Κοροναϊός : Τα αποτελέσματα των τεστ drive through που έγιναν από τον ΕΟΔΥ

14.02.2021 / 21:39
ÍÁÕÐËÉÏ-ÌåãÜëç óõììåôï÷Þ áðü ïäçãïýò õðÞñîå óôá rapid test (drive through) ãéá ôïí êïñùíïúü ðïõ ðñáãìáôïðïßçóå êëéìÜêéï ôçò ÊÏÌÕ Áñãïëßäáò óå óõíåñãáóßá ìå ôïí ÄÞìï ÍáõðëéÝùí ôï ðñùß ôçò ÊõñéáêÞò 7 Öåâñïõáñßïõ.
Ç åîÝôáóç ðñáãìáôïðïéÞèçêå åðé ôçò 25çò Ìáñôßïõ, ìðñïóôÜ áðü ôçí Ð.Õ. Íáõðëßïõ.Ôá ôåóô ðñáãìáôïðïéÞèçêáí ìüíï óå üóïõò ðñïóÞëèáí óôï ÷þñï ìå ü÷çìá êáé ÷ùñßò íá ÷ñåéáóôåß ïé åðéâÜôåò íá êáôÝâïõí áðü ôï ü÷çìÜ ôïõò. (Eurokinissi-Âáóßëçò Ðáðáäüðïõëïò)

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν το Σαββατοκύριακο, 13 και 14 Φεβρουαρίου, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές.

Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2021
Συνολικά, σε 18 μαζικές δειγματοληψίες, διενεργήθηκαν 3.171 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 33 κρούσματα (1,04%).

ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών: Δήμος Παπάγου-Χολαργού
Πραγματοποιήθηκαν 874 rapid test και προέκυψαν 9 θετικά (1,03%). Αφορούν σε 5 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 33 έτη.
ΠΕ Ανατολικής Αττικής: Σπάτα
Πραγματοποιήθηκαν 407 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (1,72%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 47 έτη.
ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Παύλου Μελά
Πραγματοποιήθηκαν 208 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (2,88%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 27 έτη.
ΠΕ Ρόδου: Λεωφόρος Ρόδου-Καλλιθέας
Πραγματοποιήθηκαν 197 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,51%). Αφορά σε άνδρα 33 ετών.
ΠΕ Καρπάθου: Δημαρχείο Καρπάθου
Πραγματοποιήθηκαν 54 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.
ΠΕ Αχαΐας: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Πραγματοποιήθηκαν 229 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (2,62%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 46 έτη.
ΠΕ Ιωαννίνων: Πρώην Δημαρχείο Πεδινής
Πραγματοποιήθηκαν 220 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.
ΠΕ Ρεθύμνου: Κοινότητα Αρμενών
Πραγματοποιήθηκαν 163 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.
ΠΕ Μεσσηνίας: Ξηρόκαμπος
Πραγματοποιήθηκαν 4 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.
ΠΕ Εύβοιας: Κοινότητα Νέων Στύρων
Πραγματοποιήθηκαν 167 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.
ΠΕ Ευβοίας: Λιμάνι Καρύστου
Πραγματοποιήθηκαν 110 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,91%). Αφορά σε γυναίκα 41 ετών.
ΠΕ Λακωνίας: Κεντρική Πλατεία Σπάρτης
Πραγματοποιήθηκαν 150 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,67%). Αφορά σε άνδρα 53 ετών.
ΠΕ Λάρισας: Κεντρική Πλατεία Λάρισας
Πραγματοποιήθηκαν 67 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.
ΠΕ Λάρισας: Πυργετός
Πραγματοποιήθηκαν 26 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.
ΠΕ Πρέβεζας: Δημοτική Αγορά Πρέβεζας
Πραγματοποιήθηκαν 68 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.
ΠΕ Κέρκυρας: Κανάλια
Πραγματοποιήθηκαν 61 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.
ΠΕ Κω: Κοινότητα Πυλίου
Πραγματοποιήθηκαν 24 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.
ΠΕ Κεφαλληνίας: Δημοτική Ενότητα Σάμης
Πραγματοποιήθηκαν 142 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,41%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 53 έτη.

Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2021
Συνολικά, σε 8 μαζικές δειγματοληψίες, διενεργήθηκαν 1.401 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 20 κρούσματα (1,43%).
ΠΕ Ανατολικής Αττικής: Δήμος Αχαρνών
Πραγματοποιήθηκαν 334 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (1,50%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 46 έτη.
ΠΕ Ανατολικής Αττικής: Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
Πραγματοποιήθηκαν 551 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (1,09%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 41 έτη.
ΠΕ Ρόδου: Μανδράκι
Πραγματοποιήθηκαν 284 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,70%). Αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 36 έτη.
ΠΕ Καλύμνου: Λιμένας Καλύμνου
Πραγματοποιήθηκαν 100 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (6,00%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 49 έτη.
ΠΕ Αχαΐας: Διόδια Ρίου-Πατρών
Πραγματοποιήθηκαν 39 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.
ΠΕ Κω: Πλατεία Κονίτσης
Πραγματοποιήθηκαν 23 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.
ΠΕ Ζακύνθου: Βασιλικό
Πραγματοποιήθηκαν 35 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (2,86%). Αφορά σε γυναίκα 41 ετών.
ΠΕ Ζακύνθου: Βολιμές
Πραγματοποιήθηκαν 35 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα