Κορωνοϊός: 84 νέα κρούσματα στην Αχαΐα- 125 στη Δυτική Ελλάδα

10.03.2021 / 17:56
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
ÁÑÃÏËÉÄÁ -Îåêßíçóå óÞìåñá 8 Éáíïõáñßïõ 2021 ï åìâïëéáóìüò ôùí õãåéïíïìéêþí óôá íïóïêïìåßá ôçò Áñãïëßäáò ãéá ôï íÝï êïñùíïúü Covid-19. Óýìöùíá ìå ôïí ðñïãñáììáôéóìü ðïõ Ý÷åé ãßíåé, ìÝóá óôéò åðüìåíåò ìÝñåò èá åìâïëéáóôïýí 145 Üôïìá óôï íïóïêïìåßï ¶ñãïõò êáé 115 óôï íïóïêïìåßï Íáõðëßïõ. (Eurokinissi-Âáóßëçò Ðáðáäüðïõëïò)

Τετραψήφιος αριθμός νέων κρουσμάτων κοροναϊού καταγράφεται για άλλη μια μέρα στην Αττική, η οποία συγκεντρώνει τα μισά (1.322) από τις σημερινές 2.633 νέες μολύνσεις.

Δύσκολα είναι τα πράγματα και στη Θεσσαλονίκη, η οποία συγκεντρώνει 283 νέα κρούσματα.

Ακολουθεί επίσης με τετραψήφιο αριθμό κρουσμάτων (115) η Λάρισα, η οποία μετράει τις πληγές της από τον πρόσφατο σεισμό.

Υψηλός αριθμός νέων μολύνσεων εντοπίζεται και στην Αχαΐα (83), το Ηράκλειο (62), την Εύβοια (51) και την Κορινθία.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι μεγάλος είναι και ο αριθμός των υπό διερεύνηση κρουσμάτων (65).

Δείτε αναλυτικά την κατανομή:

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα