Παρασκευή, 22.10.2021, 9:21 πμ

Οι προκλήσεις του νέου Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑΔ, Σωτήρη Κρούσσα

20.09.2021 / 8:56
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
2082132

Οι οφειλές σε προμηθευτές και ΔΕΗ, η αδυναμία εισπραξιμότητας, τα παράνομα ρολόγια, οι καθημερινές δεκάδες βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης λόγω της παλαιότητας, η ανάγκη ανόρυξης νέων γεωτρήσεων, η ποιότητα του νερού, καθώς και η διαχείριση του νερού από το Φράγμα Πείρου είναι μερικά από τα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει με την ανάληψη των καθηκόντων του, ο νέος Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΔ, Σωτήρης Κρούσσας.
Και μπορεί το βιογραφικό, αλλά και η εμπειρία του κ. Κρούσσα να είναι αυταπόδεικτα και ισχυρά «χαρτιά» για να μπει μία σειρά και τάξη στην «πολύπαθη» Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δυμαίων, όμως η έλλειψη πόρων και προσωπικού που ξεπερνούν τις αρμοδιότητές του, φαίνεται πως θα αποτελέσουν τις κυρίαρχες προκλήσεις της επόμενης περιόδου.

Σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί την απόλυτη στήριξη του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας, Σπύρου Μυλωνά, αλλά και του νέου προέδρου που θα αναλάβει σύντομα καθήκοντα, του δημοτικού συμβούλου, Παναγιώτη Κουνάβη.

Μάλιστα, ήδη ο Δήμαρχος καλωσορίζοντας τον κ. Κρούσσα έδωσε το στίγμα της πολιτικής που θα ακολουθηθεί αναφέροντας πως «βασική αιτία της διαχρονικής κακοδαιμονίας της ΔΕΥΑΔ είναι η ψηφοθηρική και συνεπώς φαύλα διαχείριση του αντικειμένου της. Δίνουμε σκληρό αγώνα για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου και προχωρήσαμε στην επιλογή Γενικού Διευθυντή όχι με παραταξιακά και εκλογικά κριτήρια, αλλά με γνώμονα τον επαγγελματισμό, την κατάρτιση και τις ικανότητες».

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΔ

Μεταξύ των στόχων που έχει θέσει η δημοτική Αρχή για την ανάταση της ΔΕΥΑΔ και των απαιτούμενων μέτρων, αρκετά από τα οποία έχουν ξεκινήσει να εφαρμόζονται είναι:

– Εφαρμογή ολοκληρωμένης επαγγελματικής επικοινωνιακής πολιτικής.

– Επισκευή των βλαβών του δικτύου από πέντε τουλάχιστον συνεργεία, (ένα της ΔΕΥΑΔ και τέσσερα εξωτερικών συνεργατών), επίβλεψη των συνεργείων από προσωπικό της ΔΕΥΑΔ. Μελέτη των αιτιών εμφάνισης κάθε βλάβης, λήψη μέτρων μη επανάληψής της, ιδιαίτερα στις επαναλαμβανόμενες.

– Καθορισμός διαδικασίας υποδοχής και διαχείρισης των αιτημάτων για επισκευή των βλαβών.

– Καθορισμός ευέλικτου διακανονισμού οφειλών, σύσταση κοινωνικού τιμολογίου.

– Συνεχής έκδοση λογαριασμών.

– Συνεχής τηλεφωνική επικοινωνία προς τους πελάτες για εξόφληση των λογαριασμών, ξεκινώντας από τους ψηλότερους λογαριασμούς.

– Διακοπή της παροχής νερού στους πελάτες που δεν εξοφλούν τους λογαριασμούς τους μετά την παρέλευση της ημερομηνίας εξόφλησης, εκτός των περιπτώσεων ύπαρξης συγκεκριμένων κοινωνικών προβλημάτων, μακροχρόνια άνεργοι, ΑΜΕΑ κ.λπ.

– Ανά οικισμό καταγραφή, μελέτη και απομόνωση των δικτύων που βρίσκονται εκτός των Ορίων των οικισμών τις περιόδους λειψυδρίας.

– Έλεγχος των παροχών για ύπαρξη παράνομων συνδέσεων στο δίκτυο και αντικανονικές χρήσεις του νερού. Διακοπή και επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων

– Απεικόνιση των δικτύων σε κάθε οικισμό, ασφάλιση των διακοπτικών στοιχείων, εκπαίδευση και εξουσιοδότηση συγκεκριμένων ατόμων για χειρισμούς, π.χ. Πρόεδροι κοινοτήτων, αντιπρόεδροι κ.λπ.

