Με μάσκες και αποστάσεις ανοίγουν σήμερα τα θερινά σινεμά

21.05.2021 / 9:06
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
cinema_kinimatografos

Ανοίγουν σήμερα τα καλοκαιρινά σινεμά με υγειονομικά μέτρα και ειδικό πρωτόκολλο. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού, βάση του ΦΕΚ τα μέτρα που ισχύουν είναι τα εξής:

α) Χώρος

Ο χώρος θα πρέπει να είναι διαμορφωμένος έτσι ώστε να υποδέχονται μόνο καθήμενους και όχι όρθιους θεατές και θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα σε όλη την διάρκεια της προβολής ώστε οι θεατές να παραμένουν στις θέσεις τους. • Η πληρότητα θα πρέπει να μην υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).

Είναι υποχρεωτική η δημιουργία κενού χώρου/κενής θέσης ανά δύο καθήμενους. Άτομα τα οποία δεν έχουν προσέλθει μαζί δεν θα πρέπει να τοποθετούνται σε θέσεις χωρίς κενό μεταξύ τους.

Θα πρέπει να τηρούνται οι μεγαλύτερες δυνατές αποστάσεις μεταξύ των θεατών. Ο διαχειριστής του κινηματογράφου θα πρέπει να αξιολογήσει τις δυνατότητες διαχείρισης κοινού και να ορίσει τον μέγιστο αριθμό θεατών που μπορεί να διαχειριστεί με ασφάλεια.

Oι υπεύθυνοι των αιθουσών οφείλουν να προετοιμάσουν τους υπό διαμόρφωσηχώρους καταλλήλως και να εκπαιδεύουν διαρκώς το εργαζόμενο προσωπικό με τρόπο που θα διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία και θα προστατεύει τους εργαζόμενους και τους θεατές κατά τη παραμονή τους στους κινηματογράφους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρούσα.

Στους κλειστούς χώρους των κινηματογράφων θα πρέπει να γίνονται απολυμάνσεις με διάλυμα χλωρίνης 10:1, δηλαδή 9 μέρη νερό και 1 μέρος χλωρίνης, πριν και μετά από κάθε προβολή. Αυτό ισχύει και για τους χώρους υγιεινής. Για επιφάνειες που είναι πιθανό να καταστραφούν από τη χρήση υποχλωριώδους νατρίου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αιθανόλη συγκέντρωσης 70%.
Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίνεται σε επιφάνειες που αγγίζονται συχνά όπως πόμολα, διακόπτες, κουπαστές κ.ο.κ.

 • Τα τραπέζια και οι καρέκλες θα πρέπει να απολυμαίνονται πριν κάθε χρήση
 • Στους κινηματογράφους θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο αντισηπτικό αλκοολούχου διαλύματος 70% σε όλες τις εισόδους και εξόδους.
 • Η ταξιθεσία, για την τοποθέτηση των θεατών στις θέσεις τους, είναι υποχρεωτική.
 • Απαγορεύεται το διάλειμμα κατά την προβολή.
 • Θα πρέπει να καταρτιστεί ένα πλάνο θέσεων, σήμανσης και ροής επισκεπτών, το οποίο να είναι διαθέσιμο.
 • Προτείνεται η μονοδρόμηση των διαδρόμων που διατρέχουν τον χώρο.
 • Προτείνεται η σταδιακή αποχώρηση μετά τη λήξη της προβολής (π.χ. ανά σειρά)
 • Προτείνεται κενό τουλάχιστον μισής ώρας μεταξύ της λήξης μίας προβολής και της έναρξης της επόμενης έτσι ώστε να μην παρατηρείται συνωστισμός στους κοινόχρηστους χώρους και επιπλέον να υπάρχει επαρκής χρόνος για απολύμανση μεταξύ προβολών.
 • Η λειτουργία κυλικείου/bar επιτρέπεται πριν και κατά τη διάρκεια της προβολής προκειμένου να μην δημιουργείται συνωστισμός και οι θεατές να μπορούν να κατευθύνονται προς αυτό σε διαφορετικούς χρόνους κατά τη διάρκεια της ταινίας.
 • Με το ίδιο σκεπτικό προβλέπεται να μην υπάρχει διάλειμμα κατά την διάρκεια της προβολής. Θα πρέπει να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα, αποστάσεις 1,5 μέτρου στην ουρά (εφόσον η δημιουργία ουράς δεν μπορεί να αποφευχθεί παρά την λήψη οργανωτικών μέτρων), διαθέσιμα αντισηπτικά και να υπάρχει  μονοδρόμηση της ροής προς και από το κυλικείο/bar.
 • Προτείνεται η περισχοίνιση όπου είναι εφικτό προκειμένου να διασφαλίζει την ομαλή ροή του κοινού. Το προσωπικό θα πρέπει να φορά γάντια και μη ιατρική μάσκα, ενώ ενθαρρύνονται οι
  ανέπαφες συναλλαγές.

β) Προβολή

 • Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική για τους θεατές καθ’ όλη την διάρκεια παραμονής τους στον χώρο, από την είσοδό τους και μέχρι την έξοδό τους και καθ’ όλη την διάρκεια της προβολής.
 • Συστήνεται αυστηρά θεατές και εργαζόμενοι να χρησιμοποιούν συχνά αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα (70%)
 • Ειδική μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί ως προς τη ροή του κοινού κατά την είσοδο και έξοδό τους από τον κινηματογράφο.
 • Κατά την είσοδο και έξοδο θα πρέπει να τηρούνται ουρές με αποστάσεις 1,5 μέτρου (εφόσον η δημιουργία ουράς δεν μπορεί να αποφευχθεί παρά την λήψη οργανωτικών μέτρων). Προτείνεται η σταδιακή είσοδος και έξοδος ανά σειρά, με τον συντονισμό ταξιθετών.
 • Όπως προαναφέρθηκε, δεν επιτρέπεται να υπάρχει διάλειμμα, τόσο προκειμένου να μην δημιουργείται συνωστισμός, όσο και για να εξοικονομείται χρόνος μεταξύ των προβολών για την απολύμανση και τον καθαρισμό του χώρου.

Ως προς τα εισιτήρια ισχύουν τα εξής:

 • Υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικού εισιτηρίου.
 • Ανέπαφος έλεγχος εισιτηρίων (με scanner)
 • Τοποθέτηση χωρισμάτων σε ταμεία και γκισέ
 • Στα ταμεία θα πρέπει να αποφεύγεται η πρόκληση ουράς μέσω της λήψης και εφαρμογής κατάλληλων οργανωτικών μέτρων (πχ ενημέρωση του κοινού για προσέλευση τουλάχιστον 1 ώρα προ της έναρξης του θεάματος), αλλά στις όλως εξαιρετικές περιπτώσεις που τυχόν καταστεί αναπόφευκτη η δημιουργία ουράς θα πρέπει να τηρούνται αποστάσεις 1,5 μέτρου
 • Ανέπαφες συναλλαγές όπου απαιτούνται (χρήση POS)

Μετά το τέλος της παράστασης όλα τα προστατευτικά είδη μιας χρήσεως, τα ατομικά μπουκάλια κ.ο.κ θα πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικές στεγανές συσκευασίες και να πετιούνται.

γ) Ασφάλεια εργαζομένων

• Όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν προστατευτική μη ιατρική μάσκα.
• Όλος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται θα πρέπει πριν τοποθετηθεί στον χώρο να
έχει απολυμανθεί με τον ενδεικνυόμενο από τον κατασκευαστή τρόπο.
• Οι χρησιμοποιημένες από τους εργαζόμενους υφασμάτινες μη ιατρικές μάσκες θα πρέπει να τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες, να πλένονται στους 60ο βαθμούς και να σιδερώνονται.

Σημειώνεται ότι θέατρα σκιών, εφόσον λειτουργούν εντός θερινών κινηματογράφων ή εντός θερινών μόνιμων σκηνών που προσομοιάζουν με θερινούς κινηματογράφους, επιτρέπονται, υπό την επιπλέον προϋπόθεση ότι κατά την διάρκεια της παράστασης απασχολούνται μέχρι δύο άτομα πίσω από την οθόνη, τηρώντας απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ τους.

Σημειώνεται επίσης ότι παράλληλα με τα ως άνω και τους εκάστοτε κανόνες που ορίζονται δυνάμει κοινών υπουργικών αποφάσεων για τα ζητήματα αρμοδιότητας του ΥΠΠΟΑ, εφαρμόζονται ταυτόχρονα κανόνες αποστασιοποίησης σε λοιπές δραστηριότητες και δομές, οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάζουν εμμέσως την διεξαγωγή των προβολών.

ot.gr

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα