Πάλεψε με τα κύματα

27.11.2022 / 10:31
Moutzali_Patra_2

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΑΝΗΣ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

Η ιστορία που φιλοξενεί ο «Νεολόγος» των Πατρών στο φύλλο του Σαββάτου 22 Νοεμβρίου του 1903, σήμερα θα απασχολούσε έντονα την επικαιρότητα. Ένας νέος ναύτης που το ιστιοφόρο πλοίο του βρίσκεται στο στενό Ρίου – Αντιρρίου, ερχόμενο από Ιτέα, πέφτει στην φουρτουνιασμένη θάλασσα και μετά από τρεισήμισι ώρες αγωνιώδους κολύμβησης και παρασυρμένος από τα ρεύματα, φθάνει στην ακτή της Αγυιάς, όπου γίνεται αντιληπτός από έναν βοσκό, ο οποίος και τον βγάζει στην στεριά, σώζοντας του τη ζωή. Ωστόσο, εκείνη την εποχή οι προτεραιότητες ήταν διαφορετικές και έτσι η ιστορία του θαρραλέου ναύτη, φιλοξενείται στη δεύτερη σελίδες του «Νεολόγου» των Πατρών, σε ένα όμως ρεπορτάζ που δίνει όλες τις ουσιαστικές παραμέτρους της υπόθεσης.

«Ανηρπάγη υπό των κυμάτων»

Ο τίτλος του θέματος έχει ως εξής: «Παρ’ όλιγον πνιγμός – Κίνδυνος ενός ναύτου Ιταλού – Ανηρπάγη υπό των κυμάτων» και έχει ως υπότιτλο: «Η αναγγελία του πνιγμού – Πως εσώθη – Η ανεύρεσις».

Όπως γράφει ο συντάκτης της εφημερίδας: «Εν Ιταλικόν ιστιοφόρον (τραμπάκουλο) (σημ. ογκώδες και αργοκίνητο ιστιοφόρο) είχε παραλάβει χθες εξ Ιτέας φορτίον ξυλείας, την οποίαν κατά την εποχήν αυτήν προμηθεύονται τα ενταύθα εργοστάσια, και κατηυθύνετο εις τον λιμένα των Πατρών. Κατά τον πλουν το ιστιοφόρον κατελήφθη υπό σφοδράς τρικυμίας, ήτις από πρωίας της χθες συνεκύκα την θάλασσαν. Ήτο η ώρα τρίτη μεταμεσημβρινή, ότι η θάλασσα άγρια ανύψου πελώρια κύματα απειλούντα, όπως καταπιώσι τον μικρόν σκάφος.

Αίφνης μεταξύ Ρίου και Αντιρρίου εν υπερυψηλόν κύμα ρίπτεται επί του ιστοφόρου και δια της ορμής του παρασύρει ένα των ναυτών Παντελή Κρότση ονόματι Ιταλόν την καταγωγήν και εκσφενδονίζει αυτόν εις την θάλασσαν μακράν του ιστιοφόρυ. Παλαίει τότε προς τα κύματα ο ναύτης και ζητεί βοήθειαν παρά των συντρόφων του, οι οποίοι μετ’ ολίγον, ως τουλάχιστον διατείνεται ο κυβερνήτης του ιστιοφόρου Λουδοβίκος Καρμπόνι Ιταλός, τον έχασαν εις τα κύματα και ενόμισαν ότι επνίγη. Το ιστιοφόρον κατέπλευσεν ενταύθα και ανέφερεν ο κυβερνήτης του την αρπαγήν εκ του καταστρώματος και τον πνιγμόν του ναύτου εις το Λιμεναρχείον και το Ιταλικόν Προξενείον».

Επί τρεισήμισι ώρες κολυμπούσε

Μπορεί ο καπετάνιος και οι ναύτες να θεώρησαν ότι ο συνάδελφος του πνίγηκε, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Ο Παντελής Κρότσης, κατάφερε να βγει ζωντανός από τη θαλασσοταραχή, αφού πάλεψε με τα κύματα για περίπου τρεισήμισι ώρες! Ιδού πως περιγράφει ο συντάκτης του «Νεολόγου» των Πατρών τα όσα ακολούθησαν από την πτώση του ναύτη στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ρίου και Αντιρρίου: «Ευτυχώς όμως δεν συνέβη ό,τι ανέφερεν ο κυβερνήτης, διότι ο ναύτης ως παρεσύρθη υπό των κυμάτων και είδεν ότι ουδεμίαν παρά του ιστιοφόρου ήρχετο βοήθεια, ήρχισε να παλαίη προς την θάλασσαν απεγνωσμένως».

Ο σωτήρας βοσκός και το οικογενειακό γλέντι

Τα θαλάσσια ρεύματα έφεραν τον ναυαγό μέχρι την Αγυιά, όπου και έγινε αντιληπτός από έναν βοσκό, ο οποίος τον περισυνέλεξε από την θάλασσα και τον φρόντισε. Όπως γράφει ο «Νεολόγος» των Πατρών: «Κολυμβών ολίγον κατ’ ολίγον επλησίασεν εις την παρά την Αγυιάν ακτήν περί την 6 και ½ της εσπέρας, ένθα εις αιγοβοσκός ακούσας τας φωνάς του έσπευσεν, εισήλθεν εις την θάλασσαν, έρριψεν εν σχοινίον προς τον ναυαγόν Ιταλόν και ανέσυρεν αυτόν εις την ξηράν εξηντλημένον εκ της πάλης προς το υγρόν στοιχείον. Εκεί επεριποιήθη αυτόν ο αιγοβοσκός, όστις μάλιστα τω έδωκε και την κάπαν του δι’ ής εκάλυψε το ριγουν εκ του ψύχους σώμα του».

Τα νέα για τον εντοπισμό του ναυαγού, όπως φαίνεται ταξίδευσαν γρήγορα στην πόλη, ωστόσο δεν ήταν ακριβή. Αυτό που έγινε γνωστό ήταν ότι στην παραλία της Αγυιάς ξεβράστηκε το πτώμα του Κρότση και με αυτή την πληροφορία κατέφθασαν στο σημείο οι συγγενείς του, νομίζοντας ότι επρόκειτο να παραλάβουν τη σορό του. Ωστόσο, τους περίμενε μια ευχάριστη έκπληξη, αφού ο συγγενής τους ήταν ζωντανός. Όπως περιγράφει ο «Νεολόγος»: «Αφού ενθερμάνθη καλώς και επρόκειτο να επιστρέψη ενταύθα, κατέφθασαν οι συγγενείς του οι οποίοι είχον πληροφορηθή ότι το πτώμα εξεβράσθη εις το μέρος εκείνο και μετ’ εκπλήξεως άμα και χαράς είδον υγιά και περιτετυλιγμένον εις την κάπαν τον ναυαγόν συγγενή των, ον επανέφερον εις την οικίαν του, εν η καθ’ όλην την νύχτα επανηγύριζον επί τη διασώσει του».

Ο άτυχος λεμβούχος

Ο συγκεκριμένος ναύτης μπορεί να στάθηκε τυχερός, ωστόσο δεν είχαν όλοι οι ναύτες την ίδια τύχη. Όπως διαβάζουμε στο φύλλο της 25ης Νοεμβρίου 1903, λίγες ημέρες δηλαδή μετά, ένας άλλος ναύτης, ένας λεμβούχος, πνίγηκε στη θάλασσα και το πτώμα του εντοπίστηκε στον Ψαθόπυργο. «Ο πνιγείς λεμβούχος» είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ στο οποίο διαβάζουμε τα εξής: «Ο αστυνόμος κ. Γεωργίου, όστις είχε μεταβή προχθές εις Ψαθόπυργον […] ανέφερε τηλεγρφικώς προχθές την νύκτα εις τον Διευθυντή της αστυνομίας κ. Παπούλαν, ότι εις στάσιν Θεοφίλου και παρά την εκεί ακτήν η θάλασσα εξέβρασε πτώμα ανθρώπου ο οποίος προ πολλών ημερών εφένετο ότι είχε πνιγή. Εκ της γενομένης εξετάσεως εγνώσθη, ότι το εκβρασθέν πτώμα είναι του ατυχούς εκείνου λεμβούχου, όστις επνίγη, ως προ ημερών εγράφη, καθ’ ην ώραν η λέμβος ης επέβαινεν αυτός μετά 4 άλλων λεμβούχων επλησιάζε το καταπλέον ατμόπλοιον «Πύλαρος» οπότε και ανετράπη».

*Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Νεολόγος

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

πρωτοσέλιδα