– Καταμέτρηση δύο φορές το έτος με αξιόπιστο τρόπο και εκτέλεση εργασιών, ειδικότερα στην πρώτη καταμέτρηση, επί των υδρομέτρων όπως:

 Καταγραφή της ένδειξης.

 Καταγραφή της κατάστασης του μετρητή, χωμένος, στάσιμος, κατεστραμμένος κ.λπ.

 Αντικατάσταση των κατεστραμμένων υδρομέτρων, ασφάλισή τους, χρέωση των αντίστοιχων δαπανών.

 Επιβολή προστίμου για καταστροφή του μετρητή.

 Ασφάλιση του μετρητή έναντι παραβίασης ή άλλης ενέργειας που θα εμποδίζει την σωστή λειτουργία του και την μη σωστή καταγραφή της κατανάλωσης.

 Λήψη και καταχώρηση της θέσης του στα αρχεία της ΔΕΥΑΔ με γεωγραφικές συντεταγμένες, gps, για να μπορεί πάντα με ασφάλεια να γίνεται η καταγραφή της κατανάλωσης, ανεξαρτήτως καταμετρητή, αφού θα μπορεί να οδηγείται στον μετρητή ηλεκτρονικά. Για λόγους αποφυγής λαθών και μείωσης αναγκών σε προσωπικό είναι σκόπιμο οι συντεταγμένες να οδηγούνται αυτόματα με την λήψη τους στο αρχείο.

 Λήψη φωτογραφίας του υδρομέτρου και του αριθμού του, όπου θα διακρίνεται σαφώς η ένδειξη αλλά και η γενικότερη κατάστασή του.

 Ισολογισμός, εντοπισμός και καταγραφή τυχόν παροχών που δεν υπάρχουν στα αρχεία της ΔΕΥΑΔ, τοποθέτηση μετρητή, επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων.

– Ετήσιος καθαρισμός των υδατοδεξαμενών.

– Επισκευή αντλιοστασίων και λοιπού Η-Μ εξοπλισμού των δικτύων.

– Άμεση επισκευή των συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου των δικτύου, βάνες, φλοτέρ, μετρητές πίεσης, επιτηρητές στάθμης κ.λπ.

-Εκκίνηση της διαδικασίας ελέγχου της ποιότητας του νερού, επιθεώρηση, λειτουργία των συστημάτων χλωρίωσης.

– Επισκευή του δεύτερου βυτίου και οργάνωση της όλης λειτουργίας των εκκενώσεων. Προκαταβολή είσπραξη των δαπανών εκκενώσεων.

– Ολοκλήρωση της επισκευής του Βιολογικού καθαρισμού Κ. Αχαΐας, εγκατάσταση μόνιμου αξιόπιστου αναδόχου για την λειτουργία του. Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης της λειτουργίας του από δημότες.

– Με την ολοκλήρωση της επισκευής του και υπό την προϋπόθεση της σωστής λειτουργίας του, παραλαβή λυμάτων στον βιολογικό από όμορους δήμους για εξασφάλιση εσόδων.

-Εκπόνηση 5ετούς επιχειρησιακού σχεδίου ανάτασης της ΔΕΥΑΔ.

– Συνάντηση με εργολάβους και προμηθευτές για τον διακανονισμό των πληρωμών και την συνέχιση της συνεργασίας

– Διακανονισμός των οφειλών ΔΕΗ.

– Πίεση για πρόσληψη μόνιμου εξειδικευμένου προσωπικού

– Ύδρευση από το φράγμα Πείρου-Παραπείρου, συνεργασία με τους όμορους δήμους για την σύσταση του φορέα διαχείρισης

– Ύδρευση του τ. Δήμου Λαρίσσου από το φράγμα του Πηνειού, επικαιροποίηση της υπάρχουσας μελέτης, ένταξή της σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

– Μελέτη του καθεστώτος ενοικίασης γεωτρήσεων, αναθεώρηση όπου απαιτείται.

Από την πλευρά του πάντως ο κ. Κρούσσας φαίνεται να έχει πλήρη γνώση των δυσκολιών που έχει να αντιμετωπίσει, γι’ αυτό και δήλωσε πως «αναλαμβάνω μια σοβαρή υποχρέωση με πλήρες αίσθημα ευθύνης. Μοναδική μου αποστολή είναι η ανάταξη της ΔΕΥΑΔ και η μετατροπή της σε μια Δημοτική Επιχείρηση με την πλήρη έννοια του όρου».

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα