Πανελλαδικές εξετάσεις 2021: Από φέτος οι βάσεις εισαγωγής

16.12.2020 / 18:20
fdc80e49667c7ce8c10c4aa4662e831e

Με γρήγορους ρυθμούς προχωρά το υπουργείο Παιδείας, προκειμένου οι προτάσεις που έγιναν γνωστές χθες, Τρίτη, στους πρυτάνεις να πάρουν τη μορφή νομοθετικής ρύθμισης.

Στόχος του υπουργείου είναι να εφαρμοστούν οι αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από τη φετινή χρονιά  και γι’ αυτό πιθανότατα στις αρχές του 2021 θα υπάρξει η τελική ρύθμιση που θα αφορά στις βάσεις εισαγωγής και τα μηχανογραφικά.

Για το υπουργείο δεν υφίσταται θέμα αλλαγής στον τρόπο διεξαγωγής των Πανελλαδικών, γι’ αυτό και θεωρείται ότι οι φετινοί υποψήφιοι δεν θα αιφνιδιαστούν. «Οι υποψήφιοι θα δώσουν τα ίδια μαθήματα, θα έχουν την ίδια ύλη. Δεν αλλάζει κάτι σε αυτά», τόνισε σχετικά ο υφυπουργός Παιδείας, Βασίλης Διγαλάκης, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στην ΕΡΤ. «Δεν επηρεάζονται οι φετινοί υποψήφιοι», ανέφερε.

Βάση εισαγωγής που θα ορίζεται από το κάθε πανεπιστημιακό τμήμα και θα συνδέεται με τον μέσο όρο των επιδόσεων των υποψηφίων ανά επιστημονικό πεδίο και συμπλήρωση μηχανογραφικού σε δύο φάσεις με περιορισμένες επιλογές, αλλά και «δεύτερες ευκαιρίες», περιλαμβάνει το σχέδιο του υπουργείου Παιδείας.

Επιθυμία της πολιτικής ηγεσίας είναι να εφαρμοστεί ο σχεδιασμός του, που παρουσιάστηκε χθες στους πρυτάνεις, όσο το δυνατόν συντομότερα, ώστε να αποφύγει για να αντιμετωπίσει ξανά το θλιβερό φαινόμενο της εισαγωγής στα πανεπιστήμια με λευκή κόλλα. Παράλληλα, ικανοποιείται και ένα πάγιο αίτημα των πρυτάνεων για αναβάθμιση των σπουδών και εμπλοκή τους στην επιλογή των φοιτητών τους. Από την πλευρά των υποψηφίων, το υπουργείο Παιδείας φέρνει περιορισμούς στον αριθμό των επιλογών, με στόχο να ωθήσει, όπως σημειώνει, τους εφήβους σε πιο συνειδητές επιλογές, ενώ για πρώτη φορά σχεδιάζεται και δεύτερη φάση συμπλήρωσης μηχανογραφικού για όσους έμειναν εκτός της πρώτης φάσης.

Ποιες είναι οι δύο βασικές αλλαγές που προτείνει το υπουργείο Παιδείας για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:

Βάση εισαγωγής

Θεσμοθετείται ελάχιστη βάση εισαγωγής για κάθε πανεπιστημιακό τμήμα. Με δεδομένες τις στρεβλώσεις του παρελθόντος, αλλά και τις ιδιαιτερότητες του ακαδημαϊκού χάρτη, το υπουργείο Παιδείας έχει εγκαταλείψει την ιδέα ενός «απόλυτου αριθμού» και προκρίνει την ευελιξία στη διαμόρφωση της βάσης, ώστε να μην είναι οριζόντια για όλα τα τμήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η βάση εισαγωγής θα ανακοινώνεται πριν από τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, ώστε να γνωρίζουν οι υποψήφιοι ποιες σχολές μπορούν να δηλώσουν.

Ο μέσος όρος επίδοσης των υποψηφίων ανά επιστημονικό πεδίο στις πανελλαδικές εξετάσεις θα λειτουργήσει ως «πυξίδα» για τη διαμόρφωση της βάσης εισαγωγής σε κάθε «πανεπιστημιακό τμήμα».

Για παράδειγμα, στο 3ο Επιστημονικό πεδίο, των Επιστημών Υγείας, ο μέσος όρος των υποψηφίων μπορεί να κυμαίνεται στα 13.000 μόρια. Η βάση αυτή δεν θα είναι απόλυτη για το κάθε τμήμα. Η Ιατρική Αθήνας για παράδειγμα μπορεί να ανεβάσει τον πήχυ «εισαγωγής», ορίζοντας υψηλότερη βάση.

Στο ίδιο επιστημονικό πεδίο, όμως, υπάρχει και το τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού στην Καρδίτσα. Το εν λόγω τμήμα, που αποτελεί μετεξέλιξη τμήματος ΤΕΙ, παρουσιάζει μεγάλη απορροφητικότητα των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας και το περιεχόμενο των σπουδών του δεν επιβάλλει απαραίτητα υψηλές επιδόσεις από τους υποψηφίους για την ολοκλήρωση της φοίτησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα δίνεται η δυνατότητα η βάση εισαγωγής να είναι χαμηλότερη από τα 13.000 μόρια, όπως αναφέρουμε παραπάνω.

Στόχος του υπουργείου είναι να αφήσει το τμήμα να διαμορφώσει μόνο του το προφίλ των φοιτητών που επιθυμεί να εκπαιδεύσει.

Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Παιδείας, μια οριζόντια βάση εισαγωγής θα οδηγούσε σε στρεβλώσεις, όπως ευκολότερα θέματα στις πανελλαδικές εξετάσεις, επιεική βαθμολόγηση, αλλά και συσσώρευση της πλειονότητας των υποψηφίων στις βαθμολογίες 10-12. Με το παραπάνω σχέδιο, τα ΑΕΙ θα εξασφαλίζουν με δική τους επιλογή το επίπεδο των φοιτητών τους και θα έχουν ενεργό συμμετοχή στη διαμόρφωση του αριθμού εισακτέων.

Με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, περιορίζεται και το φαινόμενο χαμηλών βάσεων εισαγωγής σε αρκετά τμήματα. Τα τελευταία χρόνια, με την εκρηκτική αύξηση του αριθμού εισακτέων, πολλά πανεπιστημιακά τμήματα εμφάνισαν χαμηλή βάση εισαγωγής (ακόμα και 3.000-4.000 μόρια) λόγω του τελευταίου εισαχθέντος, παρότι οι βαθμοί των πρώτων ήταν ιδιαίτερα υψηλοί. Με τον ορισμό βάσης εισαγωγής, το συγκεκριμένο φαινόμενο περιορίζεται. Το τμήμα επιλέγει μόνο, βάσει της εμπειρίας και των προηγούμενων ετών, τη βάση εισαγωγής και περιορίζει την ανομοιογένεια φοιτητών πολλών ταχυτήτων (εισακτέοι με υψηλούς βαθμούς και εισακτέοι με πολύ χαμηλούς βαθμούς) εντός του ίδιου αμφιθεάτρου.

Πρακτικά, με το παραπάνω σχεδιασμό, εκτός του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων βγαίνουν οι υποψήφιοι με πολύ χαμηλούς βαθμούς, χωρίς όμως να αποκλείεται ένα σημαντικό ποσοστό υποψηφίων, όπως στην περίπτωση μιας οριζόντιας βάσης εισαγωγής.

Σκοπός του υπουργείου Παιδείας είναι, όπως αναφέρεται και σε σχετική ανακοίνωση:

– Διασφάλιση των ακαδημαϊκών προϋποθέσεων της επιτυχούς φοίτησης και της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών.

– Ενίσχυση της αυτονομίας των ΑΕΙ και της δυνατότητας κάθε τμήματος να διαμορφώσει το ακαδημαϊκό του προφίλ – για πρώτη φορά προβλέπεται αποφασιστικός ρόλος των ΑΕΙ στην εισαγωγή των φοιτητών.

– Θωράκιση του κύρους των πανεπιστημιακών σπουδών.

– Θωράκιση της βάσης εισαγωγής από την ευκολία ή δυσκολία των θεμάτων.

– Μείωση του ποσοστού μη ολοκλήρωσης των σπουδών, που σήμερα πλησιάζει το 30% του συνόλου.

ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ

Σε δύο φάσεις η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου

Περιορισμένο αριθμό επιλογών με στόχο τη συνειδητοποιημένη συμπλήρωση του μηχανογραφικού φέρνει το υπουργείο Παιδείας. Ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί ποιο θα είναι το όριο (μέχρι πρότινος ο υποψήφιος μπορούσε να δηλώσει ακόμα και το σύνολο των σχολών του επιστημονικού πεδίου στο οποίο υπάγεται), το οποίο θα δεσμεύει τους υποψηφίους. «Η ενθάρρυνση των συνειδητών επιλογών στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, η μείωση του αριθμού επιτυχόντων σε σχολή “τυχαίας” επιλογής, η αναβάθμιση της ποιότητας των σπουδών με συμμετοχή φοιτητών που επιλέγουν στοχευμένα τα εν λόγω τμήματα, η μείωση της ανάγκης μετεγγραφών» είναι ο στόχος της πολιτικής ηγεσίας.

Μετά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού ανακοινώνονται οι νέες βάσεις εισαγωγής όπως θα διαμορφωθούν από το νέο σύστημα, και στη συνέχεια ξεκινάει δεύτερος γύρος συμπλήρωσης μηχανογραφικού.

Σε αυτόν θα συμμετέχουν όσοι έμειναν εκτός της πρώτης φάσης. Οι υποψήφιοι, βάσει των επιδόσεών τους και βάσει της βάσης εισαγωγής που έχει οριστεί από τα πανεπιστημιακά τμήματα, θα προχωρήσουν σε νέα συμπλήρωση μηχανογραφικού για την ένταξή τους σε σχολές, εφόσον όμως υπάρχουν κενές θέσεις σε αυτές.

Η πολιτική ηγεσία υποστηρίζει ότι μέχρι πρότινος έχει καταγραφεί σειρά παθογενειών όσον αφορά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Λόγω χαμηλών επιδόσεων, ο υποψήφιος συμπληρώνει ακόμα και 100 επιλογές, εισάγεται σε μία σχολή που δεν είναι της επιλογής του και στη συνέχεια την εγκαταλείπει και δεν ολοκληρώνει τις σπουδές του.

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα