Κύρτσος: Άρση ασυλίας για χρέη στο Δημόσιο

07.07.2023 / 7:18
kyrtsos.jpg

Την άρση ασυλίας του Γιώργου Κύρτσου αποφάσισε ομόφωνα η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για χρέη στο Ελληνικό Δημόσιο.

Συγκεκριμένα, με 19 ψήφους υπέρ και 0 κατά η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ικανοποίησε το αίτημα του εισαγγελέα Πρωτοδικών της Ελλάδας, ο οποίος ζήτησε την άρση της ασυλίας του Γεώργιου Κύρτσου, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλεγμένου στην Ελλάδα, προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Αναφέρεται συγκεκριμένα στην έκθεση:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη την αίτηση άρσης της ασυλίας του Γεωργίου Κύρτσου από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών σε σχέση με ποινική διαδικασία, η οποία διαβιβάστηκε από τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου με επιστολή της 27ης Ιανουαρίου 2023 και ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια στις 14 Φεβρουαρίου 2023,
έχοντας υπόψη ότι ο Γεώργιος Κύρτσος έχει παραιτηθεί από το δικαίωμά του να ακουστεί σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 6, του Κανονισμού του,
έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 για τα προνόμια και τις ασυλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 6, παράγραφος 2, της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,
έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Οκτωβρίου 2008, της 19ης Μαρτίου 2010, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, της 17ης Ιανουαρίου 2013 και της 19ης Δεκεμβρίου 2019[1],
έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας,
έχοντας υπόψη το άρθρο 5, παράγραφος 2, το άρθρο 6, παράγραφος 1, και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,
έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (Α9-0231/2023),
Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Εισαγγελέας του Πρωτοδικείου Αθηνών ζήτησε την άρση της ασυλίας του Γεώργιου Κύρτσου, εκλεγμένου μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την Ελλάδα, σε σχέση με την ποινική διαδικασία που πρόκειται να κινηθεί εναντίον του σχετικά με τη μη καταβολή ποσών που οφείλονται στο Ελληνικό Δημόσιο,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γεώργιος Κύρτσος, υπό την ιδιότητά του ως διευθύνων σύμβουλος και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Free Sunday Publishing House Ltd., κατηγορείται ότι δεν κατέβαλε 459.918,18 ευρώ που οφείλει στο Ελληνικό Δημόσιο,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πράξη που φέρεται να διέπραξε ο Γεώργιος Κύρτσος συνιστά το ποινικό αδίκημα της καθυστέρησης καταβολής ποσών που οφείλονται στο Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 25 του ελληνικού νόμου 1882/90, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 20 παράγραφος 8 του ελληνικού νόμου 2298/95, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 23 παράγραφος 1 του ελληνικού νόμου 2523/97, τροποποιήθηκε από το άρθρο 34 του ελληνικού νόμου 3220/2004, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παράγραφος 1 του ελληνικού νόμου 3943/2011, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 20 του ελληνικού νόμου 4321/2015 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 του ελληνικού νόμου 4337/2015,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να αναλάβει ρόλο δικαστηρίου και ότι, σε μια διαδικασία άρσης ασυλίας, ένας βουλευτής δεν μπορεί να θεωρηθεί ως εναγόμενος[2],

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα καταγγελλόμενα αδικήματα δεν συνιστούν γνώμες που εκφράστηκαν ή ψήφους που δόθηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την έννοια του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 για τα προνόμια και τις ασυλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σκοπός της βουλευτικής ασυλίας είναι να προστατεύει το Κοινοβούλιο και τα μέλη του από νομικές διαδικασίες σε σχέση με δραστηριότητες που ασκούνται κατά την άσκηση των βουλευτικών καθηκόντων και οι οποίες δεν μπορούν να διαχωριστούν από τα καθήκοντα αυτά- λαμβάνοντας υπόψη ότι το φερόμενο αδίκημα δεν έχει σαφώς άμεση σχέση με τις δραστηριότητες του Γεωργίου Κύρτσου ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά αντίθετα σχετίζεται με την προηγούμενη θέση του ως διευθυντή της εταιρείας του που εκδίδει εφημερίδες,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 για τα προνόμια και τις ασυλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαμβάνουν, στο έδαφος του κράτους τους, τις ασυλίες που αναγνωρίζονται στα μέλη του κοινοβουλίου τους και, στο έδαφος οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους, την ασυλία από κάθε μέτρο κράτησης και από δικαστικές διαδικασίες- λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασυλία δεν μπορεί να ζητηθεί όταν ένα μέλος βρίσκεται επ’ αυτοφώρω να διαπράττει αδίκημα, ούτε να εμποδίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασκήσει το δικαίωμά του να άρει την ασυλία ενός από τα μέλη του,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 62 του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας προβλέπει ότι, κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής τους θητείας, οι βουλευτές δεν μπορούν να διωχθούν, να συλληφθούν, να φυλακιστούν ή να περιοριστούν με άλλο τρόπο χωρίς προηγούμενη άδεια που χορηγείται από το κοινοβούλιο,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην προκειμένη περίπτωση, το Κοινοβούλιο δεν διαπίστωσε στοιχεία fumus persecutionis, δηλαδή πραγματικά στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι η εν λόγω δικαστική έρευνα κινήθηκε με σκοπό να βλάψει την πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή υπό την ιδιότητά του ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Αποφασίζει να άρει την ασυλία του Γεωργίου Κύρτσου,
αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμέσως την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στις ελληνικές αρχές και στον Γεώργιο Κύρτσο.

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

πρωτοσέλιδα