Παν. Αντωνακόπουλος: «Πολλές και σημαντικές οι θετικές επιπτώσεις από τη συμμετοχή του Δήμου μας σε Αναπτυξιακό Οργανισμό»

07.07.2021 / 14:14
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
2 (15)

Το τριήμερο Επιστημονικό Συνέδριο: «Αναπτυξιακή Χρηματοδοτική Πολιτική και
Δημοσιονομικός Έλεγχος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» διοργανώθηκε από την
Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»,
τον Φορέα Επιμόρφωσης Στελεχών της Αυτοδιοίκησης International Forum Training
& Consulting και τον Δήμο Κορινθίων. Πραγματοποιήθηκε στην Κόρινθο, κι
επιπρόσθετα, αποτέλεσε τη 2η Ετήσια Συνάντηση Προϊσταμένων Οικονομικών
Υπηρεσιών των 332 Δήμων της χώρας.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν ως ομιλητές και συντονιστές, αιρετοί και τεχνοκράτες
(Δήμαρχοι, Γενικοί Γραμματείς Δήμων & Εκτελεστικοί Γραμματείς Περιφερειών,
Αντιδήμαρχοι, Μέλη Δημοτικών Συμβουλίων, Επιστημονικοί και Ειδικοί Σύμβουλοι
και Συνεργάτες ΟΤΑ), υπηρεσιακά στελέχη της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού,
καθώς και στελέχη Υπουργείων με συναφείς αρμοδιότητες με τους ΟΤΑ.

 • Από πλευράς Δήμου Πύργου, ο Δήμαρχος Παναγιώτης Αντωνακόπουλος μετείχε κι
  ως ομιλητής στο Θεματικό Εργαστήριο με αντικείμενο τη «Διοικητική Στήριξη και
  Προγραμματική Σύμβαση με Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΤΑ», αναπτύσσοντας το
  θέμα «Στρατηγική Συνεργασία Δήμων για την Υποστήριξη Κοινών Προγραμμάτων
  και Έργων με Αναπτυξιακό Οργανισμό: Η Εταιρικότητα του Δήμου Πύργου με τον
  Δήμο Φυλής».
  Όπως επεσήμανε μεταξύ άλλων: «Στη δεκαετία που πλέον διανύουμε, το ζητούμενο
  είναι η τοποθέτηση της ελληνικής οικονομίας στον νέο παγκόσμιο οικονομικό χάρτη
  με αξιοποίηση των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων. Για να μπορέσει επομένως να
  γίνει ανταγωνιστική στον νέο διεθνή καταμερισμό εργασίας και πλούτου και να
  καλύψει το χαμένο έδαφος, απαιτούνται υψηλοί ρυθμοί συσσώρευσης υλικού και
  ανθρώπινου κεφαλαίου και ταχεία ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στα
  συστήματα παραγωγής και οργάνωσης. αναζητώντας τις καλύτερες δυνατές
  απαντήσεις για τις προκλήσεις και ανάγκες της εποχής, αντλώντας από την εμπειρία
  και τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται. Με τον πρόσφατο Νόμο 4674/2020 (ΦΕΚ
  53 Α΄/ 11.03.2020) εισάγονται στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Οργανισμών
  Τοπικής Αυτοδιοίκησης μια σειρά από καινοτόμες ρυθμίσεις, οι οποίες θεραπεύουν
  χρόνια προβλήματα διοικητικών δυσλειτουργιών των Δήμων και των Περιφερειών,
  ως ένα πρώτο σύνολο τεχνικών εργαλείων. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η
  σύσταση Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως νομικά πρόσωπα
  ιδιωτικού δικαίου ειδικού σκοπού, τα οποία λειτουργούν υπέρ του δημοσίου

συμφέροντος, υπό τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας. Η επιλογή αυτή αντιδιαστέλλει
τα νέα νομικά πρόσωπα από τις υφιστάμενες Αναπτυξιακές Εταιρείες, οι οποίες
αποτελούν επιχειρήσεις ΟΤΑ, έχουσες περιορισμένο σκοπό σύστασης και
αρμοδιότητες.
Τα νέα αυτά νομικά πρόσωπα φιλοδοξούν να αποτελέσουν κεντρικούς μοχλούς
ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών, να δημιουργήσουν ισχυρή προστιθέμενη αξία και
να αποτελέσουν εταίρους στη συνεργατική εκτέλεση, από κοινού με τους ΟΤΑ, της
δημοτικής πολιτικής, υποστηρίζοντας την άσκηση πληθώρας αυτοδιοικητικών
αρμοδιοτήτων.
Πρόσφατα ο Δήμος Πύργου προχώρησε στην απόφαση έγκρισης συμμετοχής του
Δήμου στον Αναπτυξιακό Οργανισμό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία
«ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ Α.Ε. ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ ΜΑΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και διακριτικό
τίτλο «ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.».
Η συμμετοχή του Δήμου μας στον Οργανισμό, μας διασφαλίζει συγκεκριμένες
θετικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες ως μετόχου. Αρχικά, θα αποτελέσει
αναπτυξιακό βραχίονα του Δήμου Πύργου και των υπηρεσιών του, καθώς μέσω των
προγραμμάτων που θα διαχειρίζεται και των δράσεων που θα επιτελεί θα επιτυγχάνει
το θεσμικό και αναπτυξιακό του σκοπό. Επίσης, μέσα από την τεχνογνωσία που θα
διαθέτει, θα είναι σε θέση να παρέχει τεχνική υποστήριξη στις διευθύνσεις του δήμου
τόσο σε μελετητικό όσο και σε εκτελεστικό επίπεδο.
Έχει παρατηρηθεί ότι σημαντικά αναπτυξιακά έργα τελματώνουν για χρόνια στα
γρανάζια της γραφειοκρατίας, στο βεβαρυμμένο με πολλές αγκυλώσεις και
γραφειοκρατικές αδράνειες Ελληνικό σύστημα. Η συμμετοχή ήδη πάρα πολλών
Δήμων, στην προκειμένη περίπτωση και του δικού μας, σε έναν ενιαίο Αναπτυξιακό
Οργανισμό θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο νέο επίπεδο σύνδεσης και
υποβοήθησης του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, με την συνεργασία τους να
αποφέρει σχεδιασμό, προαγωγή, ωρίμανση και υλοποίηση αναπτυξιακών δράσεων
υπό την μορφή επενδυτικών έργων».

 • Να σημειωθεί κι ότι στο ίδιο Θεματικό Εργαστήριο με τον Δήμαρχο Πύργου, ήταν
  ομιλητές κι οι Ευθύμιος Καραΐσκος – Δήμαρχος Λαμίας, Ιωάννης Σέγκος – Δήμαρχος
  Χερσονήσου, Ευάγγελος Μπουρνούς – Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου, Γεώργιος
  Μαχειμάρης – Δήμαρχος Βορείου Κέρκυρας, Αθανασία Στιβακτή – Δήμαρχος
  Αμφίκλειας-Ελάτειας, Δρ. Αναστάσιος Γκιολής – Αντιπεριφερειάρχης Π. Ε.
  Κορινθίας, Μαρία Κακαλή – Δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου, με τους οποίους
  πραγματοποίησε και συνομιλίες με ευρύτερη ανταλλαγή απόψεων γύρω από
  αυτοδιοικητικά θέματα.

Η αξιοποίηση χρηματοδοτικών δυνατοτήτων και η «Έξυπνη Πόλη»

Παρών και ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Πύργου Γιάννης Βαρελάς, που μεταξύ
άλλων είχε επαφές με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων
Τ.Α. Δρ. Μιχάλη Χρηστάκη, και με άλλους ομολόγους του και παρευρισκόμενους
εκεί. Όπως επεσήμανε:
«Το μεγάλο και σημαντικό αυτό Επιστημονικό Συνέδριο διεξήχθη με τη διοργάνωση
της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
«Κλεισθένης», σε μια κρίσιμη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση περίοδο, καθώς
διενεργείται υπό τις συνέπειες της κρίσης της πανδημίας στη χώρα μας. Η οποία
πέραν των θεμάτων υγείας του πληθυσμού έχει φέρει και δυσχέρειες στις λειτουργίες
της δημόσιας διοίκησης καθώς και πληθώρα προβλημάτων οικονομικής διοίκησης
και διαχείρισης, όπως και στενότητας πόρων σε σειρά τομέων πολιτικής και δράσης.
Το βάρος της θεματολογίας δόθηκε στις χρηματοπιστωτικές δυνατότητες που
διανοίγονται, τις χρηματοδοτικές πηγές που είναι στη διάθεση των ΟΤΑ, όπως και
στο νέο πλαίσιο δημοσιονομικού ελέγχου, που διενεργείται πλέον από το Ελεγκτικό
Συνέδριο».
Ο Γ. Βαρελάς στην τοποθέτηση του εκεί, ανέπτυξε το θέμα «Έξυπνη Πόλη». Με τις
δυνατότητες που φέρνουν οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και
Internet, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος μπορούν οι πόλεις να γίνονται πιο
λειτουργικές, με εξοικονόμηση πόρων και με βελτίωση της καθημερινότητας των
πολιτών.
Να σημειωθεί πως ο Δήμος Πύργου έχει ήδη υποβάλει στις Προσκλήσεις του
Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», αξιοποιώντας τη σχετική δυνατότητα, πρόταση
για τον «Ηλεκτρονικό Τουρισμό» ύψους 375.000 ευρώ, καθώς και για τον «Ψηφιακό
Δήμο» ύψους περίπου 1.500.000 ευρώ.
-Στο Συνέδριο, μετείχαν επίσης (σε συγκεκριμένα από τα προαναφερόμενα
αντικείμενα), ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Πύργου Δημήτρης
Μεσσαλάς, και η Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Πύργου Αντωνία
Παπανικολάου.

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα