O Δήμαρχος Σπύρος Μυλωνάς απαντά στον βουλευτή Ηλείας Κωνσταντίνο Τζαβάρα | dete

O Δήμαρχος Σπύρος Μυλωνάς απαντά στον βουλευτή Ηλείας Κωνσταντίνο Τζαβάρα

O  Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Σπύρος Μυλωνάς απαντά με επιστολή του στον βουλευτή Ηλείας Κωνσταντίνο Τζαβάρα για το θέμα της επέκτασης της διώρυγας του Πηνειού στην περιοχή.

Συγκεκριμένα στην επιστολή του αναφέρει: "Αξιότιμε κ. βουλευτή, κε πρώην Υπουργέ,  αγαπητέ συμπατριώτη, κε Τζαβάρα

Διαβάζοντας την πρόσφατη δήλωσή σας για την επέκταση της Διώρυγας του Πηνειού στη Δυτική Αχαΐα και για την πλήρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων σας γνωρίζω τα εξής:

 1. Στις εγκεκριμένες μελέτες κατασκευής του φράγματος του Πηνειού (Υπουργείο Δημοσίων έργων– 1970) προβλέπεται η άρδευση 400.000 στρ., με δύο Κεντρικές Αρδευτικές Διώρυγες (Κ.Α.Δ). Η νότια Κ.Α.Δ. για την άρδευση  300.000 στρ. στο Νομό Ηλείας και η βόρεια Κ.Α.Δ. για την άρδευση 100.000 στρ. στο Νομό Αχαΐας.
 2. Το 1970 ολοκληρώθηκε το σύνολο των αρδευτικών έργων (δίκτυα, αντλιοστάσια) της Νότιας Κ.Α.Δ., (άρδευση Ν.Ηλείας). Τα έργα της Βόρειας Κ.Α.Δ., (άρδευση Ν. Αχαΐας)έφθασαν εντός των ορίων του και σταμάτησαν στο χωριό Απιδεώνας χωρίς να ολοκληρωθούν λόγω εξάντλησης τότε των πιστώσεων. Το νερό της Βόρειας Κ.Α.Δ. αντλείται από τους καλλιεργητές εκατέρωθεν της και το περίσσευμα μέσω του υπερχειλιστή απορρέει στην κοίτη του ποταμού Λαρίσσου και στη Λίμνη Πρόκοπος.
 3. Το 1970 ολοκληρώθηκε επίσης και η κατασκευή του φράγματος – αρδευτικού ταμιευτήρα Πηνειού. Ο ταμιευτήρας δέχεται νερά από λεκάνη απορροής περίπου 700 km2  (περίπου 400 km2 από Ν. Ηλείας και 300 km2 από Ν. Αχαϊας) με δυνατότητα αποθήκευσης νερού 350-400 εκ.m3/έτος.
 4. Από τότε και για 49 χρόνια αναμένεται η ολοκλήρωση του έργου επέκτασης της διώρυγας στην Δυτική Αχαΐα. Λόγω της μη ολοκλήρωσής των έργων αυτών στην Δυτική Αχαΐα ανορύχθησαν 3.000 περίπου γεωτρήσεις βάθους 100-300 μ, με τεράστιο κόστος για τους αγρότες, την Εθνική Οικονομία και το περιβάλλον.
 5.  Πλήθος επίσημων μελετών και μετρήσεων από τα αρμόδια Υπουργεία και Πανεπιστήμια αλλά και τα Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων, που έχουν καταρτισθεί για όλη τη χώρα σε εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, διαπιστώνουν τα εξής:
 • Το ετήσιο έλλειμμα στο ισοζύγιο των υπογείων υδάτων της περιοχής της Δυτ.Αχαΐας(εισροές από βροχοπτώσεις – εκροές από αντλήσεις) είναι της τάξης των 20-30εκατ.μ3/έτος.
 • Λόγω της υπεράντλησης ο υδροφόρος ορίζοντας ευρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας κατά περίπου 60 μ., με συνέπεια την είσοδο του θαλασσινού νερού στο υπέδαφος και την οριστική καταστροφή των υπόγειων υδάτων λόγω υφαλμύρινσης.
 • Τα αντλούμενα νερά περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών, νιτρωδών, θειικών, και ιόντων νατρίου που υποδηλώνουν ρύπανση.
 • Το διαθέσιμο νερό του ταμιευτήρα του Πηνειού υπερκαλύπτει τις αρδευτικές ανάγκες των περιοχών που ήδη χρησιμοποιείται (Ν.Ηλείας) και παρουσιάζει περίσσεια της τάξης των 90 εκ.m3/έτος, καταγεγραμμένη με  μακροχρόνιες μετρήσεις.
 1. Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι οι αγρότες της Δυτ. Αχαΐας είναι αντιμέτωποι με ένα τεράστιο πρόβλημα, που είναι πρόβλημα επιβίωσης. Το νερό άρδευσης που χρησιμοποιούν είναι ανεπαρκές και ακατάλληλο και ζητούν την ολοκλήρωση των έργων επέκτασης της διώρυγας που προβλέπεται από το 1970!
 2. Το 2003 η Δ/νση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος ξεκίνησε την  «Μελέτη επέκτασης Κεντρικής Διώρυγας του Πηνειού στη Δυτική Αχαΐα», η οποία έλαβε όλες τις προβλεπόμενες εγκρίσεις, και την περιβαλλοντική, το 2011. Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη προβλέπεται η επέκταση της Βόρειας Κεντρικής Διώρυγας Πηνειού στον κάμπο της Δυτικής Αχαΐας. Η παροχή νερού που θα απαιτείται είναι  36 εκ.m3/έτος για την άρδευση 63.000 στρεμμάτων, δηλαδή λιγότερο νερό από αυτό που περισσεύει και χύνεται σε ετήσια βάση στην θάλασσα, 90 εκ.m3/έτος, αρδεύοντας λιγότερα στρέμματα από τα προβλεπόμενα, 100.000 στρέμματα, από την μελέτη κατασκευής του έργου το 1970!

Αξιότιμε κε Τζαβάρα,

μετά τα παραπάνω προκύπτει η αναγκαιότητα της άμεσης επέκτασης της διώρυγας του Πηνειού στην Δυτική Αχαΐα  διότι οι αρδευτικές ανάγκες της δεν μπορούν να καλυφθούν παρά μόνο με την ολοκλήρωση της, χωρίς να θίγονται συμφέροντα των συμπατριωτών μας αγροτών της Ηλείας. Αυτό προτάσσει το συμφέρον όλων των Αγροτών, η αναγκαιότητα της περιφερειακής ανάπτυξης, της Εθνικής οικονομίας αλλά και η υποχρέωση όλων μας να προστατεύσουμε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Νομίζω ότι συμφωνείτε πως ο αγώνας για όλα αυτά δεν έχει σχέση με λαϊκισμούς, στείρες τοπικιστικές αντιλήψεις και λεονταρισμούς, φαινόμενα που οδήγησαν την Πατρίδα μας στην λαίλαπα των μνημονίων, την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο μαρασμό και έχει καταδικάσει κατ’ επανάληψη ο Πρωθυπουργός της Χώρας.

Η κοινωνία μας έχει ανάγκη από ανάπτυξη, θέσεις εργασίας για τους νέους μας και να οδηγείται με αρχές και αξίες για να μπορέσουμε όλοι μαζί να την οδηγήσουμε σε καλύτερες ημέρες! Αυτός ο αγώνας, όπως γνωρίζετε αγαπητέ  κε Τζαβάρα, υπερβαίνει προσωπικές επιδιώξεις και συμφέροντα, είναι ένας Πατριωτικός αγώνας και σε αυτόν τον αγώνα σας θέλουμε μαζί μας για να προσφέρουμε ένα χαμόγελο στην ρημαγμένη αγροτιά μας!".