Πάτρα: ∆ιαγωνισµός για το masterplan για τα αντιπληµµυρικά

29.11.2023 / 7:19
ka-71-1

Έπειτα από τα επαναλαµβανόµενα πληµµυρικάφαινόµενα σε διάφορα σηµεία τηςΠάτρας, κυρίως, λόγω της αδυναµίας του υφιστάµενου δικτύου να απορροφήσει τον όγκο των οµβρίων υδάτων, η ∆ΕΥΑΠ προχωρά στην επαναπροκήρυξη του διαγωνισµού για την «Εκπόνηση γενικού στρατηγικού σχεδίου (Master Plan) διαχείρισης οµβρίων υδάτων και αντιπληµµυρικών έργων περιοχής ∆ήµου Πατρέων», εκτιµώµενης αξίας 396.180,75 € πλέον ΦΠΑ. Σκοπός είναι να πραγµατοποιηθούν µελετητικές εργασίες προκειµένου να συνταχθεί ένα Γενικό Στρατηγικό Σχέδιο (MasterPlan) για την ολοκληρωµένη αντιµετώπιση των πληµµυρικών προβληµάτων και γενικά της διαχείρισης των οµβρίων υδάτων, ώστε να καθοριστούν τα αναγκαία βασικά στοιχεία και προτάσεις για την ιεραρχηµένη υλοποίηση του Σχεδιασµού Έργων Αποχέτευσης Οµβρίων εντός της Ευρύτερης περιοχής της πόλεως Πατρών, εντός αστικών, ηµιαστικών και εκτός σχεδίου περιοχών, ανά υπολεκάνη απορροής, σε συνδυασµό µε τα συµπεράσµατα καιτα προτεινόµενα µέτρα του «Σχεδίου∆ιαχείρισης κινδύνωνπληµµύρας». Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών έχει οριστεί η 14η ∆εκεµβρίου.

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

πρωτοσέλιδα