παρέλασης, η οποία όπως γράψαμε ήταν αυτοκινούμενη. Όπως αναφέρει η εφημερίδα: «Το τελευταίον μέρος των αποκρηάτικων εκδηλώσεων ήρχισε με παρέλασιν ανά τας κεντρικάς οδούς της πόλεως των μουσικών που επαιάνιζον εύθυμους σκοπούς. Την ίδιαν ώρα, εις την πλατείαν Ομονοίας ελάμβανον θέσιν διάφορα κωμικά «οχήματα» τα οποία και εμετέσχον εν συνεχεία του σχετικού διαγωνισμού, που είχαν ως τέρμα τον χώρον προ του παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού. Τα οχήματα, η εμφάνισις των οποίων προεκάλει τον γέλωτα, διήλθον τας οδούς Γούναρη, Κορίνθου, το άνω μέρος της πλατείας Γεωργίου Α’, την Μαιζώνος, την Ερμού και την Όθωνος – Αμαλίας. Οι επιβαίνοντες των οχημάτων αυτών τα έσπρωχναν όταν «κόλλαγαν» εχρησιμοποιούσαν «φυσερά» και μανιβέλες, η όλη δε αμφίεσις των έδινε πρόσθετες νότες ευθυμίας ει την γενικωτέραν ατμόσαιραν της χαράς». Όπως προκύπτει από την περιγραφή του συντάκτη αλλά και από τις φωτογραφίες που δημοσιεύει η εφημερίδα, τα αυτοκίνητα των καρναβαλιστών με τα οποία παρέλασαν ήταν παλαιάς τεχνολογίας, αντίκες θα τα χαρακτηρίζαμε, και για αυτό ξέμεναν στο δρόμο.

Η παρέλαση

Όσον αφορά την καρναβαλική παρέλαση την αποκριά του 1967, ο «Νεολόγος» των Πατρών την περιγράφει με τα εξής: «Η μεγάλη καρναβαλική παρέλασις ήρχισε περί την 4ην μ.μ. και διήλθεν από οδούς όπου έγινε πραγματική «μάχη» προς εξασφάλισιν θέσεως και απόλαυσιν του θεάματος, από τας εκατοντάδας των χιλιάδων των θεατών. Ανάλογος κατάστασις επεκράτει εις τα παράθυρα και τους εξώστας (ακόμη δε και ταράτσες) οικιών και πολυκατοικιών, προ των οποίων διήλθεν η πομπή. Άλλο, αμέτρητον, πλήθος είχε συγκεντρωθή εις την πλατείαν Γεωργίου Α’, ακόμη και τα συντριβάνια της οποίας εγνώρισαν το βάρος πολλών που ενερριχήθησαν δια να μην χάσουν το θέαμα. Προηγουμένης της δημοτικής μουσικής, που επαιάνιζεν επίκαιρους εύθυμους σκοπούς, παρήλασαν 15 μασκαράτται και 13 άρματα, 6 ακόμη φιλαρμονικαί, τα τρία «καλύτερα» εκ των μετασχόντων του πρωϊνού διαγωνισμού «κωμικά οχήματα», διαφημιστικά άρματα (διαφόρων επιχειρήσεων), πολλοί όμιλοι μετημφιεσμένων και οχήματα από τα οποία έγινεν ο σοκολατοπόλεμος».

Τα καρναβαλικά άρμα

Από το ρεπορτάζ του «Νεολόγο» των Πατρών έχουμε και αναλυτική περιγραφή των αρμάτων που παρέλασαν εκείνο το καρναβάλι, το οποίο ήταν το τελευταίο χωρίς λογοκρισία, μιας και μετά από λίγο, την 21 Απριλίου του 1967, η Χούντα επέβαλε αυστηρή λογοκρισία στους πάντες, συμπεριλαμβανομένου και του Πατρινού Καρναβαλιού. Όπως γράφει η εφημερίδα για τα άρματα:

«Συγκεκριμένως παρήλασαν τα εξής άρματα: Ο προπομπός του Καρναβάλου (συνοδευόμενος από κουστωδίαν), ο Καρνάβαλος (περισσότερον «πλούσιος» εφέτος και πλέον εντυπωσιακός), η «Βασίλισσα της Αποκρηάς» (θαυμάσιον εις έμπνευσιν»), «Συγκοινωνίαι» (οι άνθρωποι είχαν γίνει… σαρδέλλες), «Καφετζού» (που προέλεγε τας εξελίξεις δια τα ζητήματα της πόλεως…), «Ελληνικός κινηματογράφος» (που εσατίριζε την κακήν ποιότητα ωρισμένων ελληνικών ταινιών), «Οικόπεδα εντός σχεδίου» (τόσον κοντά προς την πόλιν, ώστε εχρειάζετο ελικόπτερον δια να φθάση κανείς μέχρις αυτών, εκτός αν ήτο πελεκάνος – και το ελικόπτερον και το πουλί παρίσταντο εις το άρμα), «Ρίον – Αντίρριον» (που εσατίριζε τα σχέδια δια την σύνδεσιν του θαλασσίου στενού με γέφυραν – η οποία ήταν ένα συρματόσχοινο που ετραβούσε δύο υπομονητικά τετράποδα), «Πουλί οδηγός», «Γερανός της Τροχαίας» (προηγείτο ένα μεγάλο αστυνομικό… καπέλλο που εκάλυπτε το όχημα που έσυρε το άρμα), το θαυμάσιον άνθινον άρμα «Άνοιξις» (που εντυπωσίασεν όλους), το επίσης ωραίον άνθινον άρμα «Κύκνος», «Η Χιονάτη και οι 7 νάνοι και οι «Τουρίσται», το έξοχον πάλιν άρμα «Αρχαϊκή παράστασις», «Το σκάκι» και «Οι 45 Γιάννηδες» (μια ζυγαριά κι ένας κόκκορας κλπ).

Επίσης, όπως πληροφορούμαστε από το ρεπορτάζ, παρέλασαν μασκαράτες αλλά και μπάντες από τα Καλάβρυτα, τη Γαστούνη, το Αίγιο, την Ιτέα, το Αγρίνιο και η μπαντίνα της Πάτρας με τα μέλη της μεταμφιεσμένα σε Μεξικανούς.

Η παρέλαση κατέληξε στην πλατεία Αγίου Γεωργίου και στις 8 το ίδιο βράδυ, τα άρματα ξανά βγήκαν στους δρόμους, αυτή τη φορά φωταγωγημένα, για να καταλήξουν στην πλατεία Τριών Συμμάχων, όπου η γιορτή ολοκληρώθηκε με τη ρίψη πυροτεχνημάτων.

*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Νεολόγος

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

πρωτοσέλιδα